→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2023, Tingkatan 4, 5

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

English Grammar Notes (Nota Ringkas Tatabahasa Bahasa Inggeris) + Common Errors In English

.

.

English Grammar Notes. (Nota Ringkas, Padat Tatabahasa Bahasa Inggeris). Exercises + Common Errors In English. Tingkatan / Form 1, 2, 3, 4, 5. Tahun / Year 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Rajin berusaha tangga kejayaan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sebenarnya setiap kejayaan yang kita kecapi dalam hidup bertitik tolak daripada daya usaha dan kerajinan. Kita harus rajin berusaha untuk mencapai cita-cita dan impian hidup.

Dunia hari ini menyaksikan manusia berlumba-lumba untuk mengejar kemajuan untuk mencapai cita-cita dan kejayaan kerjaya masing-masing. Individu yang rajin berusaha akan bergerak maju manakala yang malas atau berat tulang pula akan ketinggalan dan mundur.

Manusia yang insaf dan proaktif akan berusaha untuk menimba ilmu pengetahuan kerana ilmu telah menjadi  ukuran bagi kejayaan dan kemajuan hidup seseorang di bumi ini. Pernah orang tua-tua berkata bahawa orang yang tidak berilmu atau kedaifan ilmu ialah orang yang tidak akan berjaya.

Sebenarnya setiap kejayaan yang kita kecapi dalam hidup bertitik tolak daripada daya usaha dan kerajinan bak kata rajin berusaha tangga kejayaan! Ketepatan maksud kata hikmat tersebut bersinonim pula dengan makna peribahasa Melayu, iaitu “kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya”.

Jelaslah bahawa kejayaan seseorang berpunca daripada kerajinan walaupun aspek kecerdasan dan kebestarian akal tidak boleh diketepikan. Jangan biarkan kemalasan menjadi penghalang kepada kemajuan dan kesejahteraan hidup kita.

Sikap rajin akan mendorong kita agar senantiasa berusaha dan tidak mudah berputus asa dalam mengejar cita-cita. Gagal sekali tidak bermaksud kita akan terus gagal dalam kehidupan kita. Soalnya, kita hendaklah terus mencuba dan mencuba lagi walaupun laluan yang kita lalui itu sukar dan mencabar.

Sesungguhnya, tidak ada apa-apa yang mustahil di dunia ini dan kerajinanlah penawarnya yang paling mujarab dalam kehidupan insan. Rajin berusaha tangga kejayaan.

……………………………………………………………………………………………..

Grammar Notes + Common Errors in English

………………………………………………………………………………………

.

Nota Ringkas dan Padat Rujukan Harian Bahasa Inggeris :

.

Contents

Common Errors In English

Grammar Common Errors

Singular and Plural

Comparision Of Adjectives

Prepositions

…………………………………………………………………………………………..

100 Writing Mistakes to Avoid (Practical Guide) :

.

Contents

Spelling Mistakes

Usage Mistakes

Grammar Mistakes

Punctuation Mistakes

…………………………………………………………………………………………..

.

18 Most Common Grammar Mistakes

100 Most Common English Grammar Errors

500 Most Misspelled Words (English)

…………………………………………………………………………………………..

.

Bahasa Inggeris (English) : Common Errors Module

…………………………………………………………………………………………..

.

English Grammar Common Errors

English Grammar Note (RMK)

Tips for Writing A Good Composition  

…………………………………………………………………………………………..

.

Common Errors In English (1)

Common Errors In English (2)

Singular And Plural

.

Adjectives  :  Exercises + Answers 

Prepositions  :  Exercises + Answers 

Grammar  :  Articles

.

Grammar  :  WH Questions

Grammar  :  Verbs To Be

Grammar  :  Subject Verb Agreement

.

Grammar  :  Singular And Plural Nouns

Grammar  :  Simple Present Tense

Grammar  :  Simple Past Tense

.

Grammar  :  Pronouns

Grammar  :  Nouns

Grammar  :  Preposition Of Time

.

Grammar  :  Conjunctions

Grammar  :  Collective Nouns

Grammar  :  Adjectives

.

A Important English Grammar Notes For Essay Writing

A Short Revision English Grammar Notes

Grammar Notes Part A (SB)

.

Grammar Notes Part B (SB)

Grammar Notes Part C (SB)

Grammar Notes Part D (SB)

Grammar Notes Part E (SB)

.

……………………………………………………………………………………………..

My Mini Idiom Book (with Meaning + Example Sentence)

.

My Mini Idiom Book – Contents

My Mini Idiom Book – Animal Idioms

My Mini Idiom Book – Body Idioms

My Mini Idiom Book – Colour Idioms

.

My Mini Idiom Book – Clothing Idioms

My Mini Idiom Book – Food Idioms

My Mini Idiom Book – Geography Idioms

My Mini Idiom Book – Sports Idioms

.

