.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2024

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

* * * Untuk Informasi Berguna dan Bahan Rujukan →→ [ Sila JOIN Telegram Channel Blog Ini ]

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Form 4 Additional Mathematics)  + Jawapan. Kertas 1, 2.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun.

………………………………………………………………………………………………….

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 4 :

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Bab 1  Fungsi

.

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]

.

.

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 1 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 1  Fungsi (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 1  Fungsi (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 1 (a)

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 1 (b)

.

Function (Notes, Questions + Answers) (Zef) 

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 1 – Fungsi)

Function (Questions + Answers)

………………………………………………………………………………………

Bab 2  Fungsi Kuadratik

. 

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 2 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 2  Fungsi Kuadratik (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 2  Fungsi Kuadratik (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 2 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 2

.

Quadratic Equations (Notes, Questions + Answers) (Zef) 

Fungsi Kuadratik: Nota, Soalan + Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 3  Sistem Persamaan

.

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 3 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 3 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 3  Sistem Persamaan (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 3  Sistem Persamaan (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 3 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 3

.

Simultaneous Equations (Questions + Answers) (Zef) 

Simultaneous Equations (Questions + Answers) 

Persamaan Serentak: Nota, Soalan + Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 4  Indeks Suds dan Logaritma

. 

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 4 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 4 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 4  Indeks Suds dan Logaritma (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 4  Indeks Suds dan Logaritma (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 4 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 4

.

Indices and Logarithms (Notes, Questions + Answers) (Zef) 

Indices and Logarithms (Questions + Answers)

………………………………………………………………………………………

Bab 5  Janjang

.

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 5 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 5 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 5  Janjang (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 5  Janjang (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 5 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 5

.

Progression (Notes, Questions + Answers) (Zef) 

Janjang Aritmetik: Nota, Soalan + Jawapan

Janjang Geometri: Nota, Soalan + Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 6  Hukum Linear

.

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 6 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 6 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 6  Hukum Linear (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 6  Hukum Linear (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 6 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 6

.

Modul Soalan Matematik Tambahan + Jawapan (Hukum Linear – Bab 6 T4) (1)

Modul Soalan Matematik Tambahan + Jawapan (Hukum Linear – Bab 6 T4) (2)

Modul Soalan Matematik Tambahan + Jawapan (Hukum Linear – Bab 6 T4) (3)

.

Hukum Linear: Nota, Soalan + Jawapan

………………………………………………………………………………………

Bab 7  Geometri Koordinat

. 

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 7 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 7 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 7  Geometri Koordinat (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 7  Geometri Koordinat (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 7 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 7

.

Latihan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 7

Jawapan Latihan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 7

.

Coordinate Geometry (Notes, Questions + Answers) (Zef) 

Coordinate Geometry (Questions + Answers) 

………………………………………………………………………………………

Bab 8  Vektor

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 8 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 8 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 8  Vektor (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 8  Vektor (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 8 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 8

.

Vectors (Notes, Questions + Answers) (Zef)

………………………………………………………………………………………

Bab 9  Penyelesaian Segitiga

.

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 9 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 9 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 9  Penyelesaian Segitiga (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 9  Penyelesaian Segitiga (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 9 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 9

.

Solution of Triangles (Notes, Questions + Answers) (Zef) 

Solution of Triangles (Questions + Answers) 

………………………………………………………………………………………

Bab 10  Nombor Indeks

. 

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 10 (F) (Mel) [1]

Soalan Bab 10 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 10 Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Sab) [1]

.

Bab 10  Nombor Indeks (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 10  Nombor Indeks (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 10 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 4 Bab 10

.

Index Number (Notes, Questions + Answers) (Zef) 

Index Number (Questions + Answers) 

Nombor Indeks: Nota, Soalan + Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 4)

.

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan KBAT Matematik Tambahan (Additional Mathematics) + Skema Jawapan (Answers / Marking Scheme)

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Pembuktian Matematik Tambahan SPM (Tingkatan 4, 5) KSSM (V3)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 2

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 3

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 5

.

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 6

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 7

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 8

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 9

.

Jawapan Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 1 (Trg) [1]

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 9 (Trg) [1]

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bab 10 (Trg) [1]

.

Skema Jawapan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

.

………………………………………………………………………………………..

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik (Tingkatan 4) + Jawapan [2]

.

………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Latihan Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 (PL)

Jawapan Latihan Soalan Matematik Tambahan Tingkatan 4 (PL)

.

Bahan Bengkel Matematik Tambahan Tingkatn 4 + Jawapan Lengkap

.

Jawapan Lengkap Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bahagian A (SB)

Jawapan Lengkap Matematik Tambahan Tingkatan 4 Bahagian B (SB)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Matematik Tambahan / Additional Mathematics Tingkatan 4 + Jawapan :

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment