You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini
→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, UPSR, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris (English Essays) >

**************************

Cara Semak Keputusan SPM 2019 Secara Online / SMS Mulai 5 Mac 2020

Sila SHARE Kepada Kawan-Kawan Dengan Menekan Butang Di Bawah > > >

Cara Semak Keputusan SPM 2019 Secara Online / SMS Mulai 5 Mac 2020. (MP) Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2019 akan dikeluarkan pada Khamis, 5 Mac 2020. Seramai 416,416 calon telah mendaftar untuk menduduki SPM pada tahun 2019 di 3,313 pusat peperiksaan di seluruh Malaysia.

. . .

Daripada jumlah tersebut, 357,010 ialah calon Sekolah Kerajaan, Bantuan Kerajaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan 8,320 adalah calon sekolah di bawah Agensi Kerajaan selain Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Selain itu, 8,317 adalah calon Sekolah Menengah Agama Negeri; 2,209 adalah Sekolah Menengah Agama Rakyat; manakala 14,203 adalah calon Sekolah Swasta yang berdaftar dengan KPM; dan 26,357 adalah calon Persendirian.

Calon SPM 2019 boleh memperoleh keputusan daripada sekolah masing-masing mulai jam 10.00 pagi pada tarikh tersebut.

Calon persendirian akan dimaklumkan melalui pos atau boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan.

Semakan keputusan SPM 2019 boleh dilakukan Secara Online atau menggunakan perkhidmatan SMS.

. 。。. .

Semakan keputusan Secara Online boleh dilakukan melalui portal Lembaga Peperiksaan

…………………………………………………………………………………………

Semakan Keputusan SPM 2019 Secara Online :

.

…………………………………………………………………………………………

Semakan Keputusan SPM 2019 Melalui SMS :

.

.

.

menggunakan perkhidmatan mySMS 15888 dengan Taip

SPM <jarak> Nombor Kad Pengenalan <jarak> Angka Giliran dan hantar SMS ke 15888

Perkhidmatan SMS ini akan diaktifkan bermula jam 10.00 pagi 5 Mac 2020 dan akan ditamatkan pada jam 6.00 petang 11 Mac 2020.

…………………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………………

.

///////////////////////////////////////////////////////////

Semak Secara Online Keputusan SPM, UPSR Melalui Lembaga Peperiksaan KPM

Semak Secara Online Keputusan SPM, UPSR, SPMU, STAM Melalui Lembaga Peperiksaan KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia). Ibu bapa atau penjaga boleh menggunakan perkhidmatan online yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi menyemak keputusan peperiksaan sebenar seperti UPSR, SPM, SPMU dan STAM. Untuk makluman, semakan keputusan menerusi laman web tersebut hanya memaparkan ringkasan keputusan sahaja dan akan diaktifkan bermula pada tarikh rasmi serta masa keputusan peperiksaan diumumkan. Manakala, keputusan penuh pula boleh diperoleh di sekolah masing-masing atau JPN.

Bagi membuat Semakan Keputusan Secara Online :

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

……………………………………………………………………………………

////////////////////////////////////////////////////////////

Cara Semak Keputusan UPSR 2019 Secara Online dan SMS Mulai 21-11-2019. Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) bagi murid Tahun 6 boleh diperolehi pada 21 November mulai jam 10.00 pagi di sekolah masing-masing. Waris dibenarkan untuk mengambil dokumen PPSR sekiranya murid tidak dapat mengambilnya sendiri.
PPSR merupakan suatu dokumen yang melaporkan kejayaan murid pada akhir persekolahan peringkat rendah.

PPSR merangkumi Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Psikometrik (PPsi), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) bagi murid aliran perdana dan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) bagi murid berkeperluan khas (MBK) masalah pembelajaran.

Semakan keputusan UPSR dan PASR boleh dilakukan dengan cara

(1) :  Secara Online

melalui portal Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia di alamat

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

(2) :  Melalui SMS

menggunakan perkhidmatan mySMS 15888 dengan

  • Taip UPSR <jarak> Angka Giliran dan hantar SMS ke 15888

atau

  • Taip PASR <jarak> Angka Giliran dan hantar SMS ke 15888

.

Perkhidmatan SMS ini akan diaktifkan mulai jam 10.00 pagi pada 21 November 2019 dan akan ditamatkan pada jam 6.00 petang pada 30 November.

…………………………………………………………………………………………………

Aplikasi / Sistem Online : Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Modul Pengurusan Guru (eOperasi) merupakan salah satu modul pengurusan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang melibatkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru.

SAPS dikenali sebagai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi memudahkan ibu bapa dan murid menyemak keputusan, dan guru untuk memasukkan markah secara online.

