→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2023, Tingkatan 4, 5

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1-8)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 8).

KSSM. Modul. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sejarah Tingkatan 1 KSSM. Bab 1 Mengenal Sejarah  Bab 2 Zaman Air Batu  Bab 3 Zaman Prasejarah

Bab 4 Mengenali Tamadun  Bab 5 Tamadun Awal Dunia  Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom  Bab 7 Peningkatan Tamadun   Indian Dan China  Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya

…………………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 8) :

………………………………………………………………………………………..

Bab 1 Mengenal Sejarah :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 1 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 1 (ZK)

Nota Sejarah Bab 1 (Swa) f1

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 1 (1)

Nota Sejarah Bab 1 (RY1)

Nota Sejarah Bab 1 (RY2)

.

Soalan Objektif Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 1  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 2  

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 3  

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………..

Bab 2 Zaman Air Batu :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 2 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 2 (ZK)

Nota Sejarah Bab 2 (Swa) f1

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 2 (izz)

Nota Sejarah Bab 2 (2)

.

Soalan Objektif Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 2 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 2 (Prk) [0] 

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………..

Bab 3 Zaman Prasejarah :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 3 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 3 (ZK)

Nota Sejarah Bab 3 (Swa) f1

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 3 (1)

Nota Sejarah Bab 3 (N)

.

Soalan Objektif Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 4      

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………..

Bab 4 Mengenali Tamadun :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 4 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 4 (ZK)

Nota Sejarah Bab 4 (Swa) f1

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 4 (1)

Nota Sejarah Bab 4 (N)

.

Soalan Objektif Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………..

Bab 5 Tamadun Awal Dunia :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 5 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 5 (ZK)

Nota Sejarah Bab 5 (Swa) f1

Nota Sejarah Bab 5 (2)

.

Soalan Objektif Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 5 (Prk) [0]                

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………..

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 6 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 6 (ZK) 

.

Nota Sejarah Bab 6 (Swa) f1

Nota Sejarah Bab 6 (2)

Nota Sejarah Bab 6 (EJ)

.

Soalan Objektif Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………..

Bab 7 Peningkatan Tamadun   Indian Dan China :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 7 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 7 (ZK) 

Nota Sejarah Bab 7 (Swa) f1

Nota Sejarah Bab 7 (2)

.

Soalan Objektif Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

………………………………………………………………………………………..

Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 8 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 8 (ZK)

Nota Sejarah Bab 8 (Swa) f1

Nota Sejarah Bab 8 (N)

.

Soalan Objektif Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 8 (Prk) [0]               

Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

Jawapan Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

.

Contoh Soalan Sejarah KSSM Tingkatan 1 + Skema Jawapan (M) 

.

Soalan-Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 1 (M) 

Jawapan Soalan-Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 1 (M)

.

……………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 8) :

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

2 thoughts on “Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1-8)”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!