You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini
→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, UPSR, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi RPT 2021, RPH, eRPH, DSKP, Templat Pelaporan PBD, Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 >

.

**************************

Tahun 6 (4)

Tahun 6. PBS ialah Pentaksiran Berasaskan Sekolah, suatu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani). Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Terdapat empat komponen dalam PBS iaitu Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK), Pentaksrian Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Keempat-empat komponen … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. . .
**************************

Tahun 6 (3)

Tahun 6. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah satu mekanisme penilaian yang menumpukan kepada keupayaan bakat dan kebolehan pelajar. Perlaksanann PBS mampu membantu untuk mengasah bakat dan kebolehan pelajar sekaligus memberi peluang pada mereka untuk menunjukan potensi sebenar pelajar secara individu. Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Sains. Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

**************************

Tahun 6 (2)

Tahun 6. Mulai tahun 2016 penilaian murid tidak lagi memfokuskan kecemerlangan akademik sahaja, tetapi turut melihat pencapaian mereka secara holistik sebagai seorang insan. Setiap murid memiliki keunikan tersendiri dan tidak semata-mata jumlah A diperoleh dalam peperiksaan. Selain pencapaian akademik, yang lebih penting ialah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menekakan pembangunan karektor murid. Menerusi Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

**************************

Tahun 6 (1)

Tahun 6. Teknik pembelajaran yang baik membantu pelajar untuk belajar secara berkesan. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu formula yang pasti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah atau teknik pembelajaran yang paling baik. Kejayaan pencapaian pelajar dalam pelajaran banyak bergantung pada kerajinan diri pelajar sendiri. Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Sains. Pendidikan Islam, … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

**************************

Tahun 5 (2)

Tahun 5. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif; sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Sains. Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual (PSV), Bahasa … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. . .
**************************

Tahun 5 (1)

Tahun 5. Merangsang kesemua deria dalam pembelajaran. Kajian menunjukkan bahawa: Kita ingat 10% apa yang dibaca. Kita ingat 20% apa yang didengar. Kita ingat 50% apa yang didengar dan dilihat. Kita ingat 70% apa yang dituturkan. Kita ingat 90% setelah dipraktikkan. Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Sains. Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

**************************

Tahun 4 (2)

Tahun 4. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PdP, bagi semua mata pelajaran. PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain, tetapi PBD bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

**************************

Tahun 4 (1)

Tahun 4. Sentiasa mengawasi pencuri waktu belajar. Pencuri waktu ialah diri pelajar sendiri iaitu angan-angan kosong, sikap bertangguh, leka dan malas. Pelajar harus berhati-hati dan sentiasa mengawasi diri sendiri daripada mencuri masa belajar dengan tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Sains. Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual (PSV), Bahasa … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!