.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Syarat Kelayakan Kemasukan ke Tingkatan 6: Jurusan Sains, Sains Sosial

.

.

Sekolah Menengah Harian, SMKA, SABK, KISAS, SMAP: Syarat-Syarat Kelayakan Kemasukan ke Tingkatan 6 / Enam (Jurusan Sains, Sains Sosial) Bidang STEM, Bidang Sains Sosial.

.

Syarat-syarat kemasukan ke Tingkatan 6 dikongsi untuk panduan pelajar. Pelajar yang tidak mendapat tawaran kemasukan ke Tingkatan 6 boleh membuat permohonan rayuan pada tarikh yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

.

.

sy 0

.

Syarat Am Kemasukan Ke Tingkatan 6

Berikut ialah syarat am kemasukan ke Tingkatan 6 :

 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.
 2. Berumur di antara 17 hingga 20 tahun pada 1 Januari tahun semasa.

.

.

.

Syarat Khas Kemasukan Ke Tingkatan 6

1. BIDANG SAINS

Untuk jurusan Sains, pelajar hendaklah mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Pengajian Agroteknologi/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal

2. BIDANG SAINS SOSIAL

(i) Sekolah Menengah Harian / Sekolah Menengah Teknik

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
 • Sejarah
 • Geografi/ Pendidikan Seni Visual
 • Komunikasi Visual/ Seni Halus /Teater/ Reka Bentuk / Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Sains / Sains Tambahan/ Applied Science
 • Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV) – Pembinaan Domestik/Membuat Perabot/Kerja Paip Domestik/Pendawaian Domestik/Kimpalan Arka dan Gas/Menservis Automobil/Menservis Motosikal/Menservis Peralatan Penyejuk dan Penyaman Udara/Menservis Peralatan Elektrik Domestik/Rekaan dan Jahitan Pakaian/Katering dan Penyajian/Pemprosesan Makanan/Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut/Asuhan dan Pendidikan Awal Kanakkanak/Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik/Landskap dan Nurseri/Akuakultur dan Haiwan Rekreasi/Tanaman Makanan/Seni Reka Tanda/Hiasan Dalaman Asas/Produksi
  Multimedia/Grafik Berkomputer
 • Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah
 • Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
 • Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Arab / Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun / English For Science And Technology
 • Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaann

(ii) Sekolah Menengah Agama

(a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Dan mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:-

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu / Literature in English
 • Sejarah
 • Geografi / Pendidikan Seni Visual / Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/
 • Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 • Sains / Sains Tambahan/ Applied Science
 • Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 • Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

(b) Di Sekolah Berasrama Penuh (Agama) Di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu / Literature in English/
 • Sejarah
 • Geografi / Pendidikan Seni Visual / Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/
 • Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 • Sains / Sains Tambahan/ Applied Science
 • Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 • Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

……………………………………………………………………………………….

.

Murid Berkeperluan Khas (MBK)

(a) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya lulus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu;

(b) Berumur di antara 17 hingga 21 tahun pada 1 Januari tahun semasa

Syarat Kemasukan Ke Tingkatan 6 : Syarat Khas

(1) Bidang Sains

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran iaitu sekurang-kurangnya C bagi mata pelajaran berikut:

 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Fizik
 • Biologi
 • Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Pengajian Agroteknologi/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal

(2) Bidang Sains Sosial

(i) Sekolah Menengah Harian.

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
 • Sejarah
 • Geografi
 • Pendidikan Seni Visual
 • Komunikasi Visual
 • Seni Halus
 • Teater
 • Reka Bentuk
 • Pendidikan Muzik
 • Muzik
 • Tari
 • Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science

Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)

 • Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syariah Islamiah
 • Bahasa Arab/ Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun/ English for Science and Technology
 • Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

(ii) Sekolah Menengah Agama (Syarat Kemasukan Tingkatan 6)

(a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK).

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran elektif seperti berikut :

 • Tasawwur Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
 • Bahasa Arab

(b) Di Sekolah Berasrama Penuh Bagi Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C bagi mata pelajaran Bahasa Arab dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran elektif seperti berikut :

 • Tasawwur Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

70 thoughts on “Syarat Kelayakan Kemasukan ke Tingkatan 6: Jurusan Sains, Sains Sosial”

 1. excuse me,i`m a single candidate in year 2012,hereby i want to ask a further information on my study.Do i can to continusing my school to form 6 level?.

  Reply
 2. Salam, saya ingin bertanya. saya lahir 1993. saya menyesal x masuk form 6 dahulu.. jika saya nak join balik and jadi calon sekolah, boleh x?

  Reply
 3. saya nak tanya bole ka saya masuk form pada tahun ini sya hanya ada 2 kredit tapi lulus semua … bole ka masuk … sya nak sangat masukk

  Reply
 4. hello, mcm mner nak buat kemasukan ker tingkatan 6????
  harap dpat bagi komen yg memuaskan @ menyenang kan saya

  Reply
 5. saya ada mohon matriks,jika saya tak dapat tawaran matrikulasi,masih bolehkah saya masuk ke form 6?…….

  saya nk ambil jurusan sains…..semua result saya memenuhi syarat2 tersebut……tetapi kimia saya gred D(lulus atas)…

  masih boleh saya ambil jurusan sains….soalnya saya betul2 minat dgn aliran ini…

  Reply
 6. salam…saya nak tanye…Tawaran untuk ke Tingkatan Enam direct dari KPM ke? mksud saya tiada pemohonan online k? Sekiranya ad permohonan melalui atas talian…ape wabsite dye n bile bukak?

