→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2022

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Panduan Kerja Projek RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) PT3

.

.

Panduan Kerja Projek RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) PT3 (Tingkatan 3 Tahun 2020). Kerja projek Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 dalam Standard Kandungan Penghasilan Produk merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid tingkatan 3 tahun semasa. Kerja projek ini memerlukan murid memilih sekurang-kurangnya dua bidang ilmu dalam aplikasi teknologi yang telah dipelajari.

………………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

.

 

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

.https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

Pada akhir pelaksanaan projek, murid dikehendaki menyediakan dokumentasi dan membentangkan bersama projek mereka mengikut kreativiti murid dengan bimbingan guru. Tahap Penguasaan (TP) murid hendaklah direkodkan dalam templat pelaporan PBD dan skor murid hendaklah dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) untuk tindakan selanjutnya.

.

OBJEKTIF

Kerja projek KSSM RBT Tingkatan 3 membolehkan murid:

a) Mendapat kemahiran menggunakan peralatan, bahan dan perisian komputer yang sesuai dalam menghasilkan produk.

b) Memerihal kepentingan perkembangan reka bentuk pembangunan produk dengan kehidupan murid.

c) Menghasilkan produk yang direka bentuk berasaskan budaya fikir lestari selaras dengan prinsip Kelestarian Global.

d) Membuat keputusan untuk menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan teknologi yang bersesuaian.

e) Mengaplikasikan Jujukan Reka Bentuk (Design Cycle) dalam proses reka bentuk projek.

f) Membangunkan produk melalui proses reka bentuk yang menggunakan teknologi.

g) Menghasilkan laporan bertulis dan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif.

h) Mengamalkan nilai murni yang relevan dalam mereka bentuk produk yang lebih ergonomik, mesra pengguna, berkualiti tinggi dengan kos yang efisien.

i) Mengamalkan sikap bekerjasama dan berintegriti.

.

PELAKSANAAN KERJA PROJEK

Kerja projek KSSM RBT Tingkatan 3 ditaksir secara individu. Namun begitu, murid boleh menghasilkan projek mereka secara individu atau berkumpulan. Sekiranya murid memilih menghasilkan projek secara berkumpulan, murid mestilah mengikut syarat dan peraturan seperti di lampiran 1. Projek ini dilaksanakan dalam tempoh dari bulan Mac hingga Julai selama 22 minggu. Murid dikehendaki memilih dua atau lebih bidang ilmu aplikasi teknologi yang dipelajari bagi menghasilkan projek mereka. Pentaksiran dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dijalankan.

.

Guru Mata Pelajaran

a) Menghadiri mesyuarat panitia untuk menetapkan tarikh pelaksanaan dan merangka jadual kerja pelaksanaan.

b) Membaca dan memahami arahan kepada guru dan melaksanakannya seperti yang telah ditetapkan.

c) Memberi taklimat tentang kerja projek kepada semua murid PT3 tahun semasa di sekolah masing-masing serta mengedarkan surat makluman kepada ibu bapa.

d) Membimbing murid untuk memilih dua atau lebih aplikasi teknologi yang telah dipelajari dalam penghasilan projek.

e) Membimbing murid dalam membuat perancangan dan menyusun atur proses kerja penghasilan produk berdasarkan senarai semak yang disediakan.

f) Berperanan sebagai pemudah cara dalam penghasilan produk.

g) Memantau hasil kerja murid dan membuat tindak susul jika ada keperluan.

h) Memastikan murid menyiapkan projek mengikut masa yang ditetapkan.

i) Menyemak laporan dan pembentangan dokumen projek dan memberi skor.

j) Menyerahkan salinan borang skor keseluruhan projek kepada Ketua Pentaksir untuk penjaminan kualiti.

k) Menyimpan salinan skor akhir murid yang telah disahkan oleh pengetua setelah melalui penjaminan kualiti peringkat sekolah.

.

Murid

a) Mendapat taklimat tentang kerja projek KSSM RBT Tingkatan 3 dan rangka kerja projek daripada guru mata pelajaran.

b) Memerihal produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief.

c) Memilih sekurang-kurang dua aplikasi teknologi yang sesuai dalam penghasilan produk.

d) Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk dalam bentuk lakaran.

e) Menghasilkan lakaran produk yang hendak dihasilkan.

f) Menyediakan jadual kerja.

g) Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk.

h) Menghasilkan produk mengikut jadual yang ditetapkan.

i) Membuat pengujian, penilaian fungsi dan kesesuaian produk.

j) Membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian.

k) Membentangkan laporan penghasilan produk secara individu.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

2 thoughts on “Panduan Kerja Projek RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) PT3”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!