→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2023, Tingkatan 4, 5

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 2 (Bab 1-10)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 10).

KSSM. Modul. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejarah Tingkatan 2 KSSM. Bab 1  Kerajaan Alam Melayu Bab 2  Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu Bab 3  Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu Bab 4  Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu Bab 5  Kesultanan Melayu Melaka

Bab 6  Kesultanan Johor Riau Bab 7  Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor Bab 8  Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis Bab 9  Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis Bab 10  Sarawak dan Sabah

…………………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 10) :

………………………………………………………………………………………..

Bab 1  Kerajaan Alam Melayu :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 1 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 1 (ZK)

Nota Sejarah Bab 1 (Swa) f2

Nota Sejarah Bab 1 (2)

.

Soalan Esei Bab 1 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 1 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 1 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 1 (a) (Prk) [0] 

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 1 (a)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 1 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 1 (b)

………………………………………………………………………………………..

Bab 2  Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 2 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 2 (ZK)

Nota Sejarah Bab 2 (Swa) f2

Nota Sejarah Bab 2 (2)

.

Soalan Esei Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 2, 3, 4, 5, 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 2 (a) (Prk) [0] 

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 2 (a)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 2 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 2 (b)

………………………………………………………………………………………..

Bab 3  Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 3 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 3 (ZK)

Nota Sejarah Bab 3 (Swa) f2

Nota Sejarah Bab 3 (2)

.

Soalan Esei Bab 3 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 3 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 2, 3, 4, 5, 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 3 (a) (Prk) [0] 

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 3 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 3

………………………………………………………………………………………..

Bab 4  Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 4 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 4 (ZK)

Nota Sejarah Bab 4 (Swa) f2

Nota Sejarah Bab 4 (2)

.

Soalan Esei Bab 4 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 4 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 2, 3, 4, 5, 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 4 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 4

………………………………………………………………………………………..

Bab 5  Kesultanan Melayu Melaka :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 5 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 5 (ZK)

.

Nota Sejarah Bab 5 (Swa) f2

Nota Sejarah Bab 5 (2)

Nota Sejarah Bab 5 (3)

.

Soalan Esei Bab 5 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 5 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 2, 3, 4, 5, 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 5 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 5

………………………………………………………………………………………..

Bab 6  Kesultanan Johor Riau :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 6 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 6 (ZK)

.

Nota Sejarah Bab 6 (Swa) f2

Nota Sejarah Bab 6 (2)

Nota Sejarah Bab 6 (SI)

.

Soalan Esei Bab 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 2, 3, 4, 5, 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 6 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 6

………………………………………………………………………………………..

Bab 7  Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 7 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 7 (ZK)

Nota Sejarah Bab 7 (Swa) f2

.

Nota Sejarah Bab 7 (2)

Nota Sejarah Bab 7 (3)

.

Soalan Esei Bab 7 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 7 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 7 Tingkatan 2 + Jawapan (b) LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 7 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 7

………………………………………………………………………………………..

Bab 8  Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 8 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 8 (ZK)

Nota Sejarah Bab 8 (Swa) f2

Nota Sejarah Bab 8 (NF)

.

Soalan Esei Bab 8 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 8 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 8 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 8 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 8

………………………………………………………………………………………..

Bab 9  Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 9 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 9 (ZK)

Nota Sejarah Bab 9 (Swa) f2

Nota Sejarah Bab 9 (2)

.

Soalan Esei Bab 9 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 9 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 9 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 9 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 9

…………………………………………………………………………………………………

Bab 10  Sarawak dan Sabah :

.

Nota Sejarah Tingkatan 2 – Bab 10 (Be)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 10 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 2 Bab 10 (Swa)

.

Nota Sejarah Bab 10 (2)

Nota Sejarah Bab 10 (3)

.

Soalan Esei Bab 10 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 10 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 10 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 10 (Prk) [0] (10.1 – 10.2)

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 10 (10.1 – 10.2)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 10 (Prk) [0] (10.3 – 10.4)

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 10 (10.3 – 10.4) 

.

…………………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 10) :

.

…………………………………………………………………………………………………

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 2

Jawapan Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 2

.

………………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan (M) :

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan :

.

Tingkatan 2_Latihan Soalan

Tingkatan 2_Jawapan Latihan

.

Latihan Sejarah Tingkatan 2 Bab 6 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

36 thoughts on “Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 2 (Bab 1-10)”

  1. Thanks..nota yg padat and sangat ringkas..dpt siap kan nota yg cikgu beri dgn cepat..sangat berguna..thanks again for you..next week dah exam, doakan ye?? Amin..

    Reply

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!