.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Bab 1: Warisan Negara Bangsa (Nota Sejarah Tingkatan 4) 

.

.

BAB 1 : WARISAN NEGARA BANGSA

(T4B1)

.

1.1       LATAR BELAKANG NEGARA BANGSA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

.

. 

Jelaskan/huraikan/bincangkan ciri-ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu 

Raja

 • Merupakan tonggak utama kerajaan
 • Dibantu oleh pembesar
 • Rakyat taat setia kepada raja
 • Raja dianggap suci
 • Contoh Raja Champa dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva

Undang-Undang

 • Dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan
 • Undang-undang diguna     seluruh     wilayah pengaruh
 • Sebagai panduan dalam pentadbiran kerajaan
 • Contoh kerajaan Majapahit amalkan undang- undang Kutara Manawa 

Wilayah Pengaruh

 • Merupakan kawasan rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja
 • contoh raja    kerajaan    Funan    mempunyai wilayah pengaruh yang luas
 • Iaitu dari Sungai Mekong, Teluk Cam Ranh, selatan Myanmar dan Segenting Kra

Rakyat

 • Merujuk kepada penduduk dalam sesebuah wilayah
 • Yang setia kepada raja dan tidak menderhaka
 • Contoh rakyat Srivijaya membuktikan kesetiaan dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah
 • Inskripsi Telaga Batu digunakan dalam upacara persetiaan antara pemerintah dengan golongan diperintah dalam kerajaan Srivijaya

1.2      CIRI-CIRI NEGARA BANGSA KESULTANAN MELAYU MELAKA

.

.

.

Bincangkan/jelaksan/huraikan ciri-ciri/peranan negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka 

Kerajaan

 • Muncul kerajaan disebabkan adanya raja
 • Raja Melaka pemerintah tertinggi
 • Pemerintahan beraja diperkukuh oleh Sistem

Pembesar Empat Lipatan

 • Pemerintah menggunakan gelaran sultan setelah menerima Islam

Rakyat

 • Setia kepada Sultan Melaka
 • Rakyat mematuhi undang-undang
 • Rakyat Melaka terdiri orang Melayu dan orang Laut
 • Golongan yang diperintah terdiri rakyat yang merdeka dan hamba
 • Kesejahteraan rakyat dijamin oleh sultan
 • Rakyat akui kekuasaan sultan

Wilayah Pengaruh

 • Kawasan pemerintahan raja
 • Diakui rakyat
 • KMM mempunyai wilayah pengaruh yang luas
 • Contoh merangkumi Semenanjung Tanah Melayu dan pantai Timur Sumatera
 • Diperolehi dengan cara penaklukan, naungan dan perkahwinan

 Wilayah taklukan

 • Wilayah yang diperolehi dengan peperangan

Wilayah naungan

 • Menerima ketuanan         KMM         melalui perkahwinan atau persahabatan
 • Perolehan Wilayah melalui perkahwinan

Undang-undang

 • Ada dua undang-undang dalam KMM
 • Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka
 • Tujuan undang-undang        mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat
 • Ini menjadikan KMM sebuah kerajaan yang unggul

Lambang kebesaran

 • Merupakan identiti kerajaan
 • Menjadi simbol    kedaulatan    sultan    yang memerintah
 • Digunakan dalam adat istiadat
 • Contoh penggunaan warna, nobat, regalia, dan cop mohor
 • Cop mohor untuk mengesahkan arahan daripada sultan

.

Senaraikan/nyatakan tiga wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Melayu Melaka melalui peperangan

 • Pahang
 • Kelantan
 • Kuala Linggi
 • Rokan
 • Kampar
 • Inderagiri

.

Nyatakan/senaraikan jenis wilayah pengaruh Semasa Kesultanan Melayu Melaka

 • Wilayah taklukan
 • Wilayah naungan
 • Perolehan wilayah melalui perkahwinan

.

1.3       KEUNGGULAN SISTEM PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG

. 

