.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Tahun 5 KSSR

.

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Tahun 5 KSSR.

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Tamil, Bahasa Cina. SK, SJKC, SJKT.

Teknik pembelajaran yang baik membantu pelajar untuk belajar secara berkesan.

Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu formula yang pasti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah atau teknik pembelajaran yang paling baik.

.

Kejayaan pencapaian pelajar dalam pelajaran banyak bergantung pada kerajinan diri pelajar sendiri.

.

……………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Bahasa Melayu Tahun 5 KSSR + Skema Jawapan (LH) (Prk) [0]..

.

.

.

Tema 4 Kemasyarakatan

Skema Tema 4 Kemasyarakatan

Tema 5 Warisan Bangsa

Skematema 5 Warisan Bangsa

.

Tema 6 Pertanian Dan Penternakan

Skema Tema 6 Pertanian & Penternakan

Tema 7 Patriotisme & Kewarganegaraan

Skema Tema 7 Patriotisme & Kewarganegaraan

.

Tema 8 Ekonomi Malaysia

Skema Tema 8 Ekonomi Malaysia

Tema 9 Lestarikan Bumi Kita

Skema Tema 9 Lestarikan Bumi Kita

.

Tema 10 Jelajah Alam Sains & Ciptaan

Skema Tema 10 Jelajah Alam Sains & Ciptaan

.

……………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Bahasa Inggeris Tahun 5 KSSR + Skema Jawapan (LH) (Prk) [0]..

.

Modul Bahasa Inggeris

.

……………………………………………………………………………………….

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Matematik Tahun 5 KSSR (LH) (Prk) [0]..

.

Bab 1- Bab 6

Tajuk 1 Hingga Tajuk 6 Nombor Bulat Dan Operasi

.

Bab 7

Tajuk 7 Pecahan

Soalan Objektif Tajuk 7 8 9

Soalan Subjektif Tajuk 7 8 9

Bab 8

Tajuk 8 Perpuluhan

.

Bab 9

Tajuk 9 Peratus

Bab 10

Tajuk 10 Wang

.

Bab 11

Tajuk 11 Masa Dan Waktu

Bab 12

Tajuk 12 Panjang

.

Bab 13

Tajuk 13 Jisim

Bab 14

Tajuk 14 Isi Padu Cecair

.

Bab 15

Tajuk 15 Ruang

Bab 16

Tajuk 16 Koordinat

.

Bab 17

Tajuk 17 Nisbah Dan Kadaran

Bab 18

Tajuk 18 Pengurusan Data

.

………………………………………………………………………………………. 

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Sains Tahun 5 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Bumi Dan Angkasa

Bumi Bulan Matahari

Bumi Bulan Matahari

Nota Peta Minda Bumi

Skema Bumi Bulan Dan Matahari

.

Sains Fizikal

Elektrik

Haba 

Sifat Cahaya

Skema Sifat Cahaya

Sifat Elektrik

Tenaga

.

Sains Hayat

Interaksi Antara Hidupan

Proses Hidup Haiwan

Proses Hidup Tumbuhan

Skema Interaksi Antara Hidupan

Skema Proses Hidup Haiwan

Skema Proses Hidup Tumbuhan

.

Sifat Bahan

Jirim

Sifat Kimia Bahan

.

Teknologi Dan Kehidupan Lestari

Mesin (Murid)

Mesin

Teknologi

………………………………………………………………………………………. 

Modul Soalan Bahasa Melayu SJKC, SJKT Tahun 5 KSSR + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Tema 4 Mematuhi Arahan & Peraturan

Skema Jawapan Tema 4

Tema 5 Hormati Komuniti

Skema Jawapan Tema 5

.

Tema 6 Menghargai Budaya Bangsa

Skema Jawapan Tema 6

Tema 7 Nusa & Bangsa

Skema Jawapan Tema 7

.

Tema 8 Berdaya Maju

Skema Jawapan Tema 8

Tema 9 Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

Skema Jawapan Tema 9

.

Tema 10 Pertanian & Penternakan

Skema Jawapan Tema 10

.

………………………………………………………………………………………. 

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Matematik SJKC Tahun 5 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Waktu

Tajuk 11 Masa Dan Waktu (Edisi Murid)

Tajuk 11 Masa Dan Waktu (Edisi Guru)

.

Perpuluhan

Tajuk 7 Pecahan 

Tajuk 8 Perpuluhan

QR Code 1

QR Code 2

QR Code 3

QR Code 4

.

Perpuluhan

Modul (Edisi Murid)

Modul (Edisi Guru)

Panjang

Modul (Edisi Murid)

Modul (Edisi Guru)

.

………………………………………………………………………………………. 

Modul Soalan Sains SJKC Tahun 5 KSSR + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Sains Hayat

Unit 3 Proses Hidup Haiwan

(Edisi Murid) Modul Unit 3 Proses Hidup Haiwan (SJKC)

(Edisi Guru) Modul Unit 3 Proses Hidup Haiwan (SJKC)

Unit 4 Proses Hidup Tumbuhan

(Edisi Murid) Modul Unit 4 Proses Hidup Tumbuhan (SJKC)

(Edisi Guru) Modul Unit 4 Proses Hidup Tumbuhan (SJKC)

.

Sains Fizikal

Unit 5 Tenaga

(Edisi Murid) Modul Unit 5 Tenaga (SJKC)

(Edisi Guru) Modul Unit 5 Tenaga (SJKC)

Unit 6 Sifat Cahaya

(Edisi Murid) Modul Unit 6 Sifat Cahaya (SJKC)

(Edisi Guru) Modul Unit 6 Sifat Cahaya (SJKC)

Unit 7 Elektrik

(Edisi Guru) Modul Unit 7 Elektrik (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Unit 7 Elektrik (SJKC)

Unit 8 Haba

(Edisi Guru) Modul Unit 8 Haba (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Unit 8 Haba (SJKC)

.

Sains Bahan

Unit 9 Jirim

(Edisi Guru) Modul Unit 9 Jirim (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Unit 9 Jirim (SJKC)

Unit 10 Sifat Kimia Bahan

(Edisi Guru) Modul Unit 10 Asid Dan Alkali (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Unit 10 Asid Dan Alkali (SJKC)

.

Bumi Dan Sains Angkasa

Unit 11 Bumi,Bulan, Matahari

(Edisi Guru) Modul Unit 11 Bumi,Bulan Dan Matahari (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Unit 11 Bumi,Bulan Dan Matahari (SJKC)

Unit 11 Fasa-Fasa Bulan

(Edisi Guru) Modul Unit 11 Fasa-Fasa Bulan (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Unit 11 Fasa-Fasa Bulan (SJKC)

.

Teknologi Dan Kehidupan Lestari

Unit 12 Kekuatan Dan Kestabilan

(Edisi Guru) Modul Unit 12 Teknologi (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Unit 12 Teknologi (SJKC)

.

………………………………………………………………………………………. 

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 5 KSSR + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 5 KSSR (Edisi Murid) (1)

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 5 KSSR (Edisi Guru) (1)

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 5 KSSR (Edisi Murid) (2)

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 5 KSSR (Edisi Guru) (2)

.

………………………………………………………………………………………. 

Modul Bahasa Tamil Tahun 5 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Bahasa Tamil (7)

BT Tahun 5 Modul 1 (6)

.

………………………………………………………………………………………. 

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Sains SJKT Tahun 5 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Teknologi Dan Kehidupan Lestari

Mesin (1)

Mesin (2)

.

Sains Hayat

Proses Hidup Tumbuhan

Proses Hidup Haiwan

Skema Hidup Tumbuhan

Skema Hidup Haiwan

.

Sains Fizikal

Tenaga

Sifat Cahaya

Haba

Elektrik

.

Sains Bahan

Sifat Kimia Bahan

Jirim

.

Bumi dan Sains Angkasa

Fasa-fasa Bulan

Bumi dan Angkasa Lepas

Skema Fasa-fasa Bulan

Skema Bumi dan Angkasa Lepas

.

……………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 5 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tahun 5 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tahun 5 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota TMK dan RBT Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Arab Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tahun 5 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Kesihatan Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Cina Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani Tahun 5 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan dan Soalan Percubaan UPKK + Jawapan  (Tahun 5)

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment