.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan Sejarah Tingkatan 3

.

.

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan Sejarah PT3 (Tingkatan 3). Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3. TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum Sejarah. Tahap Penguasaan (TP) Keseluruhan murid hendaklah direkodkan dalam Templat Pelaporan PBD dan Skor Keseluruhan murid dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) yang mewakili 20% wajaran daripada markah keseluruhan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Sejarah.

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 1 :

Tugasan Sejarah :

.

Anda dikehendaki membuat kajian tentang masyarakat di kawasan tempat tinggal anda.

Hasilkan satu laporan tentang masyarakat setempat yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:

(a) Tajuk kajian

.

.

(b) Nama penulis

(c) Isi kandungan:

(i) Latar belakang tempat kajian

(ii) Pembentukan dan perkembangan masyarakat setempat

(iii) Kegiatan sosioekonomi masyarakat setempat

(iv) Menilai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat

(v) Dengan merujuk kepada tempat tinggal anda, ulaskan pernyataan berikut:

“…tinggallah dengan baik antara satu dengan lain kerana negeri ini adalah berlainan dengan mana-mana negeri yang ada di dunia ini.”

Petikan ucapan Tunku Abdul Rahman pada 3 Jun 1957, di Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur.  Sumber: https://mobile.twitter.com

(d) Rumusan

(e) Sumber rujukan

(f) Membentangkan laporan hasil kajian

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

.https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 2 :

Tugasan Sejarah :

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 3 :

Tugasan Sejarah :

Anda dikehendaki membuat kajian tentang bangunan / binaan bersejarah di tempat tinggal anda.

Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

Laporan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:

(a) Tajuk kajian

(b) Nama penulis

(c) Isi kandungan:

(i) Latar belakang bangunan / binaan.

(ii) Menerangkan struktur bangunan / binaan.

(iii) Menghuraikan sebab bangunan / binaan tersebut dibina.

(iv) Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa ini.

(v) Mencadangkan langkah untuk memelihara / memulihara bangunan / binaan.

(d) Rumusan

(e) Sumber rujukan

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 4 :

Tugasan Sejarah :

Kaji petikan dokumen persetiaan berikut dengan teliti.

PERSETIAAN PERSEKUTUAN 1895

Perjanjian antara Gabenor Negeri-negeri Selat, yang bertindak bagi pihak Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen, Maharani India dengan Raja-raja Negeri Melayu yang berikut:- iaitu Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan.

  1. Sebagai mengesahkan pelbagai Perjanjian terdahulu, maka Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Pahang dan Pembesar-pembesar Negeri-negeri yang membentuk wilayah yang dikenali sebagai Negeri Sembilan, dengan ini secara berasingan meletakkan diri mereka dan Negeri mereka di bawah naungan Kerajaan British.
  1. Raja-raja dan Pembesar-pembesar masing-masing bagi Negeri-negeri yang dinamakan di atas, dengan ini bersetuju membentuk negeri-negeri mereka dalam sebuah Persekutuan, dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Naungan, yang ditadbir di bawah nasihat Kerajaan British.
  1. Maka hendaklah difahami bahawa Perkiraan yang dengan ini dipersetujui tidak bermaksud bahawa mana-mana seorang Raja atau Pembesar akan menjalankan apa-apa kuasa atau wibawa berkaitan dengan mana-mana Negeri selain yang kini dimilikinya di Negeri yang diiktiraf sebagai Raja atau Pembesar.
  1. Raja-raja yang dinamakan di atas bersetuju untuk menerima seorang Pegawai British, bergelar Residen Jeneral , sebagai agen dan wakil Kerajaan British di bawah Gabenor Negeri-negeri Selat. Mereka mengaku janji menyediakan untuknya tempat penginapan yang sesuai, memberi gaji seperti mana yang ditentukan oleh Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen, dan mengikuti nasihatnya dalam semua perkara pentadbiran selain yang menyentuh agama Islam. Pelantikan
  1. Raja-raja yang dinamakan di atas juga bersetuju memberi kepada Negeri-negeri dalam Persekutuan yang memerlukan apa-apa bantuan berupa tenaga manusia, wang atau lain-lainnya sebagaimana yang dinasihati oleh Kerajaan British, melalui pegawainya yang dilantik dengan sewajarnya; dan mereka selanjutnya mengaku janji bahawa sekiranya tercetus perang antara Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan mana-mana kuasa yang lain, mereka, atas permintaan Gabenor, akan menghantar sepasukan askar India yang lengkap bersenjata untuk berkhidmat di Negeri-negeri Selat.

