→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik) (Tingkatan 4 dan 5)

.

.

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik) (Tingkatan 4 dan 5). Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dilaksanakan untuk menjadikan kurikulum pendidikan kebangsaan lebih holistik dan relevan.

Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Sejarah Kertas 3, Kimia, Matematik Tambahan, Fizik, Biologi, Prinsip Perakaunan, Sains.

Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Tasawwur Islam, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK).

.

Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil.

English, Mathematics, Additional Mathematics, Biology, Physics, Chemistry, Science, Additional Science.

Kesusasteraan Melayu, Kesusasteraan Cina, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, EST, al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM), Manahij Al-Ulum Al-Islamiah.

Rajin berusaha tangga kejayaan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sebenarnya setiap kejayaan yang kita kecapi dalam hidup bertitik tolak daripada daya usaha dan kerajinan. Kita harus rajin berusaha untuk mencapai cita-cita dan impian hidup.

.

.

………………………………………………………………………………………

.

 * * *

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik) (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5)

.

Kimia SPM 2020 : Ulang Kaji [20 SOALAN] Eng/BM

Form 4

Introduction to Chemistry [15 QUESTIONS] BM/DLP

Pengenalan kepada Kimia [9 SOALAN] BM

Structure of Atoms [12 QUESTIONS] DLP

Struktur Atom [15 SOALAN] BM

.

Chemical Formula & Equations [18 QUESTIONS] DLP/BM

Jadual Berkala Unsur [26 SOALAN] BM

Periodic Table of Elements [27 QUESTIONS] DLP

Chemical Bonds [28 QUESTIONS] DLP

.

Ikatan Kimia [30 SOALAN] BM

Elektrokimia [30 SOALAN] BM

Electrochemistry [20 QUESTIONS] DLP

Acid and Bases [15 QUESTIONS] DLP

.

Asid dan Bes [34 SOALAN] BM

Salts [6 QUESTIONS] DLP

Garam [9 SOALAN] BM

Chemical Substances for Industries  [25 QUESTIONS] DLP

Bahan Buatan Dalam Industri [21 SOALAN] BM

////////////////////////////////////

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik)

.

Form 5

Kadar Tindak Balas [15 SOALAN] BM

Kuiz Pintas 1 Kadar Tindak Balas [10 SOALAN] BM

Rate of Reaction [15 QUESTIONS] DLP

Sebatian Karbon [12 SOALAN] BM

.

Carbon Compounds [25 QUESTIONS] DLP

Pengoksidaan dan Penurunan [15 SOALAN] BM

Oxidation and Reduction [18 QUESTIONS] DLP

Termokimia [6 SOALAN] BM

.

Thermochemistry [21 QUESTIONS] DLP

Bahan Kimia untuk Pengguna [18 SOALAN] BM

Chemical for Consumers [10 QUESTIONS] DLP

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

 

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!