→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM, Tingkatan 4, 5

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu (BM) Tahun 3 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Bahasa Melayu (BM) Tahun 3 + Jawapan.

Koleksi Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan. Bahasa Melayu (BM) Tahun 3.

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu. Kata Ganti Nama Diri. Kata Ganti Nama Diri Singkat. Kata Bilangan. Kata Penguat. Kata Bantu. Kata Adjektif. Kata Sendi Nama. Kata Ganda. Kata Nama Khas.

Kata Kerja. Kata Tunggal. Kata Majmuk. Kata Nafi. Kata Pemeri. Kata Perintah. Kata Partikel. Kata Pinjaman. Kata Hubung. Kata Arah. Kata Banyak Makna. Penjodoh Bilangan. Sinonim. Antonim. Kesalahan Ejaan. Kata Majmuk Yang Telah Mantap. Pasangan Kata Mengelirukan.

.

Ayat Tunggal. Susunan Ayat Sonsang. Ayat Aktif. Ayat Pasif. Kesalahan Struktur Ayat. Bunyi Haiwan. Penanda Wacana. Cogan Kata. Pantun. Kata Hikmat. Imbuhan. Pola Ayat. Bidalan. Simpulan Bahasa. Perumpamaan. Pepatah.

………………………………………………………………………………………………….

Koleksi  Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan …  

.

Bahasa Melayu (BM) TAHUN 1, 2, 3, 4, 5 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Modul … (PB)

.

.

.

Bahasa Melayu (BM) TAHUN 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Karangan Bahasa Melayu (BM) :

.

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 / Sekolah Rendah (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Bahasa Melayu Tahun 3 + Jawapan :

.

.

 

…………………………………………………………………………………………………..

.

Latihan Soalan Bahasa Melayu Tahun  3 SJKC + Jawapan

Tahun 3_Latihan_1

Tahun 3_Latihan_2

Tahun 3_Latihan_3

Tahun 3_Latihan_4

Tahun 3_Latihan_5

Tahun 3_Latihan_Jawapan

………………………………………………………………………………………………..

Penjodoh Bilangan (Nota Bergambar)

.

Penjodoh Bilangan (Nota Bergambar)

.

………………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Objektif Bahasa Melayu + Jawapan

*** Jawapan Ada Di Bahagian (15)

.

(1)  Latihan Soalan Objektif Kata Sendi Nama

(2)  Latihan Soalan Objektif Kata Ganti

(3)  Latihan Soalan Objektif Kata Ganda

(4)  Latihan Soalan Objektif Imbuhan

.

(5)  Latihan Soalan Objektif Kata Hubung

(6)  Latihan Soalan Objektif Kata Kerja

(7)  Latihan Soalan Objektif Kata Adjektif

(8)  Latihan Soalan Objektif Kata Arah

.

(9)  Latihan Soalan Objektif Kata Bantu

(10)  Latihan Soalan Objektif Kata Bilangan

(11)  Latihan Soalan Objektif Kata Banyak Makna

(12)  Latihan Soalan Objektif Penjodoh Bilangan

.

(13)  Latihan Soalan Objektif Sinonim

(14)  Latihan Soalan Objektif Antonim

(15)  Jawapan Latihan Soalan Objektif

.

………………………………………………………………………………………..

.

Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu (10 Set)

Jawapan Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu (10 Set)

………………………………………………………………………………………..

Tatabahasa, Simpulan Bahasa, Peribahasa, Bidalan

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Nota Tatabahasa Bahasa Melayu

.

Ayat Tunggal (Nota Ringkas)

Kata Partikel (Nota Ringkas)

Kata Perintah (Nota Ringkas)

.

Bidalan

Latihan Soalan Objektif Peribahasa + Jawapan

.

Latihan Soalan Objektif Simpulan Bahasa + Jawapan (1)

Latihan Soalan Objektif Simpulan Bahasa + Jawapan (2)

Latihan Soalan Objektif Simpulan Bahasa + Jawapan (3)

Latihan Soalan Objektif Simpulan Bahasa + Jawapan (4)

……………………………………………………………………………………………

.

Latihan Tatabahasa 1 – Jenis Ayat

Latihan Tatabahasa 1 – Kesalahan Ejaan

Latihan Tatabahasa 1 – Peribahasa

.

Latihan Tatabahasa 1 – Pola Ayat

Latihan Tatabahasa 1 – Ayat Songsang Ke Ayat Biasa

Latihan Ayat Aktif dan Ayat Pasif

.

Latihan Kata Majmuk dan Rangkai Kata Setara

Latihan Kata Sendi Nama

Latihan Kesalahan Ejaan 1

Latihan Kesalahan Ejaan 2

.

Latihan Kesalahan Penggunaan Pengistilahan

Latihan Penanda Wacana

Latihan Pengukuhan Tatabahasa SPM

Latihan Tatabahasa – Bunyi Haiwan

.

Latihan Peribahasa 1

Latihan Peribahasa 2

Latihan Peribahasa 3

Latihan Peribahasa

………………………………………………………………………………………………

.

Nota Tatabahasa – Kesalahan Umum

Bahasa Melayu Kata Adjektif (ns)

Bahasa Melayu Kata Kerja (ns)

Bahasa Melayu Kata Majmuk (ns)

.

Bidalan (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Nafi (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Pemeri (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Perintah (Swa)

.

Kesalahan Ejaan Part 1 (Swa)

Kesalahan Ejaan Part 2 (Swa)

Kesilapan Ejaan (Kata Pinjaman) (Swa)

Kata Bilangan (Swa)

.

Kata Ganti Nama Diri Singkat (Swa)

Kata Ganti Nama Diri (Swa)

Kata Partikel (Swa)

Kata Penguat (Swa)

.

Kata Perintah (Swa)

Ayat Tunggal (Swa)

Penanda Wacana (Swa)

Susunan Ayat Sonsang (Swa)

.

300 Soalan Penjodoh Bilangan + Jawapan

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( A ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( B ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( C ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( D ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( E ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( F) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( G ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( H ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( I ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( J ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( K ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( L ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( M ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( N ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( O ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( P ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( R ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( S ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( T ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( U ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( W ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( Y ) (Swa)

……………………………………………………………………………………………..

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

* * * Koleksi Nota → → →

…………………………………………………………………………………. 

.

Bahasa Melayu Tahun 3 : Tema Keselamatan

(Rujuk Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Jilid 1)

……………………………………………………………………………………………….

.

Latihan Soalan Online Bahasa Melayu Tahun 3 + Jawapan (Q)

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

. baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!