.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas Tatabahasa BM Bahasa Melayu+ Kesalahan Tatabahasa (PU)

.

.

Koleksi Nota Ringkas Tatabahasa BM Bahasa Melayu. Kesalahan Tatabahasa. Tingkatan 1 2 3 4 5. Tahun 1 2 3 4 5 6. KSSM KSSR SPM UASA. Soalan, Latihan, Jawapan. Morfologi, Sintaksis, Kata, Ayat, Ejaan, Imbuhan. Sistem dan Aplikasi Bahasa.

.

Kesalahan Ejaan, Pengimbuhan, Kesalahan Umum Tatabahasa Bahasa Melayu

Formula Tatabahasa (Panduan Ringkas Tatabahasa) Bahasa Melayu

.

Kesalahan-Kesalahan Bahasa Yang Lazim Dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Kesalahan Ejaan, Pengimbuhan, Kesalahan Umum Tatabahasa Bahasa Melayu

.

Cara Membilang Patah Kata Dalam Karangan Bahasan Melayu

.

.

Kata-Kata Hikmat Yang Sesuai Digunakan Dalam Karangan (1)

Kata-Kata Hikmat Yang Sesuai Digunakan Dalam Karangan (2)

Kata-Kata Hikmat Yang Sesuai Digunakan Dalam Karangan (3)

.

Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Bahasa Melayu Mengikut Tema (1)

Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Bahasa Melayu Mengikut Tema (2)

Senarai Pantun Yang Boleh Digunakan Dalam Karangan Bahasa Melayu

Ejaan dan Penggunaan Kata dalam Bahasa Bahasa Melayu

.

Kesalahan Tatabahasa dalam Bahasa Melayu (1)

Kesalahan Tatabahasa dalam Bahasa Melayu (2)

Nota Tatabahasa Bahasa Melayu (1)

Modul (Nota) Tatabahasa Bahasa Melayu (2)

.

Formula Tatabahasa Bahasa Melayu (Panduan Ringkas)

Nota Tatabahasa Bahasa Melayu

.

Ujian Bertutur BM SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Tips, Cara Menjawab, Isi-isi Penting (PU)

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Tips, Panduan, Peringatan

Peribahasa/Ungkapan Menarik untuk Ujian Bertutur/Lisan SPM Bahasa Melayu Berdasarkan Tema

.

Penukaran Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard (PU)

Maksud Peribahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 (PU)

.

Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu

Jawapan Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu

.

Aksesori Bahasa Melayu (Ungkapan dan Kosa Kata Menarik)

Tip Ejaan Bahasa Melayu Yang Persis

.

Jawaban 100 Kesalahan Ejaan

Jawaban 100 Kesalahan Imbuhan

Jawaban 100 Kesalahan Tatabahasa

.

Kata Ganda Dan Akronim (Tatabahasa Bahasa Melayu)

Nota Morfologi Bahasa Melayu – Jenis Kata

Kata Majmuk (Tatabahasa Bahasa Melayu)

Kata Sendi Nama (Tatabahasa Bahasa Melayu)

.

Kesalahan-Kesalahan Umum Tatabahasa Bahasa Melayu (ppt)

.

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 4 (Jawapan)

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 4 (Soalan)

.

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 5 (Jawapan)

Peribahasa Buku Teks Tingkatan 5 (Soalan)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

…………………………………………………………………………………………

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu

.

(1)  Kata Ganti Nama Diri

(2)  Kata Ganti Nama Diri Singkat

(3)  Kata Bilangan

(4)  Kata Penguat

.

(5)  Kata Bantu

(6)  Kata Adjektif

(7)  Kata Kerja

(8)  Kata Majmuk

.

(9)  Kata Nafi

(10)  Kata Pemeri

(11)  Kata Perintah

(12)  Kata Partikel

.

(13)  Ayat Tunggal

(14)  Susunan Ayat Sonsang

(15)  Ayat Pasif

(16)  Fungsi -nya Dalam Ayat

.

(17)  Kesalahan Struktur Ayat

(18)  Kesalahan Ejaan (Kata)

(19)  Kesalahan Ejaan (Kata Majmuk)

(20)  Kesalahan Ejaan (Kata Pinjaman

.

(21)  Pasangan Kata Mengelirukan

(22)  Kata Majmuk Yang Telah Mantap

.

……………………………………………………………………………………………

.

Latihan Ejaan Bahasa Melayu SPM (1)

Latihan Ejaan Bahasa Melayu SPM (2)

.

Nota Tatabahasa – Kesalahan Umum

Bahasa Melayu Kata Adjektif (ns)

Bahasa Melayu Kata Kerja (ns)

Bahasa Melayu Kata Majmuk (ns)

.

Bidalan (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Nafi (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Pemeri (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Perintah (Swa)

.

Kesalahan Ejaan Part 1 (Swa)

Kesalahan Ejaan Part 2 (Swa)

Kesilapan Ejaan (Kata Pinjaman) (Swa)

Kata Bilangan (Swa)

.

Kata Ganti Nama Diri Singkat (Swa)

Kata Ganti Nama Diri (Swa)

Kata Partikel (Swa)

Kata Penguat (Swa)

.

Kata Perintah (Swa)

Ayat Tunggal (Swa)

Penanda Wacana (Swa)

Susunan Ayat Sonsang (Swa)

……………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 4 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 2 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 1 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 1 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 2 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 4 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 6 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 * * *

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   Telegram Group blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment