You dont have javascript enabled! Please enable it! Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 4 KSSM (Bab 1-10) SPM - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 4 KSSM (Bab 1-10) SPM

.

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 KSSM (Bab 1 – Bab 10) SPM. Kertas 1, 2.

Modul. KBAT. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejarah Tingkatan 4 KSSM. Bab 1 Warisan Negara Bangsa. Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme. Bab 3 Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita. Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita. Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu.

Bab 6 Ancaman Komunis Dan Pengisytiharan Darurat. Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan. Bab 8 Pilihan Raya. Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 4 :

………………………………………………………………………………………

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

.

Nota – Bab 1  Warisan Negara Bangsa (NS)

.

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (PL)

.

Bab 1 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Nota Sejarah Bab 1 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 1

(Soalan + Jawapan) Bab 1 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]

Nota Sejarah Bab 1 Tingkatan 4 (CA)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Nota Ringkas) (An)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Nota Ringkas) (SI)

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (CJ)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Ic)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 1 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Nota dan Latihan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (RY)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (MC)

Nota Sejarah Bab 1 Tingkatan 4 (RY)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (ell)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (IP)

Nota Sejarah Bab 1 Tingkatan 4 (San)

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan

Bab 1 : Warisan Negara Bangsa (Nota Sejarah Tingkatan 4)

………………………………………………………………………………………

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

.

Nota – Bab 2  Kebangkitan Nasionalisme (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (PL)

Bab 2 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 2

(Soalan + Jawapan) Bab 2 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]

Nota Sejarah Bab 2 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

.

Nota Sejarah Bab 2 Tingkatan 4 (CA)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Nota Ringkas) (An)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Nota Ringkas) (SI)

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

Nota Bab 2 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 2 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

Bab 2 Sejarah Tingkatan 4 – Soalan Esei + Jawapan

.

Nota Sejarah Bab 2 Tingkatan 4 (AC)

Nota Sejarah Bab 2 Tingkatan 4 (3)

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 3 Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita

.

Nota – Bab 3  Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (PL)

.

Bab 3 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (Nota Ringkas) (SI)

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 3

(Soalan + Jawapan) Bab 3 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Bab 3 Tingkatan 4 (CA)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

Nota Bab 3 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 3 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (ell)

Nota Sejarah Bab 3 (2)

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan

.

Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita (Nota Sejarah Tingkatan 4)

Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita (Nota Padu Sejarah Tingkatan 4)

……………………………………………………………………………………….

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita

.

Nota – Bab 4  Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 (PL)

.

Bab 4 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Nota Sejarah Bab 4 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 4

(Soalan + Jawapan) Bab 4 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Bab 4 Tingkatan 4 (CA)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Bab 4 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 (ell)

Nota Sejarah Bab 4 (2)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 4 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan

.

Bab 4: Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita (Nota Sejarah Tingkatan 4)

………………………………………………………………………………………

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu

.

Nota – Bab 5  Persekutuan Tanah Melayu (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (PL)

.

Bab 5 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Nota Sejarah Bab 5 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (Nota Ringkas) (SI)

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 5

(Soalan + Jawapan) Bab 5 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Bab 5 Tingkatan 4 (CA)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Az)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (ZK) 

Nota Bab 5 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 5 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Nota Sejarah Bab 5 (2)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (ell)

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan

.

Bab 5: Persekutuan Tanah Melayu 1948 (Nota Sejarah Tingkatan 4)

………………………………………………………………………………………

Bab 6 Ancaman Komunis Dan Pengisytiharan Darurat

.

Nota – Bab 6  Ancaman Komunis Dan Pengisytiharan Darurat (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (PL)

.

Bab 6 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Nota Sejarah Bab 6 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 6

(Soalan + Jawapan) Bab 6 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Bab 6 Tingkatan 4 (CA)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (ZK)

Nota Bab 6 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (ell)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 6 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Bab 6: Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (Nota Sejarah Tingkatan 4)

……………………………………………………………………………………….

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan

.

Nota – Bab 7  Usaha Ke Arah Kemerdekaan (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (PL)

Bab 7 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 7

(Soalan + Jawapan) Bab 7 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]

Nota Sejarah Bab 7 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

.

Nota Sejarah Bab 7 Tingkatan 4 (CA)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (ZK)

Nota Bab 7 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (ell)

Nota Sejarah Bab 7 Tingkatan 4 (2)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 7 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

………………………………………………………………………………………

Bab 8 Pilihan Raya

.

Nota – Bab 8  Pilihan Raya (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (PL)

Bab 8 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 8

(Soalan + Jawapan) Bab 8 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]

Nota Sejarah Bab 8 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

.