Terangkan/huraikan/bincangkan latar belakang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka

 • Dikenali sebagai Pembesar Empat Lipatan
 • Setiap Kawasan dikenali kawasan pegangan
 • Iaitu kawasan yang dikurniakan oleh Sultan Melaka kepada Pembesar Berempat
 • Sultan memberikan kuasa memerintah wilayah, sungai atau pulau kepada Pembesar Berempat

.

Bincangkan/huraikan/jelaskan peringkat pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka 

Pentadbiran Pusat

 • Dilaksanakan oleh Pembesar Berempat
 • Bendahari, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana
 • Mewujudkan pentadbiran yang sempurna
 • Mengelakkan tindakan sewenang-wenangnya oleh pemerintah

Peringkat jajahan

 • Pembesar uruskan pentadbiran daerah dan kampung
 • Pembesar dilantik oleh sultan dan pembesar berempat
 • Peranan mereka menjaga  dan mengekalkan keamanan kawasan
 • Mengutip cukai

.

Jelaskan/huraikan/bincangkan peranan Sultan/ Bendahara/ Penghulu Bendahari/ Laksamana/ Temenggung 

Sultan

 • Sultan mengetuai pemerintahan
 • Berkuasa dalam segala aspek pemerintahan
 • Peperangan, hubungan diplomatik dan agama
 • Sultan dibantu oleh Pembesar Berempat iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung,

Laksamana

 • Sultan juga dibantu pembesar lain seperti Syahbandar, Bentara, Orang Kaya, hulubalang dan penghulu

Bendahara

 • Tugasnya ketua pentadbir
 • Ketua turus angkatan tentera
 • Menasihati sultan dalam pelbagai hal
 • Pemangku sultan

Penghulu Bendahari

 • Menguruskan perbendaharaan negara
 • Sumber pendapatan KMM perdagangan, segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah taklukan dan naungan

Syahbandar

 • Kutip cukai di pelabuhan
 • Pembesar lain    kutip    cukai    di    kawasan pegangan
 • Hasil perbendaharaan    digunakan    membeli senjata
 • Membina istana

Temenggung dan Laksamana

 • KMM mempunyai sistem keselamatan yang kemas di darat dan laut
 • Temenggung menjaga    keselamatan    Kota Melaka
 • Laksamana sebagai panglima angkatan laut Melaka

.

Jelaskan/huraikan/bincangkan                peranan golongan pembesar dalam sistem politik tradisional Melayu 

 • Memelihara keamanan
 • Memelihara kebajikan rakyat di kawasan pegangan
 • Menjadi perantara antara sultan dan rakyat
 • Mengutip hasil melalui sistem serah
 • Membekalkan tentera melalui sistem kerah

.

Nyatakan/senaraikan dua jenis undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka 

 • Hukum Kanun Melaka
 • Undang-Undang Laut Melaka

.

Jelaskan/bincangkan/huraikan peruntukan dalam Hukum Kanun Melaka yang berkaitan jenayah 

 • Maksud jenayah ialah menggugat ketenteraman dan keharmonian KMM
 • Contoh membunuh , menikam dan mencuri
 • Fasal 1 apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar maka dia akan dihukum bunuh
 • Fasal 4 hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan
 • Pembesar mesti arif dalam hal berkaitan pelaksanaan undang-undang

.

Bincangkan/jelaskan/huraikan peruntukan berkaitan kekeluargaan                       dan ekonomi dalam Hukum Kanun Melaka 

Kekeluargaan

 • Bertujuan memelihara keharmonian dalam keluarga
 • Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau perkahwinan
 • Contoh Fasal 26 menyatakan bahawa perkahwinan memerlukan 4 orang saksi dan jika tidak cukup memadai 2 orang saksi
 • Hamba dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam perkahwinan

Ekonomi

 • Perdagangan merupakan    elemen    penting dalam KMM
 • Mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam
 • Contoh Fasal 30 amalan riba diharamkan dan orang yang menjalankan perniagaan haruslah akil baligh, siuman
 • Melafazkan niat jual beli

.

