→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2022

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Panduan Kerja Projek ASK (Asas Sains Komputer) PT3

.

.

Panduan Kerja Projek ASK (Asas Sains Komputer) PT3 (Tingkatan 3 Tahun 2020). Kerja Projek Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid secara individu semasa di Tingkatan 3.

Guru melapor perkembangan penguasaan murid selepas melaksanakan projek dengan menggunakan Templat Pelaporan PBD, Borang Pentaksiran Individu atau Muka Hadapan Kerja Projek dan Borang Pentaksiran Keseluruhan yang disediakan dan skor murid dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) yang mewakili 30% wajaran daripada markah keseluruhan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Asas Sains Komputer.

………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………..

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

. https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

OBJEKTIF

Kerja Projek KSSM ASK Tingkatan 3 (KPKAT3) membolehkan murid:

a) Mendapat pengalaman bermanfaat semasa menjalankan KPKAT3 dengan mengaitkannya dengan dunia sebenar.

b) Membudayakan pembelajaran berasaskan inkuiri untuk memahami sesuatu konsep bagi menyelesaikan masalah yang berkesan dengan mengkaji masalah daripada pelbagai sudut melalui teknik penyoalan, siasatan, perancangan dan ramalan, analisa dapatan, merekod dapatan serta membuat rumusan.

c) Menyusun, menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik.

d) Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dengan membudayakan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah.

e) Menyelesaikan masalah dengan keupayaan sendiri secara mengenal pasti masalah dan menilai kesesuaian kaedah penyelesaian masalah yang digunakan.

f) Mengesan dan membetulkan kesalahan algoritma dalam penyelesaian masalah yang dirancang berpandukan pemikiran logik.

g) Menggunakan algoritma dan menghasilkan atur cara berdasarkan pemikiran komputasional seperti yang dirancang.

h) Mereka bentuk sistem untuk menyelesaikan masalah dengan cara memahami tingkah laku manusia.

i) Menggunakan pemikiran komputasional untuk menyelesaikan masalah kompleks berteraskan komputer.

j) Menghasilkan dokumentasi dan produk atur cara dalam bentuk pelbagai media digital secara kreatif dan inovatif.

k) Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengkomputeran secara beretika, berhemah dan bertanggungjawab.

.

PELAKSANAAN KERJA PROJEK

Kerja projek ini hendaklah berasaskan kepada gabungan semua bidang pembelajaran yang telah dipelajari dan diintegrasikan sekurang-kurangnya dengan satu mata pelajaran lain. Guru perlu membimbing dan memantau perkembangan kerja projek murid.

Kerja Projek murid merangkumi:

a) Dokumentasi

b) Produk atur cara dalam bentuk pelbagai media digital

c) Pembentangan

Kerja projek murid hendaklah dilaksanakan secara individu. Pentaksiran kerja projek murid ditaksir berdasarkan Rubrik Pentaksiran Kerja Projek KSSM ASK dalam Jadual 1 seperti yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM ASK Tingkatan 3 bagi membolehkan elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai ditaksir secara konsisten, teratur dan terarah.

.

Guru Mata Pelajaran

a) Menghadiri mesyuarat panitia untuk menetapkan tarikh pelaksanaan, merangka jadual kerja pelaksanaan KPKAT3 (Lampiran 3), menetapkan tema atau tajuk peringkat sekolah dan mendapat taklimat ringkas pelaksanaan KPKAT3.

b) Membaca dan memahami Arahan kepada Guru (Lampiran 11) dan melaksanakannya seperti yang telah ditetapkan.

c) Memberi taklimat tentang KPKAT3 dan mengedarkan Surat Makluman Kepada Ibu Bapa pelaksanaan KPKAT3 (Lampiran 4) kepada semua murid tingkatan 3 tahun semasa di sekolah masing-masing.

d) Mengenal pasti penyataan masalah yang dipilih oleh murid menepati tema atau tajuk KPKAT3 yang ditetapkan di peringkat sekolah.

e) Membimbing murid dalam membuat perancangan dan melaksanakan kerja projek berdasarkan Carta Gantt yang telah disediakan.

f) Berperanan sebagai pemudah cara kepada murid semasa murid menjalankan KPKAT3.

g) Memastikan prosedur operasi standard keselamatan murid dipatuhi sekiranya melibatkan pergerakan keluar dari kawasan sekolah dengan menyediakan surat kebenaran untuk melawat atau menemuramah dan mendapatkan bahan sumber (Lampiran 5) serta memastikan murid membawa Surat Akuan Diri Murid (Lampiran 10).

h) Memantau hasil kerja murid dan membuat tindak susul sekiranya ada keperluan.

i) Memastikan murid menyiapkan KPKAT3 mengikut masa yang ditetapkan.

j) Menyemak dan mentaksir KPKAT3 murid serta memberi peluang kepada murid untuk memperbaik TP di sepanjang tempoh kerja projek.

k) Merekod TP dan skor KPKAT3 dalam Borang Pentaksiran Individu (Lampiran 7).

l) Merekod TP Keseluruhan dan Skor Keseluruhan murid dalam Borang Pentaksiran Keseluruhan Kerja Projek (Lampiran 8).

m) Menyerahkan salinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Kerja Projek yang telah lengkap kepada Ketua Pentaksir KPKAT3 untuk penjaminan kualiti atau moderasi dan untuk tindakan seterusnya.

n) Menerima salinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Kerja Projek yang telah melalui penjaminan kualiti atau moderasi dan telah disahkan oleh Pengetua untuk merekod TP Keseluruhan murid dalam Templat Pelaporan PBD (Lampiran 9).

o) Menyimpan salinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Kerja Projek yang telah disahkan oleh pengetua sebagai rekod guru.

.

Murid

a) Mendapat taklimat tentang KPKAT3 dan rangka kerja projek daripada guru mata pelajaran.

b) Menerima sesalinan Arahan Kepada Murid (Lampiran 12), membaca, memahami dan melaksanakan KPKAT3 seperti yang diarahkan.

c) Membina pernyataan masalah berdasarkan tema atau tajuk yang telah ditetapkan di peringkat sekolah untuk KPKAT3 tahun semasa.

d) Mencari sumber rujukan sekurang-kurangnya dua rujukan berkaitan pernyataan masalah.

e) Membina objektif KPKAT3 merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai bersesuaian dengan tema atau tajuk yang telah ditetapkan.

f) Mengenal pasti kaedah yang sesuai dengan KPKAT3.

g) Mengumpul dan menganalisis data daripada sumber yang berkaitan.

h) Menyenarai bahan-bahan yang telah dirujuk.

i) Menganalisis data dan membuat perbandingan daripada pelbagai bahan dan sumber untuk penyelesaian masalah KPKAT3.

j) Menulis dokumentasi mengikut format yang ditetapkan.

k) Membentangkan KPKAT3 secara individu.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

. baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

1 thought on “Panduan Kerja Projek ASK (Asas Sains Komputer) PT3”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!