……………………………………………………………………………………………..

Idioms + Meaning + Example Sentence, Proverbs

.

Idioms Based On Themes Or Situations

40 Commonly Used And Popular English Idioms

Idioms

.

377 Common Idioms + Meanings

Proverbs (3)

…………………………………………………………………………………..

English : Tenses, Word, Noun, Pronoun, Article, Phrase, Verb, Adjektif, Linker, Connector …

.

Exercises for All Tenses + Answers

.

List Of Pronouns (Mm)

List Of Verbs (Mm)

Parts Of Speech (Mm)

.

Pronoun And Its Types (Mm)

Rules For Using Articles (Mm)

Rules For Using Pronoun (Mm)

Types Of Nouns (Mm)

.

Descriptive Words

Words To Describe Adjectives

20 Redundant Phrases To Avoid

Useful Verbs and Adjectives

.

English Phrase

Phrasal Verbs

Linkers and Connectors

List Of Synonyms And Antonyms

.

Synonyms Negative Feelings

Synonyms Positive Feelings

Synonyms Speech Discuss

Synonyms Speech Talk

. 

Adjectives (ns)

Adverbs (ns)

Articles (ns)

Conjunction (ns)

.

Countable & Uncountable Nouns (ns)

Demonstrative Pronouns (ns)

Interrogative Pronouns (ns)

Nouns (ns)

.

Preposition (ns)

Pronouns (ns)

Relative Pronuns (ns)

Simple Present Tense (Swa)

. 

Advise and Advice

Can or May

Then and Than

Its or It’s

.

Useful Expressions In English Language

.

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   1

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   2

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   3

.

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   4

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   5

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   6

.

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   7

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   8

Grammar (Exercises + Answers)   Was Or Were   9

. 

English (Exercises + Answers)  Many Or Much

Little, A Little, Few, A Few (Worksheet + Answers) (Spmq)

Connectives And Linking Words (Exercises + Answers) (Spmq)

Be Going To (Exercises + Answers)

. 

Nouns (Esy)

English Conjuctions 

Past Tense, Present Tense And Future Tense (Esy)

.

Past Continuous Tense (Swa) 

Question Tags (Svg)

Types Of Sentences

. 

Simple Present Tense (Exercises + Answers) 1

Simple Present Tense (Exercises + Answers) 2

Simple Present Tense (Exercises + Answers) 3

Simple Present Tense (Exercises + Answers) 4

. 

Simple Present Tense Negative (Exercises + Answers) 1

Simple Present Tense Negative (Exercises + Answers) 2

Simple Present Tense Negative (Exercises + Answers) 3

.

Simple Present Tense Negative (Exercises + Answers) 4

Simple Present Tense Negative (Exercises + Answers) 5

Simple Present Tense Negative (Exercises + Answers) 6

. 

Present Perfect Tense (Exercises + Answers) 1

Present Perfect Tense (Exercises + Answers) 2

Present Perfect Tense (Exercises + Answers) 3

.

Present Perfect Tense (Exercises + Answers) 4

Present Perfect Tense (Exercises + Answers) 5

. 

Present Continuous Tense (Exercises + Answers) 1

Present Continuous Tense (Exercises + Answers) 2

Present Continuous Tense (Exercises + Answers) 3

. 

Past Simple Tense (Exercises + Answers) 1

Past Simple Tense (Exercises + Answers) 2

Past Simple Tense (Exercises + Answers) 3

Past Simple Tense (Exercises + Answers) 4

.

Past Simple Tense (Exercises + Answers) 5

Past Simple Tense (Exercises + Answers) 6

Past Simple Tense (Exercises + Answers) 7

. 

Past Perfect Tense (Exercises + Answers) 1

Past Perfect Tense (Exercises + Answers) 2

Past Perfect Tense (Exercises + Answers) 3

. 

Gerund Infinitive Grammar (Exercises + Answers) 1

Gerund Infinitive Grammar (Exercises + Answers) 2

Gerund Infinitive Grammar (Exercises + Answers) 3

Gerund Infinitive Grammar (Exercises + Answers) 4

.

Prepositions Worksheet 1 + Answers

Prepositions Worksheet 2 + Answers

Prepositions Worksheet 3 + Answers

. 

Relative Clauses Worksheet + Answers 1

Relative Clauses Worksheet + Answers 2 

Relative Pronouns Worksheet 1 + Answers

.

…………………………………………………………………………………………

English Grammar Notes

.

English Grammar Notes (1)

English Grammar Notes (2)

English Tenses Notes

.

English Grammar Map Note

Sir Yusoff English Notes

.

………………………………………………………………………………………………

.

Bahan-Bahan RUJUKAN LAIN : Bahasa Inggeris (English) SPM (Tingkatan 5)

Bahan-Bahan RUJUKAN LAIN : Bahasa Inggeris (English) SPM (Tingkatan 4)

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Peralihan :

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!