Nota Sejarah Bab 8 Tingkatan 4 (CA)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (ZK)

Nota Bab 8 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (ell)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 8 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Bab 8: Pilihanraya (Nota Sejarah Tingkatan 4) (2)

………………………………………………………………………………………

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

.

Nota – Bab 9  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (PL)

Bab 9 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 9

(Soalan + Jawapan) Bab 9 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]

Nota Sejarah Bab 9 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

.

Nota Sejarah Bab 9 Tingkatan 4 (CA)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (ZK)

Nota Bab 9 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (ell)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 9 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

BAB 9: Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (Nota Sejarah Tingkatan 4) (2)

………………………………………………………………………………………

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan

.

Nota – Bab 10  Pemasyhuran Kemerdekaan (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (PL)

.

Bab 10 – Nota Sejarah Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (Nota Jom Nak Lulus) (PP) [1]

.

Nota Ulang Kaji (Padat dan Ringkas) Sejarah Bab 10

(Soalan + Jawapan) Bab 10 Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Mel) [3]

.

Nota Sejarah Bab 10 Tingkatan 4 (Nota Padu dan Ringkas) (Kel) [1]

Nota Sejarah Bab 10 Tingkatan 4 (CA)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (Nota Ringkas) (SI)

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (ZK)

Nota Bab 10 Tingkatan 4 + Jawapan (MC)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (ell)

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4️ Bab 10 + (Pasca PKP) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan :

.

Koleksi Modul Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

…………………………………………………………………………………….

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Jawapan (KSSM) :

.

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Jawapan (KSSM)

.

…………………………………………………………………………………….

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan : 

.

.

…………………………………………………………………………………………………..

Nota Akronim Sejarah Tingkatan 4, 5 (SPM) (KSSM)

.

.

…………………………………………………………………………………………………..

Kamus Istilah Penting Sejarah Mengikut Bab Tingkatan 4 (KSSM)

.

Kamus Istilah Penting Sejarah Mengikut Bab Tingkatan 4 (KSSM) [3]

.

…………………………………………………………………………………………………..

Kajian Kes / Kerja Kursus Sejarah :

.

Contoh Jadual Kerja Pelaksanaan Kajian Kes

Contoh Kerja Kursus Tingkatan 4

Panduan Menulis Kaedah Kajian

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 dan Kertas Model Soalan Pra SPM + Jawapan

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 1

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 2

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 3

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 5

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 6

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 7

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 8

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 9

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 10

Kertas Model Soalan Pra SPM Tingkatan 4

.

Jawapan Latihan (Praktis) & Kertas Model Soalan Pra SPM Sejarah Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (MM)

.

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

Bab 3  Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita

.

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (1)

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (2)

.

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (1)

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (2)

Bab 8 Pilihan Raya (1)

Bab 8 Pilihan Raya (2)

.

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (1)

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (2)

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (1)

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (2)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan Sejarah Kertas 1 Tingkatan 4 + Jawapan (IJS)

.

Siri 1  Set 1  (1 – 10)

Siri 1  Set 2  (11 – 20)

Siri 1  Set 3  (21 – 30)

Siri 1  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 2  Set 1  (1 – 10)

Siri 2  Set 2  (11 – 20)

Siri 2  Set 3  (21 – 30)

Siri 2  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 3  Set 1  (1 – 10)

Siri 3  Set 2  (11 – 20)

Siri 3  Set 3  (21 – 30)

Siri 3  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 4  Set 1  (1 – 10)

Siri 4  Set 2  (11 – 20)

Siri 4  Set 3  (21 – 30)

Siri 4  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 5  Set 1  (1 – 10)

Siri 5  Set 2  (11 – 20)

Siri 5  Set 3  (21 – 30)

Siri 5  Set 4  (31 – 40)

…………………………………………………………………………………………………..

Modul Latihan Sejarah Tingkatan 4 Kertas 2 (Bab 1 – Bab 10) + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Nota + Latihan : Sejarah KSSM Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 4)  + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Nota dan Latihan (Bab 1 – Bab 4) Sejarah Tingkatan 4 + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan + Jawapan (Bab 1 – Bab 5) Sejarah KSSM Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

Bab 3 Konflik Dunia Pendudukan Jepun di Negara kita

.

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British di Negara kita

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat

.

Bab 7 Usaha ke Arah Kemerdekaan

Bab 8 Pilihan Raya

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Bab 10 Pemahsyuran Kemerdekaan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

. 

. 

.

. 

. 

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 KSSM + Jawapan :

.

……………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment