→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2023, Tingkatan 4, 5

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 2 (Bab 1-13)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 2 (Form 2 Mathematics) (Bab 1 – Bab 13). KSSM.

DLP. Modul. Dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (English). Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Matematik Tingkatan 2 KSSM  Bab 1   Pola Dan Jujukan  Bab 2   Pemfaktoran Dan Pecahan Algebra  Bab 3   Rumus Algebra  Bab 4  Poligon  Bab 5  Bulatan  Bab 6  Bentuk Geometri Tiga Dimensi  Bab 7  Koordinat

Bab 8  Graf Fungsi  Bab 9   Laju Dan Pecutan  Bab 10   Kecerunan Garis Lurus  Bab 11   Transformasi Isometri  Bab 12   Sukatan Kecenderungan Memusat  Bab 13   Kebarangkalian Mudah

Semoga post di blog Bumi Gemilang ini berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna.

………………………………………………………………………………………………..

Nota Ringkas dan Padat Matematik KSSM Tingkatan 2 :

………………………………………………………………………………………

Bab 1   Pola Dan Jujukan

.

Bab 1 – Pola Dan Jujukan (Tingkatan 2) (eB)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 1 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 1 (ns)

.

Form 2 Mathematics Notes – Chapter 1 (Swa)

Nota Matematik Bab 1 (1)

………………………………………………………………………………………

Bab 2   Pemfaktoran Dan Pecahan Algebra

.

Bab 2 – Pemfaktoran Dan Pecahan Algebra (Tingkatan 2) (eB)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 2 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 2 (ns)

Form 2 Mathematics Notes – Chapter 2 (Swa)

.

Nota Matematik Bab 2 (1)

Nota Matematik Bab 2 (2)

………………………………………………………………………………………

Bab 3   Rumus Algebra

.

Bab 3 – Rumus Algebra (Tingkatan 2) (eB)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 3 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 3 (ell)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 3 (eTM)

.

Nota Matematik Bab 3 (1)

Nota Matematik Bab 3 (2)

………………………………………………………………………………………

Bab 4  Poligon

.

Bab 4 – Poligon (Tingkatan 2) (eB)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 4 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 4 (eTM)

Form 2 Mathematics Notes – Chapter 4 (Swa)

.

Nota Matematik Bab 4 (1)

Nota Matematik Bab 4 (2)

.

Nota Matematik Bab 4 (3)

Poligon – Latihan Soalan + Jawapan (Bab 4 T2)

………………………………………………………………………………………

Bab 5  Bulatan

.

Bab 5 – Bulatan (Tingkatan 2) (eB)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 5 (ZK)

Form 2 Mathematics Notes – Chapter 5 (Swa)

.

Form 2 Mathematics Notes – Chapter 5 (im)

Nota Matematik Bab 5 (1)

Nota Matematik Bab 5 (2)

.

Nota Matematik Bab 5 (3)

Nota Matematik Bab 5 (4)

………………………………………………………………………………………

Bab 6  Bentuk Geometri Tiga Dimensi

.

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 6 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 6 ()

. 

Nota Matematik Bab 6 (1)

Nota Matematik Bab 6 (2)

Nota Matematik Bab 6 (3)

.

Nota Matematik Bab 6 (4)

Nota Matematik Bab 6 (5)

Nota Matematik Bab 6 (6)

………………………………………………………………………………………

Bab 7  Koordinat

.

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 7 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 7 ()

Form 2 Mathematics Notes – Chapter 7 (Swa)

Nota Matematik Bab 7 (1)

………………………………………………………………………………………

Bab 8  Graf Fungsi

.

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 8 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 8 (eTM)

Form 2 Mathematics Notes – Chapter 8 (Swa)

Nota Matematik Bab 8 (1)

………………………………………………………………………………………

Bab 9   Laju Dan Pecutan

.

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 9 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 9 (eTM)

Nota Matematik Bab 9 (1)

………………………………………………………………………………………

Bab 10   Kecerunan Garis Lurus

.

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 10 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 10 (eTM)

Nota Matematik Bab 10 (1)

Nota Matematik Bab 10 (2)

………………………………………………………………………………………

Bab 11   Transformasi Isometri

.

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 11 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 11 (eTM)

Nota Matematik Bab 11 (1)

………………………………………………………………………………………

Bab 12   Sukatan Kecenderungan Memusat

.

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 12 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 12 (eTM)

Nota Matematik Bab 12 (1)

………………………………………………………………………………………

Bab 13   Kebarangkalian Mudah

.

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 13 (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 2 Bab 13 (eTM)

Nota Matematik Bab 13 (1)

………………………………………………………………………………………

Latihan Matematik Tingkatan 2 + Jawapan :

.

Tingkatan 2 (Bab 1)

Tingkatan 2 (Bab 2)

Tingkatan 2 (Bab 3)

Tingkatan 2 (Bab 4)

.

Tingkatan 2 (Bab 5)

Tingkatan 2 (Bab 6)

Tingkatan 2 (Jawapan Latihan)

.

Poligon – Latihan Soalan + Jawapan (Bab 4 T2)

.

Form 2 Mathematics Chapter 2 (Questions + Answers)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Matematik Tingkatan 2 + Jawapan Lengkap :

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Matematik Tingkatan  2 + Jawapan (dalam BM dan English) :

. 

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 2 + Jawapan :

.

.

………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 2 + Jawapan (M) :

.

1  Pola & Jujukan

https://forms.gle/tgq7h3q4xkNne2Kf7

2  Pemfaktoran & Pecahan Algebra

https://forms.gle/HAtj6nF5jYkjxbHU6

3  Rumus Algebra

https://forms.gle/x4JzEjonv3X1d1o38

.

4  Poligon

https://forms.gle/9QR2CsoqV1SfTqk76

5  Bulatan

https://forms.gle/QQjMUfy8cTYRrWo36

6  Bentuk Geometri 3d

https://forms.gle/z7e8VAFzn7S92WZb6

.

7  Koordinat

https://forms.gle/huHCr8eBn6x2jacD9

8  Graf Fungsi

https://forms.gle/xfs8T8fnPDGDANRn8

9  Laju & Pecutan

https://forms.gle/xTYwmZz9Z8BqGXUY7

.

10  Kecerunan Garis Lurus

https://forms.gle/jnMvApWR3Heks2MY7

11  Transformasi Isometri

https://forms.gle/91ggGHGgG1KjADyR7

https://forms.gle/LecUw4d3SFK1L4Em8

.

12  Sukatan Kecenderungan Memusat

https://forms.gle/9JCJqQXjFLAevH5k7

https://forms.gle/pS5Z3Y8CsRFB2AqP6

13  Kebarangkalian Mudah

https://forms.gle/2d134BXU3R7JrsiPA

.

………………………………………………………………………………………………….

Modul Kolektif GMaths Matematik + Jawapan :

.

Modul Kolektif GMaths Matematik + Jawapan (Koleksi Nota, Latihan – Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5) (Sab 21)

.

……………………………………………………………………………………..

Matematik KSSM Tingkatan 2 [V]

.

Bab 1 Pola dan Jujukan

Bab 2 Pemfaktoran dan Pecahan Algebra

Bab 4 Poligon

Bab 5 Bulatan

Bab 6 Bentuk Geometri Tiga Dimensi

Bab 7 Koordinat

Bab 8 Graf Fungsi

Bab 9 Laju dan Pecutan

Bab 10 Kecerunan Garis Lurus

Bab 11 Transformasi Isometri

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

.

………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………….

.

 

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

12 thoughts on “Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 2 (Bab 1-13)”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!