Nyatakan/senaraikan tiga syarat menjalankan perniagaan dalam Hukum Kanun Melaka 

 • Akil baligh
 • Siuman
 • Melafazkan niat jual beli

.

Terangkan/jelaskan/bincangkan kandungan Undang-Undang Laut Melaka 

 • Diusahakan oleh Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan Nakhoda Sahak
 • Di perkenan oleh Sultan Mahmud Shah
 • Nakhoda sebagai raja dalam pelayaran dan semua pihak mesti mematuhi arahan dan perintah nakhoda
 • Menjelaskan peranan nakhoda, jurumudi, malim dan jurubatu
 • Ia bertujuan  untuk   menjadikan   pelayaran selamat dan lancar
 • Malim akan dijatuhi hukuman bunuh jika lalai dan menyebabkan pelanggaran
 • Perbuatan jenayah      atas      kapal      akan menggugat ketenteraman dan keselamatan
 • Contoh perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak
 • Percukaian yang sistematik dan adil

.

Bincangkan/ huraikan/ jelaskan peranan pemerintah dan rakyat 

 • Hubung kait pemerintah dan rakyat sejak KMM selaras dengan konsep waadat
 • Waadat ialah perjanjian yang dilakukan oleh Demang Lebar Daun yang mewakili golongan diperintah
 • Sang  Sapurba    yang    mewakili    golongan

pemerintah

 • Rakyat bernaung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar saling berkait antara satu sama lain
 • Hubung kait pemerintah dan rakyat ialah rakyat seperti akar dan raja seperti pohon
 • Tulah ialah kecelakaan yang menimpa kerana melanggar larangan atau titah raja
 • Menderhaka kepada raja

Golongan pemerintah dan rakyat 

 • Golongan pemerintah terdiri sultan, pembesar, kerabat raja dan ulama
 • Golongan diperintah terdiri peniaga, petani, tukang dan nelayan. Hamba terdiri hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa

Peranan Sultan

 • Menaungi dan menjaga keselamatan rakyat
 • Mewujudkan perpaduan
 • Bertanggungjawab terhadap     kemakmuran

serta kestabilan kerajaan

 • Perkenalkan undang-undang    untuk kawal rakyat

Peranan Rakyat

 • Menunjukan taat setia kepada pemerintah
 • Mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah
 • Menjadi tentera
 • Menghadiri majlis    umum    seperti    gotong royong
 • Menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang
 • Menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau jalan

.

HIMPUNAN SOALAN KBAT

.

Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka membuktikan bahawa asas negara bangsa telah wujud sebelum kedatangan kuasa Barat. Jelaskan iktibar yang diperoleh daripada perkembangan tersebut. 

 • Bangga dengan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
 • Penting untuk mempertahankan identiti bangsa
 • Membuktikan kemampuan kita mencapai kegemilangan
 • Mampu menentukan nasib dan masa depan sendiri
 • Penting untuk mengkaji sejarah tanah air
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

Cadangkan langkah-langkah/usaha- usaha/cara-cara bagi mempertahankan institusi diraja pada masa kini 

 • Menghormati institusi diraja
 • Memberi taat setia yang tidak berbelah bahagi
 • Menghayati sejarah institusi diraja
 • Meraikan hari kebesaran diraja
 • Seperti Hari Keputeraan atau Pertabalan diraja
 • Kesimpulannya rakyat perlu memberi taat setia kepada institusi diraja demi mempertahankan institusi diraja di negara ini
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

Kesinambungan ciri negara bangsa kerajaan awal Alam Melayu menjadi asas yang kukuh kepada kegemilangan kerajaan Alam Melayu seterusnya.

Buktikan pernyataan tersebut. 

 • Kerajaan Srivijaya
 • Muncul sebagai empayar terkenal
 • Meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh kerajaan Alam Melayu sebelumnya
 • Seperti kerajaan Funan/ Champa
 • Kerajaan Melayu Melaka
 • Mewarisi ciri-ciri negara bangsa yang membawa kesejahteraan kepada empayar Melaka
 • Menyerap ciri-ciri lain dalam usaha memperkukuhkan negara bangsanya
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

Sebagai generasi muda hari ini, cadangkan usaha-usaha untuk memantapkan sistem pentadbiran di negara kita. 

 • Pemimpin yang berwibawa
 • Menjalankan tanggungjawab dengan amanah
 • Akan dihormati dan disanjung tinggi oleh rakyat
 • Tidak menyeleweng atau salah guna kuasa
 • Seperti rasuah
 • Kesimpulannya kepimpinan merupakan faktor penting bagi memantapkan pentadbiran
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

Bincangkan impak/kesan negatif penguasaan wilayah melalui peperangan pada hari ini. 

 • Kemusnahan harta benda
 • Seperti rumah
 • Kehilangan tempat tinggal
 • Rakyat menjadi pelarian akibat peperangan
 • Hidup melarat
 • Kesimpulannya peperangan pada hari ini membawa kepada kesengsaraan dan penderitaan rakyat negara yang terlibat
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

Ramalkan situasi yang akan berlaku jika masyarakat di negara ini tidak mematuhi undang-undang. 

 • Perpecahan dalam kalangan masyarakat
 • Mengancam kedaulatan negara
 • Seperti berlaku huru-hara
 • Memudahkan campur tangan kuasa asing
 • Menghalang kemajuan negara
 • Kesimpulannya rakyat hidup dalam keadaan yang tidak aman jika sistem perundangan tidak dipatuhi
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Berikan cadangan anda untuk mengekalkan keamanan yang kita kecapi hari ini. 

 • Mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat
 • Bekerjasama dan bertolak ansur antara kaum
 • Menjalin hubungan erat melalui aktiviti kemasyarakatan
 • Seperti gotong-royong, kenduri
 • Memupuk sikap bantu-membantu
 • Kesimpulannya keamanan dapat dikekalkan dengan cara mengukuhkan perpaduan rakyat di negara ini
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Semangat permuafakatan penting dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Huraikan manfaat/kebaikan yang diperoleh daripada situasi tersebut. 

 • Mewujudkan sistem pemerintahan yang sistematik
 • Memupuk kerjasama dalam masyarakat
 • Membentuk masyarakat yang bersatu padu
 • Mewujudkan masyarakat yang harmoni
 • Seperti saling hormat-menghormati
 • Kesimpulannya pembentukan sesebuah kerajaan berkait rapat dengan semangat permuafakatan
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Sebagai generasi muda, apakah peranan/tanggungjawab anda terhadap sistem perundangan di negara kita? 

 • Menghormati undang-undang negara
 • Dengan cara menghayati dan mengamalkan kandungannya
 • Kita perlu mengelakkan daripada melakukan kesalahan jenayah
 • Seperti membunuh, merompak dan lain-lain
 • Kesimpulannya kita perlu mematuhi dan menghormati undang-undang negara suoaya negara aman dan harmoni
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Mengapakah/faktor/sebab golongan pemerintah dan golongan yang diperintah perlu berbaik-baik antara satu sama lain? Berikan hujah anda. 

 • Mengukuhkan perpaduan
 • Masyarakat pelbagai kaum perlu memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat dan dengan pemerintah
 • Bagi mewujudkan keamanan dan keharmonian
 • Misalnya perpaduan dapat dipupuk melalui rundingan antara rakyat dan pemerintah bagi memajukan negara
 • Kesimpulannya jalinan hubungan baik antara golongan pemerintah dan golongan diperintah akan membawa pelbagai manfaat kepada negara
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

…………………………………………………………………………………………

***

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10) :

.

…………………………………………………………………………………………

.

Write a Comment