You dont have javascript enabled! Please enable it! Bahan Rujukan Penting: Peperiksaan, Ujian, Soalan, Nota, Latihan - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Bahan Rujukan Penting: Peperiksaan, Ujian, Soalan, Nota, Latihan

.

.

Bahan Rujukan Penting: SPM, STPM, MUET, Tahun/ Year 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan/ Form 1, 2, 3, 4, 5, 6. KSSM. KSSR. DLP. KBAT. Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA).

Padat, Lengkap, Peta Minda, Kata Kunci, Hafalan. Kertas, Modul, Skema Jawapan. Tips, Cara/ Teknik Menjawab. Peperiksaan, Ujian, Penilaian, Pentaksiran. Buku Teks Digital. Contoh Karangan, Essays. Novel, Komsas. Soalan Peperiksaan Percubaan SPM. Trial SPM. Ujian, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun. Ramalan.

Bahasa Melayu BM, Matematik, Sejarah, Bahasa Inggeris BI, Kimia, Matematik Tambahan, Fizik, Biologi, Sains, Prinsip Perakaunan, Pendidikan Islam PAI, Pendidikan Moral. Kertas 1 2 3 4.

Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil.

.

Ujian Bertutur/ Lisan, Mendengar Bahasa Melayu. Speaking Test Bahasa Inggeris, Ujian Amali Sains, Kimia, Fizik, Biologi, Sains Tambahan. 

English, Mathematics, Additional Mathematics, Add Maths, Addmath, Biology, Physics, Chemistry, Science, Additional Science.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, EST, Al-Syariah, al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM), Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, al-Adab wa al-Balaghah, Usul Al-Din, Pertanian, Kesusasteraan Cina, Kesusasteraan Tamil, Bahasa Iban.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Soalan Peperiksaan Percubaan SPM, Soalan UASA Tingkatan 1, 2, 3, Tahun 4, 5, 6 + Jawapan :

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM (Terkini) :

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 :

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 :

.

Koleksi Soalan Percubaan Tahun 4, 5, 6 :

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Buku Teks Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Peralihan :

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama

.

.

……………………………………………………………………………………….

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek Tingkatan 3 (Format Baharu) :

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu) :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun :

.

.

……………………………………………………………………………………

Karangan, Essays, Soalan Peperiksaan, Nota, Latihan, Modul :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Nota, Soalan, Jawapan – Sejarah SPM (Tingkatan 4 dan 5) :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 :

.

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting STPM dan MUET :

.

.

……………………………………………………………………………………

Karangan Bahasa Inggeris / English Essays :

.

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………….

Karangan Bahasa Melayu (BM) :

.

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………..

Karangan Pengajian Am (PA) :

.

.

………………………………………………………………………………………

MUET Essays :

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Jawapan

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 + Jawapan

.

.

.

……………………………………………………………………………………

.

Koleksi RPT, RPH, DSKP, Templat Pelaporan PBD :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM : Novel, Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional

.

…………………………………………………………………………………………

Panduan Kerja Projek / Tugasan / Kerja Lapangan / Kerja Kursus Tingkatan 3 :

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Jadual Waktu Peperiksaan SPM (Terkini) :

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas :

.

.

……………………………………………………………………………

Karangan-Karangan Pilihan Bahasa Melayu SPM :

.

.

……………………………………………………………………………

Doa-Doa Amalan Mengahapi Ujian dan Peperiksaan + Amalan Pelajar Cemerlang :

 * * *

.

……………………………………………………………………………………

26 Pelepasan Cukai Pendapatan Yang Perlu Tahu Untuk e-Filing :

.

.

……………………………………………………………………………

Modul Soalan 28 Subjek SPM + Jawapan :

.

[ Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Matematik Tambahan, Sains, Biologi, Fizik, Kimia, Prinsip Perakaunan, Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikab Seni Visual, Bahasa Arab, Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Tasawwur Islam, Geografi, Sains Komputer, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Grafik Komunikasi Teknikal, Asas Kelestarian, Kesusasteraan Melayu, Pertanian, Sains Rumah Tangga. ]

………………………………………………………………………………………………………

Modul Soalan 18 Subjek SPM + Jawapan :

.

[ Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Matematik Tambahan, Sains, Biologi, Kimia, Fizik, Perniagaan, Ekonomi, Prinsip Perakaunan, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Bahasa Arab, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah ]

………………………………………………………………………………………

//////////////////////////////////////////////////////////

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 5 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Fizik (Physics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tasawwur Islam Tingkatan 5 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ekonomi Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

.

.

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 3 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan-

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 + Jawapan-

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 + Jawapan-

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 3 + Jawapan-

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tingkatan 3 + Jawapan-

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 3 + Jawapan

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 2 + Jawapan

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 1 + Jawapan

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 6 + Jawapan

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 5 + Jawapan

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 4 + Jawapan

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 3 + Jawapan

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 2 + Jawapan

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 1 :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

/////////////////////////////////////////////////////////

Karangan / Insyak Bahasa Arab :

.

………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………

.

→ → Koleksi Nota Sejarah SPM

→ → STPM + MUET : Soalan Peperiksaan, Nota, Bahan Rujukan Penting

……………………………………………………………………………………

Karangan Bahasa Inggeris / English Essays : 

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………..

Karangan Bahasa Melayu (BM) : 

.

.

.

.

………………………………………………………………………………..

Karangan Pengajian Am (PA) :

.

………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Buku Teks :

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai  Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment