.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Biologi Tingkatan 4 + Jawapan. Form 4 Biology. Kertas 1, 2, 3. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KSSM. KBAT.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun.

.

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 4 :

.

.

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 15)

.

Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (N)

.

.

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 1

.

Bab 2 Biologi Sel dan Organsasi Sel :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 1 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 2

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 2 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 1 dan Bab 2 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 2

.

Soalan Objektif Bab 2

Jawapan Soalan Objektif Bab 2

.

Bab 3 Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 3 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 3

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 3

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 3

.

Soalan Objektif Bab 3

Jawapan Soalan Objektif Bab 3

………………………………………………………………………………………..

Bab 4 Komposisi Kimia dalam Sel :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 4 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 4

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 4 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 4

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 4

.

Soalan Objektif Topik Bab 4 dan Bab 5

Jawapan Soalan Objektif Bab 4 dan Bab 5

………………………………………………………………………………………..

Bab 5 Metabolisme dan Enzim :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 5

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 5

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 5 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 5

.

Soalan Objektif Topik Bab 4 dan Bab 5

Jawapan Soalan Objektif Bab 4 dan Bab 5

………………………………………………………………………………………..

Bab 6 Pembahagian Sel :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 6

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 6

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 6 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 6

.

Soalan Objektif Bab 6

Jawapan Soalan Objektif Bab 6

………………………………………………………………………………………..

Bab 7 Respirasi Sel :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 7

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 7

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 7 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 7

.

Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8

Jawapan Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8

………………………………………………………………………………………..

Bab 8 Sistem Respirasi dalam Manusia dan Haiwan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 8

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 8

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 8 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 8

.

Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8

Jawapan Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8

………………………………………………………………………………………..

Bab 9 Nutrisi dan Sistem Pencernaan Manusia :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 9

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 9

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 9 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 9

.

Soalan Objektif Bab 9

Jawapan  Soalan Objektif Bab 9

………………………………………………………………………………………..

Bab 10 Pengangkutan dalam Manusia dan Haiwan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 10

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (Heb) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 10

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 10 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Skema Jawapan Bab 10

.

Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11

Jawapan Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11

.

Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4

Jawapan Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4

………………………………………………………………………………………..

Bab 11 Keimunan Manusia :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 11

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11

Jawapan Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11

………………………………………………………………………………………..

Bab 12 Koordinasi dan Gerak Balas dalam Manusia :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 12

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13

Jawapan Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13

.

Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4

Jawapan Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4

………………………………………………………………………………………..

Bab 13 Homeostasis dan Sistem Urinari Manusia :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 13 + Jawapan (Prk)

.

Nota, Soalan Modul DLP Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (F) (Mel) [1]

Skema Jawapan Bab 13

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13

Jawapan Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13

………………………………………………………………………………………..

Bab 14 Sokongan dan Pergerakan dalam Manusia dan Haiwan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 14 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Soalan Objektif Bab 14

Jawapan Soalan Objektif Bab 14

………………………………………………………………………………………..

Bab 15 Pembiakan Seks, Perkembangan dan Pertumbuhan :

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 + Jawapan (N)

Modul Soalan T2V Biologi KSSM Tingkatan 4 Bab 15 + Jawapan (Prk)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Soalan Objektif Bab 15

Jawapan Soalan Objektif Bab 15

……………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 + Jawapan Soalan (1) :

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 2

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 3

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 5

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 6

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 8

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 9

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 10

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 11

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 12

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 13

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 14

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 15

.

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………

Soalan Percubaan Biologi SPM Mengikut Bab (Tingkatan 4) + Jawapan [2]

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 + Jawapan Soalan (2) :

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 3

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 5

.

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 6

Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4 Bab 7

.

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) Biologi Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (Heb) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 (Heb) (Sab) [1]

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 (Heb) (Sab) [1]

.

Skema Jawapan Bab 11 15

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 11 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 12 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 13 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 14 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

Modul Soalan Biologi Tingkatan 4 Bab 15 (Heb) (Sab) [1] (dalam English)

.

Skema Jawapan Bab 11 15

.

………………………………………………………………………………………

Modul, Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

.

Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4

Jawapan Modul Soalan Bab 10 dan Bab 12 Biologi Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………

Soalan Objektif Biologi Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Soalan Objektif Bab 2

Jawapan Soalan Objektif Bab 2

Soalan Objektif Bab 3

Jawapan Soalan Objektif Bab 3

.

Soalan Objektif Topik Bab 4 dan Bab 5

Jawapan Soalan Objektif Bab 4 dan Bab 5

Soalan Objektif Bab 6

Jawapan Soalan Objektif Bab 6

.

Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8

Jawapan Soalan Objektif Bab 7 dan Bab 8

Soalan Objektif Bab 9

Jawapan  Soalan Objektif Bab 9

.

Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11

Jawapan Soalan Objektif Bab 10 dan Bab 11

Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13

Jawapan Soalan Objektif Bab 12 dan Bab 13

.

Soalan Objektif Bab 14

Jawapan Soalan Objektif Bab 14

Soalan Objektif Bab 15

Jawapan Soalan Objektif Bab 15

.

………………………………………………………………………………………….

Soalan Ulang Kaji, Latihan Biologi KSSM Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Soalan Ulang Kaji Biologi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Soalan Ulang Kaji Biologi KSSM Tingkatan 4

.

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 (Peace) (Per 18)

Jawapan Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 (Peace) (Per 18)

………………………………………………………………………………………….

Latihan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (LM)

.

Bab 1 Pengenalan Kepada Biologi [15 Questions]

Bab 2 Struktur dan Organisasi Sel [20 Questions]

Bab 3 Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma [15 Questions]

.

Bab 4 Komposisi Kimia dalam Sel [16 Questions]

Bab 5 Pembahagian Sel [11 Questions]

Bab 6 Nutrisi [25 Questions]

.

Bab 7 Respirasi [15 Questions]

Bab 8 Ekosistem Dinamik [40 Questions]

Bab 9 Ekosistem Terancam [ 15 Questions ]

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Biologi Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Biologi / Biology Tingkatan 4 + Jawapan :

.

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Esei Biologi SPM, Tingkatan 4, 5 :

.

Soalan Esei Biologi SPM + Skema Jawapan (Tingkatan 4 dan 5) (SPMnetic)

.

Collection Essay Biology SPM (Koleksi Soalan Esei Biologi SPM)

.

…………………………………………………………………………………………………..

.

.

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

.

………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment