→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM, Tingkatan 4, 5

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Panduan Kerja Lapangan / Tugasan Geografi PT3

.

.

Panduan Kerja Lapangan (Tugasan / Kerja Kursus) Geografi PT3 (Tingkatan 3 Tahun 2020). Kerja Lapangan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Geografi Tingkatan 3 (KLGT3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh setiap murid dalam Tingkatan 3. Pihak sekolah bertanggungjawab memastikan KLGT3 dilaksanakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

Tahap Penguasaan (TP) keseluruhan murid hendaklah direkodkan dalam Templat Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Skor Keseluruhan murid yang mewakili 20% wajaran daripada markah keseluruhan Pentaksiran PT3 (PT3) Geografi dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) mengikut masa yang ditetapkan. Panduan KLGT3 yang disediakan ini boleh membantu pihak sekolah untuk merancang pelaksanaan KLGT3 dengan lebih mudah, teratur dan sistematik.

………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

.

.

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

. https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

OBJEKTIF

KLGT3 dilaksanakan bagi membolehkan murid:

a) Mengenal pasti isu atau tajuk yang berkaitan geografi di lapangan.

b) Menghuraikan saling kaitan antara manusia dengan alam sekitar di lapangan.

c) Mengaplikasi kemahiran yang telah dipelajari di lapangan.

d) Memberi pendapat atau idea secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah.

e) Menzahirkan sikap kerjasama dan saling menghormati.

f) Mensyukuri, mencintai dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.

g) Menjalankan tugasan mengikut prosedur.

.

PELAKSANAAN KERJA LAPANGAN

KLGT3 boleh dilaksanakan oleh murid secara individu atau berkumpulan. Laporan bertulis atau bertaip KLGT3 hendaklah dibuat secara individu oleh murid dalam masa enam jam waktu PdP di sekolah. Tempoh pelaksanaan KLGT3 bermula dari bulan Jun hingga Julai tahun semasa. Calon dikehendaki mengenal pasti isu atau tajuk yang telah dipelajari daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Dalam melaksanakan KLGT3, pihak sekolah boleh mengikut proses kerja pelaksanaan KLGT3 seperti yang dicadangkan (Lampiran 1).

.

Guru Mata Pelajaran

a) Menghadiri mesyuarat penyelarasan KLGT3 di peringkat sekolah.

b) Memberikan taklimat tentang pelaksanaan KLGT3 kepada murid.

c) Menyediakan surat pengenalan diri untuk dibawa oleh murid semasa menjalankan kajian.

d) Membimbing murid dari aspek:

i. Isu atau tajuk.

ii. Perancangan dan proses kerja.

iii. Format.

iv. Penulisan laporan.

e) Memastikan murid menyiapkan laporan KLGT3 mengikut masa yang telah ditetapkan.

f) Menyemak laporan dan menilai KLGT3.

g) Menyerahkan salinan borang TP dan Skor KLGT3 kepada Ketua Panitia.

h) Menyimpan salinan TP dan Skor KLGT3 murid yang telah disahkan oleh Guru Kanan Mata pelajaran.

Murid

a) Murid wajib melaksanakan KLGT3 bermula dari bulan Jun hingga Julai tahun semasa.

b) Murid melaksanakan KLGT3 mengikut prosedur seperti berikut:

i. Menentukan isu atau tajuk.

ii. Merancang pelaksanaan.

iii. Mengumpul dan merekod data.

iv. Menulis laporan mengikut format.

v. Menghantar laporan kepada guru mata pelajaran.

c) Murid dilarang meniru, menyalin atau memplagiat hasil laporan daripada mana-mana sumber.

.

PROSES MELAKSANAKAN KERJA LAPANGAN

Bagi memastikan KLGT3 dapat dilaksanakan, guru dan murid hendaklah mengikuti langkah berikut:

a) Menentukan Isu atau Tajuk

Guru berbincang dengan murid untuk menentukan isu atau tajuk KLGT3. Isu atau tajuk yang dipilih hendaklah berkaitan dengan kurikulum geografi yang dipelajari. Murid diberi peluang untuk menentukan isu atau tajuk yang sesuai.

b) Menentukan Objektif

Murid hendaklah menentukan objektif kajian yang hendak dilaksanakan dalam KLGT3. Guru membimbing murid menulis objektif kajian.

c) Menentukan Kaedah Kajian

Murid hendaklah menentukan kaedah kajian yang sesuai untuk melaksanakan KLGT3. Murid boleh menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif.

d) Mengumpul, Merekod dan Menganalisis Data atau Maklumat

Murid boleh mengumpul data atau maklumat melalui soal selidik, pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen (Lampiran 5). Data atau maklumat yang dikumpul hendaklah direkod dan dianalisis.

e) Merumus dan Membuat Pelaporan

Murid hendaklah membuat rumusan tentang isu atau tajuk yang dikaji berdasarkan data atau maklumat yang diperoleh dan satu laporan KLGT3 hendaklah dihasilkan.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!