→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Tingkatan 2 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Bahasa Inggeris Tingkatan 2 + Jawapan. Questions, Exercises, Notes, Modules.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA), Peperiksaan Akhir Tahun.

………………………………………………………………………………………………….

Koleksi  Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan …  

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Karangan Bahasa Inggeris / English Essays :

.

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris PT3 (PT3 English Essays)

.

.

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3): Karangan / Essays

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Bahasa Inggeris Tingkatan 2 + Jawapan : 

.

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Bahasa Inggeris Tingkatan 2 + Jawapan :

.

………………………………………………………………………………………

Grammar Notes + Common Errors in English

………………………………………………………………………………………

.

18 Most Common Grammar Mistakes

100 Most Common English Grammar Errors

500 Most Misspelled Words (English)

…………………………………………………………………………………………..

Nota Ringkas dan Padat Rujukan Harian Bahasa Inggeris :

.

Contents

Common Errors In English

Grammar Common Errors

Singular and Plural

Comparision Of Adjectives

Prepositions

…………………………………………………………………………………………..

100 Writing Mistakes to Avoid (Practical Guide) :

.

Contents

Spelling Mistakes

Usage Mistakes

Grammar Mistakes

Punctuation Mistakes

…………………………………………………………………………………………..

.

Bahasa Inggeris (English) : Common Errors Module

English Grammar Common Errors

English Grammar Note (RMK)

Tips for Writing A Good Composition  

…………………………………………………………………………………………..

My Mini Idiom Book (with Meaning + Example Sentence)

.

My Mini Idiom Book – Contents

My Mini Idiom Book – Animal Idioms

My Mini Idiom Book – Body Idioms

My Mini Idiom Book – Colour Idioms

.

My Mini Idiom Book – Clothing Idioms

My Mini Idiom Book – Food Idioms

My Mini Idiom Book – Geography Idioms

My Mini Idiom Book – Sports Idioms

.

……………………………………………………………………………………………..

Idioms + Meaning + Example Sentence

.

Idioms Based On Themes Or Situations

40 Commonly Used And Popular English Idioms

Idioms

.

377 Common Idioms + Meanings

Proverbs (3)

…………………………………………………………………………………..

English : Word, Tenses, Nouns, Pronoun, Phrase, Verb, Adjektif, Linker, Connector …

.

Exercises for All Tenses + Answers

.

List Of Pronouns (Mm)

List Of Verbs (Mm)

Parts Of Speech (Mm)

.

Pronoun And Its Types (Mm)

Rules For Using Articles (Mm)

Rules For Using Pronoun (Mm)

Types Of Nouns (Mm)

.

Descriptive Words

Words To Describe Adjectives

20 Redundant Phrases To Avoid

Useful Verbs and Adjectives

.

English Phrase

Phrasal Verbs

Linkers and Connectors

List Of Synonyms And Antonyms

.

Synonyms Negative Feelings

Synonyms Positive Feelings

Synonyms Speech Discuss

Synonyms Speech Talk

. 

Adjectives (ns)

Adverbs (ns)

Articles (ns)

Conjunction (ns)

.

Countable & Uncountable Nouns (ns)

Demonstrative Pronouns (ns)

Interrogative Pronouns (ns)

Nouns (ns)

.

Preposition (ns)

Pronouns (ns)

Relative Pronuns (ns)

Simple Present Tense (Swa)

. 

Advise and Advice

Can or May

Then and Than

Its or It’s

.

Useful Expressions In English Language

…………………………………………………………………………………………

English Grammar Notes

.

English Grammar Notes (1)

English Grammar Notes (2)

English Tenses Notes

.

English Grammar Map Note

Sir Yusoff English Notes

.

………………………………………………………………………………………………

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

* * * Koleksi Nota → → →

…………………………………………………………………………………. 

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

. baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3). 02, 03 Bahasa Melayu (BM). 12 Bahasa Inggeris (English). 21 Sejarah. 23 Geografi. 31 Bahasa Arab. 32 Bahasa Cina, 33 Bahasa Tamil. 34 Bahasa Punjabi. 37 Bahasa Iban, 38 Bahasa Kadazandusun. 39. Bahasa Semai. 45 Pendidikan Islam. 50 Matematik (Mathematics). 55 Sains (Science).

.

70 Asas Sains Komputer. 71 Reka Bentuk dan Teknologi. 90 Hifz al-Quran. 91 Maharat al-Quran. 96 Usul al-Quran. 97 Al-Syariah. 98 Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah. 62 Seni Visual. 63 Seni Tari. 64 Seni Muzik. 65 Seni Teater.

…………………………………………………………………………………

Arahan Am PT3

Calon wajib menduduki semua instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana instrumen pentaksiran akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu instrumen pentaksiran dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua sebelum tamat tempoh pelaksanaan PT3.

…………………………………………………………………………

Amaran Di Dewan / Bilik Pentaksiran

Calon tidak dibenarkan: 

 1. melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum ataupun yang telah digunakan.
 2. membawa masuk dan menggunakan cecair pemadam (liquid paper) atau pita pemadam (correction tape)
 3. keluar dari dewan/bilik pentaksiran 30 minit pertama ujian dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum ujian ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Pentaksiran.
 4. membawa keluar dari dewan/bilik pentaksiran instrumen pentaksiran sebelum ujian tamat.
 5. mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik pentaksiran semasa ujian.
 6. memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
 7. merokok di dalam dewan/bilik pentaksiran.

Larangan Di Dewan / Bilik Pentaksiran

Calon dilarang:

 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Pentaksiran serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik pentaksiran kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa pentaksiran.
 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik pentaksiran.
 3. mendedahkan instrumen pentaksiran atau skrip jawapan calon sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik pentaksiran walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam pentaksiran.
 5. menukar instrumen pentaksiran atau/dan skrip jawapan calon dengan calon lain.
 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Pentaksiran.
 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
 8. membuat rujukan di luar dewan/bilik pentaksiran semasa pentaksiran.
 9. membawa intrumen pentaksiran atau skrip jawapan calon keluar dari dewan/bilik pentaksiran semasa pentaksiran.
 10. membawa intrumen pentaksiran atau skrip jawapan calon sama ada yang belum ataupun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik pentaksiran.

Peringatan

Calon yang melanggar sebarang peraturan pentaksiran dalam Bahagian Larangan di Dewan / Bilik Pentaksiran dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Pentaksiran) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut :-

 1. keputusan pentaksiran digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
 2. keputusan pentaksiran mana-mana kertas pentaksiran dibatalkan;
 3. keputusan pentaksiran yang dikendalikan di sesuatu pusat pentaksiran diisytiharkan terbatal.

…………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!