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) ialah satu aplikasi bagi menyimpan segala maklumat berkaitan dengan murid secara online. Maklumat-maklumat yang disimpan dalam APDM boleh digunakan semasa mengisi aplikasi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS).

eGTukar Guru merupakan satu sistem online bagi menguruskan pertukaran guru-guru di Malaysia di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat) merupakan satu aplikasi yang diwujudkan bagi membekal dan mengurus maklumat-maklumat tentang kenaikan pangkat guru-guru.

Sistem Perolehan Elektronik (ePerolehan) merupakan satu sistem perolehan elektronik yang telus bagi memudahkan aktiviti perolehan yang melibatkan pihak pembekal dan agensi kerajaan.

ePrestasi merupakan satu aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang melibatkan pengisian borang markah Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) oleh warga guru.

Sistem Pengurusan Latihan Guru (eSPLG) merupakan satu sistem yang diwujudkan bagi merekod dan mengurus maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kursus, latihan, bengkel atau taklimat yang dihadiri oleh guru-guru.

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) merupakan satu aplikasi yang diwujudkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) untuk kegunaan semua jabatan kerajaan sebagai sistem aplikasi pengurusan kakitangan bersepadu.

Pendidikan Aktiviti Jasmani Sukan Kokurikulum (PAJSK) merupakan satu sistem online yang digunakan oleh guru-guru bagi menjalankan Pentaksiran PAJSK mengikut format dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Single sign-on (SSO) merupakan satu mekanisma kawalan akses bagi pelbagai sistem yang berkaitan namun tidak bergantung antara satu sama lain. Maksudnya seorang pengguna hanya perlu login sekali sahaja untuk mengakses semua sistem yang terlibat.

…………………………………………………………………………….

Intipati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025:

* Kementerian Pendidikan berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

* Meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran Kajian Trend Pendidikan Matematik dan Sains Antarabangsa (TIMSS) dan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) dalam tempoh 15 tahun akan datang.

* Merapatkan jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50 peratus menjelang 2020.

* Menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuh lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

* Memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

* Mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia dan setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada lima keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kcekapan.

* Melanjutkan pendidikan wajib daripada enam tahun kepada 11 tahun bermula pada umur enam tahun dengan disokong program pengekalan yang disasarkan.

* Melancar Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disemak semula pada 2017 bagi mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan.

* Standard pembelajaran yang jelas akan dirangka agar murid dan ibu bapa memahami kemajuan yang dijangkakan bagi setiap tahun persekolahan.

* Merombak peperiksaan kebangsaan dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara berperingkat dengan menjelang 2016, soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan merangkumi sekurang-kurangnya 40 peratus daripada soalan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan sekurang-kurangnya 50 peratus daripada soalan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

* Menjelang akhir 2013, kerjaya perkhidmatan kaunseling dan akademik akan dimasukkan ke dalam jadual waktu sekolah menengah untuk membantu pelajar membuat pilihan bermaklumat mengenai pelbagai laluan pendidikan yang ditawarkan.

* Menjelang 2025, pelajar Orang Asli, kumpulan minoriti lain, serta murid kurang upaya fizikal dan pembelajaran akan disediakan sekolah yang mempunyai kemudahan dan peralatan lengkap bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

* Mulai 2016, mata pelajaran Bahasa Inggeris akan dijadikan kertas wajib lulus di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

* Menjelang 2025, setiap pelajar digalakkan mempelajari bahasa tambahan supaya dapat membantu mereka menyertai tenaga kerja global.

* Tumpuan menambah bilangan guru bahasa Cina, Tamil dan Arab bagi memastikan bilangan guru bahasa sepadan dengan keperluan pelajar, selain memperkenalkan bahasa penting lain seperti bahasa Sepanyol, Perancis dan Jepun.

* Mulai 2013, syarat kelayakan kemasukan guru ditingkatkan supaya terdiri daripada kalangan graduan 30 peratus teratas.

* Mulai 2013, guru akan menikmati pengurangan beban tugas pentadbiran supaya boleh menumpukan sebahagian besar masa mereka kepada fungsi teras pengajaran, dengan sesetengah tugas pentadbiran akan diserahkan kepada pusat perkhidmatan terpusat atau kepada guru pentadbiran yang khusus di peringkat sekolah.

* Mulai 2015, semua sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas bermula dengan Sabah dan Sarawak.

* Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan badan bukan kerajaan (NGO) yang berpotensi sebagai penaja.

* Kementerian Pendidikan akan menerbitkan laporan tahunan tentang perkembangan setiap inisiatif yang direncanakan dalam pelan ini.

* Kementerian Pendidikan akan membuat semakan berkala tentang pencapaian utama sepanjang pelaksanaan pelan ini pada 2015, 2020 dan 2025.

……………………………………………………………………………………

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!