Tiada apa-apa pun dalam Perjanjian ini yang bertujuan menyekat apa-apa kuasa atau wibawa yang kini dipegang oleh mana-mana Raja Negeri yang dinamakan di atas di Negeri masing-masing, dan ia juga tidak mengubah hubungan sedia ada antara mana-mana Negeri yang dinamakan dengan Empayar British.

Perjanjian di atas telah ditandatangani dan dimeterai oleh Raja-raja dan Pembesar-pembesar pelbagai Negeri yang tersebut di bawah pada bulan Julai 1895:

Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris, Sultan Perak

Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Samad, Sultan Selangor

Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad, Sultan Pahang

Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad ibni Tuanku Antah, Yam Tuan Besar Sri Menanti

Dato’ Haji Ahmad, Dato’ Bandar Sungai Ujong

Dato’ Ato, Dato’ Undang Johol

Dato’ Syed Ali bin Syed Zain, Dato’ Undang Jelebu

Dato’ Serun bin Sidin, Dato’ Undang Rembau

Tengku Dewa Tampin

Dipetik dari buku Perjanjian & Dokumen Lama Malaysia

Old Treaties & Documents Of Malaysia 1791 – 1965

Terbitan Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2013

Berdasarkan petikan dokumen persetiaan tersebut, buat kajian dan hasilkan laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:

(a) Tajuk kajian

(b) Nama penulis

(c) Isi kandungan:

(i) Pengenalan – menjelaskan latar belakang perjanjian dan menggambarkan keseluruhan kajian secara umum.

(ii) Menjelaskan faktor pemeteraian persetiaan.

(iii) Menganalisis kesan setiap butiran perjanjian dalam persetiaan tersebut terhadap negeri-negeri Melayu.

(iv) Menghubungkait pembentukan Persekutuan dengan kedaulatan Malaysia.

(d) Membuat rumusan

(e) Menyenaraikan sumber ruju

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 5 :

Tugasan Sejarah :

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 6 :

Tugasan Sejarah :

…………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

. https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

OBJEKTIF

Tugasan KSSM Sejarah Tingkatan 3 membolehkan murid:

a) Mendapat pengalaman bermanfaat semasa menjalankan penyelidikan sejarah.

b) Membudayakan pembelajaran berasaskan inkuiri semasa menjalankan penyelidikan sejarah dalam melahirkan murid yang berdaya fikir lestari selaras dengan prinsip Kelestarian Global.

c) Mengaplikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) dalam kalangan murid melalui penyelidikan sejarah.

d) Mengaplikasikan dan meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) melalui penyelidikan sejarah berasaskan fakta sejarah yang tepat.

e) Membina kemahiran insaniah agar menjadi warganegara yang seimbang.

f) Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah negara kita dalam usaha melahirkan warganegara yang menghargai dan mensyukuri warisan sejarah negara.

g) Membina semangat patriotisme dalam kalangan murid bagi membentuk keterikatan emosi kepada negara.

h) Menghasilkan laporan bertulis dan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif dengan berintegriti.

PELAKSANAAN TUGASAN

TST3 ditaksir secara individu. Namun begitu, murid boleh menjalankan penyelidikan secara individu atau berkumpulan tetapi laporan TST3 dan pembentangan mesti dibuat secara individu. TST3 ini dilaksanakan bermula dari bulan Mei hingga Jun. Murid dikehendaki membina penyataan masalah daripada tema atau tajuk yang ditentukan oleh pihak sekolah berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM Sejarah, iaitu:

a) Tingkatan 1 – Sejarah Kita dan Dunia

b) Tingkatan 2 – Warisan Negara

c) Tingkatan 3 – Kedatangan Kuasa Asing

.

