→ → Contoh Lukisan dan Cara/Teknik Lukisan untuk Soalan-soalan PSV (Pendidikan Seni Visual) Kertas 2 SPM 2023
.
→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)
.
→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 42 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Muat Turun Kamus Kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Laluan Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) Mulai Kalendar Akademik Sesi 2023/2024

.

.

Muat Turun Kamus Kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Laluan Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) Mulai Kalendar Akademik Sesi 2023/2024

Gred : DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, Gred Khas

.

untuk

Muat Turun :

.

Kamus Kompetensi merupakan dokumen rujukan kepada PPP Laluan PdP yang mengandungi perincian tahap dan deskripsi kompetensi mengikut gred jawatan berdasarkan empat domain kompetensi profesional dalam Standard Guru Malaysia (SGM 2.0) iaitu Orientasi Ilmu, Instruksional, Pelibatan Komuniti dan Kualiti Peribadi.

SOALAN LAZIM :

1. Apakah itu Kamus Kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Laluan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)?

Dokumen rujukan kepada PPP Laluan PdP berkaitan kompetensi mengikut gred berdasarkan domain kompetensi Standard Guru Malaysia 2.0 (SGM 2.0).

2. Adakah Kamus Kompetensi PPP Laluan memberi impak positif terhadap tugas guru?

Kamus Kompetensi PPP Laluan PdP dapat membantu PPP Laluan PdP mengetahui perincian kompetensi mengikut gred.

3. Bagaimana Kamus Kompetensi PPP Laluan PdP dapat memberi manfaat kepada kompetensi PPP?

PPP dapat mengenal pasti Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) yang bersesuaian dengan keperluan peningkatan kompetensi diri.

4. Apakah kompetensi yang perlu dicapai oleh PPP Laluan PdP?

PPP perlu mencapai kompetensi minimum dan digalakkan melebihi kompetensi minimum yang ditetapkan.

5. Apakah peluang PPP Laluan PdP sekiranya mempunyai kompetensi melebihi tahap minimum yang ditetapkan?

PPP boleh bertukar laluan kerjaya dengan syarat menepati kriteria penilaian dan pertukaran laluan kerjaya yang ditetapkan.

.

Write a Comment