  Reply
 7. Saya nak masuk form 6 . Macam mana nak masuk ? Dan berapa subjek perlu diambil ? Bagaimana yuran dan tempat belajar ?

  Reply
  • A+ = 0 unit
   A = 1
   A- = 2
   B+ = 3
   B = 4
   C+ = 5
   C = 6
   D = 7
   E = 8

   kamu amik 3 subjek terbaik dan kira unitnya..kalau aliran kemanusiaan/sastera tak boleh lebih 12unit…sains 18 unit..harap membantu..tq

   Reply
  • Damai shajetera Zarin ,mndapat 7crdit adalah lbih daripada layak untuk memasuki T6 ,sbenarnya tahun lepas2012 hnya mmerlukan 3crdit utk lyak msuk T6,,,,,,,

   Reply
 8. assalamualaikum…..sya nak bertnyer layak ker sya masuk tingkatan6?
  sedngkan SPM sya sngt kredit…..tpi sblum sya spm kputun
  sya sblum-2 ni sngat teruk….s0…layak ker sya utuk bersaing…?

  Reply
 9. salam,saya ingin tanya tentang pelatih plkn kumpulan2/10 yang dapat kelayakan ke tingkatan6?bila dan bagaimana pelajar nak lapor diri

  Reply
 10. keputusan saya 1A+, 1A ,2A- ,2C,1B,1D,1G, saya dapat D untuk modern math dan G untuk add math, saya layak masuk ke tingkatan 6 ke tak? saya dpt A- untuk Bm

  Reply
 11. macam manakah pelatih plkn 10/2013 (kumpulan 2)yang ingin lanjukan pelajarannya ke tingkatan 6? 1)bila pelatih boleh balik untuk melapor diri ke sekolah yang ditempatkan 2)bagaimana cara memohon tamat latihan pelatih plkn yang ingin balik awal untuk melopor diri?

  Reply
 12. salam, sy dpt kepujian BM, Sejarah, dengan Pen.Islam shj dan tidak terpilih untuk ke tingkatan-6.. sy layak memohon x?

  Reply
 13. saya dapat form6 aliran kemanusiaan . tapi , layak tak kalau nak tukar ke aliran sains ? sebab tak cukup satu kredit . physic atau chemistry yang tak dpat kredit .

  Reply
 14. slm.. Sy dpt prgi metrik tpi aty sy mgatakn sy nk msuk f0rm6.. Tpi sy tkut sy xdpt ikut moduler baru ni.. Sy dpt tingktan 6 aliran sains rzult sy sy dpt 6A 2B 1D Fizik sy D.. Agk2 ap subjek yg ad dlm aliran sains 2 yew? Help me..

  Reply
 15. assalamualaikum, sy dari KL, sy nk msok f6 di kg sy yg trltak di kedah..
  sblm ni, sy tlah check name untuk ke f6, tp xtrplih…sy tlah mmbuat rayuan melalui online.

  Persoalnnya:
  1- Adakah saya layak untuk masok ke f6 di kedah? sedangkan saya dari
  Kuala lumpur?
  2- Dengan keputusan spm yang diperoleh adalah 1b+3c+1c1d1e1g
  sn – B+
  bm,pai,ict – C+
  sjarah – C
  bi – D
  pd – E
  math – G : adakah rayuan saya diterima untuk masuk ke ting6.

  SEKIAN.

  Reply
 16. ermm.. kalau kite just dpt biology D, chemistry E and add maths n physics G boleh ke kite amik jurusan science? tapi bm n bi sye C , sj n agame B dan mathematic B+….

  Reply
 17. apakah subjek yang perlu sy ambil semasa di tingkatan 6 sekiranya selepas STPM sy nak smbung U dalam bidang KEJURUTERAAN AWAM?? sy nak sgt masuk dlm bidang tu..lgpun sy dah ada asas untuk lukisan kejuruteraan & pengajian kejuruteraan awam tp nak msuk form 6..

  Reply
 18. Saya nak Tanya saya nak study form 6 tapi tarikh pendaftaran Sudah lepas?10/6 Sudah daftar tapi saya tak daftar sekarang Sudah 23/7 … Then macan mana? Saya boleh study tak?

  Reply
 19. As Salam..saya calon spm 2011 nak masuk utk sesi akan dtg…spm saya 2a 3b 1d 3e…saya sains tulen mse spm..tp nak amik kemanusiaan…msih boleh ke tidak???…

  Reply
 20. Saya dapat 1B+ Bahasa Melayu, 2B Pendidikan Islam dan Sejarah, 1C Bahasa Inggeris, 1D Matematik, 2E Fizik dan Prinsip Akaun, 2G Kimia dan Matematik Tambahan. Bolehkan saya dapat tingkatan 6?

  Reply
 21. Assalamualaikum, sy mndapat semua kreadit dlm SPM bolehkan sy apply form 6?
  klau boleh apply dkat mna sy nk appy?

  Reply
 22. Assalaamualaikum.. Result saya x seberapa baik, which means math=A, addmath= B+, fizik= D, kimia=D..

  Masih ada ruang tak untuk saya masuk aliran sains?

  Reply
 23. assalamuilaikum…. boleh tanya …. saya lulus bm jah tapi tak kredit…. tapi saya mempunyai 4 kredit.. boleh kah saya merayu tingkatan 6

  Reply
 24. Hi! Saya ambil sains stream dan dapat 3A 2B+ 1C 3D. Yang 3D tu subjek fizik, kimia dan biologi. Adakah saya layak dapat tawaran form 6?

  Reply

Write a Comment