You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2020

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2020. Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3. TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum Sejarah. Tahap … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan Sejarah Tingkatan 3 (PT3)

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan Sejarah Tingkatan 3 (PT3). Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3. TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum Sejarah. Tahap Penguasaan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Tugasan Sejarah Tingkatan 3 (PT3): Contoh Soalan, Contoh Jawapan, Bahan Rujukan, Panduan

Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 (PT3) : Contoh Soalan (Tajuk), Contoh Jawapan, Bahan Rujukan, Panduan … . Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3. TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Tugasan/ Kerja Projek/ Kerja Lapangan bagi PT3 2020 (Tingkatan 3)

Panduan Tugasan/ Kerja Projek/ Kerja Lapangan bagi PT3 2020 (Tingkatan 3). Tingkatan 3. Pelaksanaan Kerja Lapangan/ Tugasan/ Kerja Projek/ Pentaksiran Lisan/ Pentaksiran Amali Solat, Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi Mata Pelajaran Geografi, Sejarah, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Asas Sains Komputer (ASK), Bahasa Arab dan Pendidikan Islam bagi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Pelaksanaan Kerja Lapangan/ … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Tugasan Sejarah Tingkatan 3 (PT3): Kajian Tentang Masyarakat Setempat

Kajian Tentang Masyarakat di Kawasan Tempat Tinggal Anda – Sumber Rujukan dan Bahan Rujukan Tugasan Sejarah PT3 2018. Tugasan Sejarah PT3 2018. Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mata pelajaran Sejarah wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018. Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah. Aktiviti mencari dan mengumpulkan maklumat boleh dilakukan di … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Tugasan Sejarah Tingkatan 3: Kajian Tentang Masyarakat di Kawasan Tempat Tinggal Anda

Contoh Tugasan Sejarah PT3 2018: Kajian Tentang Masyarakat di Kawasan Tempat Tinggal Anda. Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mata pelajaran Sejarah wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018. Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah. Aktiviti mencari dan mengumpulkan maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Kajian boleh dilakukan secara  … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Rumusan Tugasan Sejarah Tingkatan 3: Kajian Tentang Masyarakat Setempat

Contoh Rumusan untuk Tugasan / Kerja Kursus Sejarah PT3 2018. Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mata pelajaran Sejarah wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018. Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah. Aktiviti mencari dan mengumpulkan maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Kajian boleh dilakukan secara  berkumpulan  tetapi  hasil  kerja … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Borang Soal Selidik / Temu Bual Tugasan Sejarah Tingkatan 3: Kajian Masyarakat Setempat

Contoh Borang Soal Selidik / Temu Bual Tugasan Sejarah PT3 2018. Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mata pelajaran Sejarah wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018. Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah. Aktiviti mencari dan mengumpulkan maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Kajian boleh dilakukan secara  berkumpulan  tetapi  … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!