→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM, Tingkatan 4, 5

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Contoh Kaedah Kajian Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3: Kegiatan Ekonomi

.

.

Contoh Kaedah Kajian Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017   (… boleh dihuraikan lagi …). Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil kajian. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpulkan fakta. Calon mesti menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3).

.

Untuk Contoh Kaedah Kajian Tugasan Geografi PT3 2018

.

.

……………………………………………………………………………………………….

* * * Mesti sesuaikan dengan kehendak Tugasan Geografi PT3 2017.

Saya menggunakan beberapa kaedah kajian dalam menjalanan kajian ini.

1)     Kaedah Pemerhatian :

.

.

Pemerhatian dibuat melalui tinjauan dan penglihatan di …………. (kawasan kajian).  Saya telah membuat pemerhatian tentang kawasan yang berpotensi dimajukan di ……….. (kawasan kajian) dan mengenal pasti potensi tersebut.

2)     Kaedah Temu Bual  :

Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau mengemukakan soalan, meminta pandangan atau pendapat daripada orang tertentu. Temu bual dibuat di rumah responden, di pasar, di gerai makanan, di perhentian bas, dan di mana-mana sahaja yang difikirkan sesuai. Melalui kaedah ini, saya telah menemubual …… orang penduduk tempatan, ..….. untuk mendapatkan maklumat / pendapat tentang latar belakang ciri fizikal dan ciri budaya di …………. (kawasan kajian), kawasan yang berpotensi dimajukan dan potensi tersebut, halangan untuk memajukan kawasan dan cadangan usaha-usaha untuk mengatasi halangan berkenaan di ……….. (kawasan kajian yang dipilih).

3)     Kaedah Soal Selidik  :

Sejumlah ……. orang penduduk tempatan telah saya temui untuk menjawab soalan-soalan dalam borang soal selidik yang telah disediakan. Soalan-soalan tersebut berkaitan dengan kawasan yang berpotensi dimajukan di …………. (kawasan kajian) dan potensi tersebut, halangan untuk memajukan kawasan dan cadangan usaha-usaha untuk mengatasi halangan berkenaan di ……….. (kawasan kajian yang dipilh).

4)     Kaedah Rujukan  :

Saya telah melayari internet untuk memperoleh maklumat yang berkaitan dengan cara melukis peta lakar, cara mentafsir peta lakar, latar belakang ciri fizikal dan ciri budaya, kaitan antara pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. Maklumat berkenaan dimuat turun untuk dijadikan sebagai bahan rujukan Tugasan Geografi PT3 2017 dan dihubungkaitkan dengan penulisan tugasan ini.

.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Forms 1, 2, 3 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!