You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 4 (Bab 1-10)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10).

KSSM. Modul. KBAT. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejarah Tingkatan 4 KSSM. Bab 1 Warisan Negara Bangsa. Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme. Bab 3 Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun. Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita. Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu.

Bab 6 Ancaman Komunis Dan Peristiharan Darurat. Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan. Bab 8 Pilihan Raya. Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan.

Sijil Pelajaran Malaysia.  Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan 4, tingkatan 5 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 4 :

………………………………………………………………………………………

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

.

.

.

Nota – Bab 1  Warisan Negara Bangsa (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (PL)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (J Lulus – PP 21)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (CJ)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (Ic)

.

Nota dan Latihan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (RY)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (MC)

Nota Sejarah Bab 1 (2)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (ell)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 (IP)

Nota Sejarah Bab 1 (3)

.

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 1 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 1 + Cadangan Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

.

Nota – Bab 2  Kebangkitan Nasionalisme (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (PL)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (J Lulus – PP 21)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 (MC)

.

Nota Sejarah Bab 2 (2)

Nota Sejarah Bab 2 (3)

.

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan

.Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 2 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 2 + Cadangan Jawapan (a)

Modul Jaguh Bab 2 + Cadangan Jawapan (b)

………………………………………………………………………………………

Bab 3 Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun

.

Nota – Bab 3  Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (PL)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (MC)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 (ell)

Nota Sejarah Bab 3 (2)

.

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 3 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 3 + Cadangan Jawapan (a)

Modul Jaguh Bab 3 + Cadangan Jawapan (b)

……………………………………………………………………………………….

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita

.

Nota – Bab 4  Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 (PL)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 (MC)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 (ell)

Nota Sejarah Bab 4 (2)

.

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 4 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 4 + Cadangan Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu

.

Nota – Bab 5  Persekutuan Tanah Melayu (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (PL)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (ZK) 

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (MC)

.

Nota Sejarah Bab 5 (2)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 (ell)

.

Soalan (Struktur dan Esei) Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 5 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 5 + Cadangan Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 6 Ancaman Komunis Dan Peristiharan Darurat

.

Nota – Bab 6  Ancaman Komunis Dan Pengisytiharan Darurat (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (PL)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 (ell)

.

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 6 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 6 + Cadangan Jawapan

……………………………………………………………………………………….

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan

.

Nota – Bab 7  Usaha Ke Arah Kemerdekaan (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (PL)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (J Lulus – PP 21)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 (ell)

Nota Sejarah Bab 7 (2)

.

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 7 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 7 + Cadangan Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 8 Pilihan Raya

.

Nota – Bab 8  Pilihan Raya (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (PL)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (J Lulus – PP 21)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 (ell)

.

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 8 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 8 + Cadangan Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

.

Nota – Bab 9  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (PL)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (J Lulus – PP 21)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (ell)

.

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 9 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 9 + Cadangan Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan

.

Nota – Bab 10  Pemasyhuran Kemerdekaan (NS)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (PL)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (J Lulus – PP 21)

.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (ZK)

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 (ell)

.

Modul Sejarah Tingkatan 4️ Bab 10 + Jawapan

Modul Jaguh Bab 10 + Cadangan Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan : 

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) + Jawapan (M)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Kajian Kes / Kerja Kursus Sejarah :

.

Contoh Jadual Kerja Pelaksanaan Kajian Kes

Contoh Kerja Kursus Tingkatan 4

Panduan Menulis Kaedah Kajian

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 dan Kertas Model Soalan Pra SPM + Jawapan

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 1

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 2

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 3

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 5

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 6

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 7

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 8

.

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 9

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 Bab 10

Kertas Model Soalan Pra SPM Tingkatan 4

.

Jawapan Latihan (Praktis) & Kertas Model Soalan Pra SPM Sejarah Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………………..

Modul-Modul Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Modul Lengkap Sejarah SPM, Tingkatan 4, 5 (Kertas 1 dan 2) + Skema Jawapan (Kluster Zamrud) (Sab)

.

Modul Sejarah SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Soalan Struktur, Soalan Esei, Kertas Model SPM) (PT)

. 

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 (Soalan Struktur, Soalan Esei) (HM)

Skema Jawapan – Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 (Soalan Struktur, Soalan Esei) (HM)

.

Modul Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 4 (Kertas 1, 2, 3) + Skema Jawapan (Ce)

.

Modul Pasca PKP Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (Per 20)

Modul Suntikan Vaksin Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (21) 

.

Modul Intervensi Pembelajaran Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (MIP Trg 21)

Skema Jawapan Modul Intervensi Pembelajaran Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (MIP Trg 21)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (MM)

.

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

Bab 3  Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita

.

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (1)

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat (2)

.

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (1)

Bab 7 Usaha Ke Arah Kemerdekaan (2)

Bab 8 Pilihan Raya (1)

Bab 8 Pilihan Raya (2)

.

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (1)

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (2)

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (1)

Bab 10 Pemasyhuran Kemerdekaan (2)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan Sejarah Kertas 1 Tingkatan 4 + Jawapan (IJS)

.

Siri 1  Set 1  (1 – 10)

Siri 1  Set 2  (11 – 20)

Siri 1  Set 3  (21 – 30)

Siri 1  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 2  Set 1  (1 – 10)

Siri 2  Set 2  (11 – 20)

Siri 2  Set 3  (21 – 30)

Siri 2  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 3  Set 1  (1 – 10)

Siri 3  Set 2  (11 – 20)

Siri 3  Set 3  (21 – 30)

Siri 3  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 4  Set 1  (1 – 10)

Siri 4  Set 2  (11 – 20)

Siri 4  Set 3  (21 – 30)

Siri 4  Set 4  (31 – 40)

.

Siri 5  Set 1  (1 – 10)

Siri 5  Set 2  (11 – 20)

Siri 5  Set 3  (21 – 30)

Siri 5  Set 4  (31 – 40)

…………………………………………………………………………………………………..

Modul Lengkap Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Modul Latihan Sejarah Tingkatan 4 Kertas 2 (Bab 1 – Bab 10) + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Nota + Latihan : Sejarah KSSM Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 4)  + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Nota dan Latihan (Bab 1 – Bab 4) Sejarah Tingkatan 4 + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan + Jawapan (Bab 1 – Bab 5) Sejarah KSSM Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Bab 1 Warisan Negara Bangsa

Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme

Bab 3 Konflik Dunia Pendudukan Jepun di Negara kita

.

Bab 4 Era Peralihan Kuasa British di Negara kita

Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bab 6 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat

.

Bab 7 Usaha ke Arah Kemerdekaan

Bab 8 Pilihan Raya

Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Bab 10 Pemahsyuran Kemerdekaan

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

. 

. 

.

. 

. 

…………………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

 * * *

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

. https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

.https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!