.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Contoh Jadual Kerja Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3: Pengangkutan

.

.

Contoh Jadual Kerja Tugasan Geografi PT3 2016. Pentaksiran Tingkatan 3.  Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna.

**   Mesti diubah suai mengikut kandungan tugasan anda.

Bil

Tarikh Aktiviti

Catatan

.

1

13 Julai 2016 Menghadiri taklimat yang dijalankan oleh guru mata pelajaran Geografi berkaitan dengan penulisan tugasan

2

14 Julai 2016 Membuat persediaan awal dan merancang jadual kerja

3

Mengenal pasti objektif kajian dan menentukan kaedah kajian yang sesuai

4

.

.

Menyediakan borang soal selidik /  temubual

5

Mula mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber seperti internet, buku teks, buku rujukan, majalah dan akhbar

6

Menemubual jiran dan penduduk setempat berkaitan dengan pengangkutan di ……….. (kawasan kajian) Hari pertama

7

Menemubual jiran dan penduduk setempat berkaitan dengan pengangkutan di ……….. (kawasan kajian) Hari Kedua

8

Mengisikan data dan maklumat yang diperoleh daripada sesi temubual dalam borang temubual / soalselidik

9

Menyediakan kerangka kasar penulisan

10

Menulis draf awal tugasan dengan bimbingan dan tunjuk ajar guru

11

Membina jadual dan graf / carta pai yang sesuai tentang maklumat pengangkutan di ……….. (kawasan kajian)

12

Menulis huraian dan contoh tentang masalah-masalah pengangkutan yang dihadapi di ………… (kawasan kajian)

13

Menulis cadangan dan contoh untuk penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan di ………… (kawasan kajian)

14

Membuat rumusan secara keseluruhan dan mengemaskinikan tugasan

15

Menyemak dan menghantar tugasan

.

…………………………………………………………………………………..

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…)

.

…………………………………………………………………………………..

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … )

.

.

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3

.

.

English Forms 1, 2, 3 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … )

.

………………………………………………………………………………….

.
Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

.

 

9 thoughts on “Contoh Jadual Kerja Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3: Pengangkutan”

Write a Comment