.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab

.

.

Koleksi Nota Sejarah Tingkatan 1 KSSM. Ringkas Padat. Semua Bab. UASA. Bab 1 2 3 … pdf KBAT. Bab 1 Mengenal Sejarah Bab 2 Zaman Air Batu Bab 3 Zaman Prasejarah Bab 4 Mengenali Tamadun

Bab 5 Tamadun Awal Dunia Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom Bab 7 Peningkatan Tamadun Indian Dan China Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 (Ringkas dan Padat) (Semua Bab) 

.

.

Bab 1 Mengenal Sejarah :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 1 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 1 (ZK)

Nota Sejarah Bab 1 (Swa) f1

.

.

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 1 (1)

Nota Sejarah Bab 1 (RY1)

Nota Sejarah Bab 1 (RY2)

.

Soalan Objektif Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 1  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 2  

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 3  

Skema Jawapan

.

Bab 2 Zaman Air Batu :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 2 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 2 (ZK)

Nota Sejarah Bab 2 (Swa) f1

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 2 (izz)

Nota Sejarah Bab 2 (2)

.

Soalan Objektif Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 2 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 2 (Prk) [0] 

Skema Jawapan

.

Bab 3 Zaman Prasejarah :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 3 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 3 (ZK)

Nota Sejarah Bab 3 (Swa) f1

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 3 (1)

Nota Sejarah Bab 3 (N)

.

Soalan Objektif Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 4      

Skema Jawapan

.

Bab 4 Mengenali Tamadun :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 4 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 4 (ZK)

Nota Sejarah Bab 4 (Swa) f1

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 4 (1)

Nota Sejarah Bab 4 (N)

.

Soalan Objektif Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

.

Bab 5 Tamadun Awal Dunia :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 5 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 5 (ZK)

Nota Sejarah Bab 5 (Swa) f1

Nota Sejarah Bab 5 (2)

.

Soalan Objektif Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 5 (Prk) [0]                

Skema Jawapan

.

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 6 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 6 (ZK) 

.

Nota Sejarah Bab 6 (Swa) f1

Nota Sejarah Bab 6 (2)

Nota Sejarah Bab 6 (EJ)

.

Soalan Objektif Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

.

Bab 7 Peningkatan Tamadun   Indian Dan China :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 7 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 7 (ZK) 

Nota Sejarah Bab 7 (Swa) f1

Nota Sejarah Bab 7 (2)

.

Soalan Objektif Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya :

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 – Bab 8 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 1 Bab 8 (ZK)

Nota Sejarah Bab 8 (Swa) f1

Nota Sejarah Bab 8 (N)

.

Soalan Objektif Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 8 (Prk) [0]               

Skema Jawapan

.

……………………………..

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

Jawapan Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

.

Contoh Soalan Sejarah KSSM Tingkatan 1 + Skema Jawapan (M) 

.

Soalan-Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 1 (M) 

Jawapan Soalan-Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 1 (M)

.

……………………………..

Latihan Soalan Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan :

.

Bab 1 Mengenal Sejarah

Bab 2 Zaman Air Batu

Bab 3 Zaman Prasejarah

.

Bab 4 Mengenali Tamadun

Bab 5 Tamadun Awal Dunia

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani Dan Rom

.

Bab 7 Peningkatan Tamadun Indian Dan China

Bab 8 Tamadun Islam Dan Sumbangannya

……………………………..

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 8) :

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 8) (M)

……………………………..

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

Nota Sejarah Tingkatan 1 : Modul Akronim (Kata Kunci, Maksud, Konsep) (M)

.

Nota dan Fokus Soalan Struktur dan Esei Tingkatan 1

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

……………………………..

Contoh Soalan UASA + Soalan Percubaan :

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

……………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

……………………………..

.

Tingkatan 3 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

……………………………..

.

Tingkatan 2 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

……………………………..

.

Tingkatan 1 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

……………………………..

.

2 thoughts on “Nota Sejarah Tingkatan 1 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab”

Write a Comment