You dont have javascript enabled! Please enable it! Kaedah Kajian Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3: Pengangkutan - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Kaedah Kajian Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3: Pengangkutan

.

.

Kaedah Kajian Tugasan/ Kerja Kursus Geografi PT3 2016   (… boleh dihuraikan lagi …). Pentaksiran Tingkatan 3.  Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna. .

* * * Untuk digunakan sebagai Rujukan

* * * Mesti sesuaikan dengan kehendak Tugasan Geografi PT3 2016.

Saya menggunakan beberapa kaedah kajian dalam menjalanan kajian ini.

.

1)     Kaedah Pemerhatian :

        Pemerhatian dibuat melalui tinjauan dan penglihatan di …………. (kawasan kajian).     Saya telah membuat pemerhatian tentang jenis pengangkutan dan masalah     pengangkutan di …………. (kawasan kajian).

2)     Kaedah Temu Bual  :

Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau mengemukakan soalan, meminta pandangan atau pendapat daripada orang tertentu. Temu bual sering dibuat di rumah responden, di perhentian bas / teksi dan di mana-mana sahaja yang difikirkan sesuai. Melalui kaedah ini saya telah menemubual …… orang pemandu bas awam / pemandu teksi / penumpang ..…..  untuk mendapatkan maklumat tentang masalah pengangkutan dan cadangan penambahbaikan terhadap pengangkutan di …………. (kawasan kajian).

.

.

3)     Kaedah Soal Selidik  :

Sejumlah ……. orang penduduk tempatan telah saya temui untuk menjawab soalan-soalan dalam borang soal selidik yang telah disediakan. Soalan-soalan tersebut berkaitan dengan jenis-jenis pengangkutan, masalah pengangkutan dan cadangan penambahbaikan terhadap pengangkutan di …………. (kawasan kajian).

4)     Kaedah Rujukan  :

Saya telah melayari internet untuk memperoleh maklumat yang berkaitan dengan sistem dan takrifan sistem pengangkutan. Maklumat berkenaan dimuat turun untuk dijadikan sebagai bahan rujukan tugasan Geografi PT3 2016 dan dihubungkaitkan dengan pengangkutan di …………. (kawasan kajian)..

.

…………………………………………………………………………………..

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…)

.

………………………………………………………………………………….

.

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … )

.

.

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3

.

.

English Forms 1, 2, 3 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … )

.

………………………………………………………………………………….

.
Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

.

 

1 thought on “Kaedah Kajian Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3: Pengangkutan”

Write a Comment