Arahan Kepada Murid

a) Tugasan Sejarah Tingkatan 3 (TST3) ini wajib dilaksanakan oleh murid tingkatan 3 tahun semasa dalam tempoh Mei hingga Jun.

b) Laporan TST3 hendaklah ditulis tangan dan proses penulisan laporan dilaksanakan dalam enam waktu pengajaran dan pembelajaran (PdP) di sekolah serta mendapat bimbingan guru.

c) Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dibuat di luar waktu PdP.

d) Boleh menjalankan penyelidikan secara individu atau berkumpulan tetapi hasil kerja/ laporan TST3 dan pembentangan mesti dibuat secara individu.

e) Melaksanakan TST3 mengikut prosedur kerja yang betul dan penulisan laporan TST3 mengikut format penulisan yang ditetapkan.

f) Murid dilarang meniru, menyalin atau menciplak hasil laporan daripada mana-mana sumber.

g) Murid hendaklah menghasilkan laporan TST3 sendiri berdasarkan tema/ tajuk yang ditentukan oleh pihak sekolah.

h) Murid akan diberikan 0 markah jika didapati meniru, menyalin atau menciplak mana-mana bahagian laporan.

i) Penulisan laporan TST3 murid perlu mematuhi aspek tatabahasa.

j) Masa pembentangan laporan TST3 ialah antara 03-05 minit bagi setiap murid.

k) Pentaksiran/ Penilaian proses kerja murid dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan.

l) Memperakukan tugasan dengan menandatangani perakuan murid pada muka hadapan tugasan.

Arahan Kepada Guru

a) Memastikan murid melaksanakan TST3 mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu dari Mei hingga Jun.

b) Memastikan TST3 dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan.

c) Merancang pelaksanaan dan penilaian TST3 mengikut masa yang ditetapkan.

d) Memberikan taklimat kepada semua murid tingkatan 3 tahun semasa tentang TST3 dan membimbing murid membina rangka kerja tugasan semasa taklimat.

e) Mencetak “Arahan kepada Murid” dan memberikannya kepada semua murid.

f) Membimbing murid secara berterusan untuk melaksanakan tugasan.

g) Membimbing murid menghasilkan laporan TST3 sendiri berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

h) Melarang murid meniru, menyalin, atau menciplak hasil laporan daripada mana-mana sumber. Jika murid didapati meniru, menyalin atau menciplak hasil laporan, murid akan diberikan 0 markah (merujuk kepada Dimensi 3).

i) Dilarang menyediakan jawapan kepada murid.

j) Tiada tugasan ulangan dan peruntukan masa tambahan selepas tamat tarikh pelaksanaan tugasan seperti yang ditetapkan.

k) Memastikan murid mementingkan aspek tatabahasa dalam penulisan.

l) Memastikan murid menulis sumber rujukan dengan betul.

m) Mentaksir proses kerja, menyemak dan menilai laporan serta pembentangan TST3 secara berterusan berpandukan Rubrik Umum yang disediakan.

n) Memberi peluang kepada murid menambah baik hasil tugasan selama tempoh pelaksanaan TST3 belum tamat supaya murid dibimbing untuk menguasai TP terbaik bersesuaian dengan tahap serta kebolehan murid.

o) Merekod TP dan Skor murid dalam Borang Pentaksiran Individu.

p) Merekod TP Keseluruhan dan Skor Keseluruhan murid dalam Borang Pentaksiran Keseluruhan Tugasan.

q) Menyerahkan salinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Tugasan kepada GKMP untuk penjaminan kualiti atau moderasi dan tindakan selanjutnya.

r) Mendapat bimbingan daripada GKMP untuk melaksanakan moderasi.

s) Menerima salinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Tugasan yang telah disahkan oleh pengetua dan merekod TP Keseluruhan murid dalam templat pelaporan PBD.

t) Menyimpan sesalinan Borang Pentaksiran Keseluruhan Tugasan.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment