.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2024

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

* * * Untuk Informasi Berguna dan Bahan Rujukan →→ [ Sila JOIN Telegram Channel Blog Ini ]

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Perniagaan Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan SPM.

………………………………………………………………………………………………….

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 5 :

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Bab 1 :

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 5 Bab 1 (MIP) (Trg) [1]

.

.

Skema Jawapan Bab 1

Bab 1 : Pengurusan Sumber Manusia (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 2 :

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 5 Bab 2 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2

Bab 2 : Pengurusan Sumber Fizikal Dan Teknologi (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 3 :

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 5 Bab 3 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3

Bab 3 : Sumber Pembiayaan Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 4 :

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 5 Bab 4 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4

Bab 4 : Penyata Kewangan Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 5 :

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 5 Bab 5, Bab 6, Bab 7 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5, Bab 6, Bab 7

Bab 5 : Persediaan Menjadi Usahawan (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 6 :

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 5 Bab 5, Bab 6, Bab 7 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5, Bab 6, Bab 7

Bab 6 : Persediaan Memulakan Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 7 :

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 5 Bab 5, Bab 6, Bab 7 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5, Bab 6, Bab 7

Bab 7 : Merancang Pengendalian Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

. 

…………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan SPM + Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM + Jawapan [o]

.

…………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Perniagaan SPM + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Perniagaan Kertas 1 Set 1 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Perniagaan Kertas 2 Set 1 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Perniagaan Kertas 1 Set 2 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Perniagaan Kertas 2 Set 2 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Perniagaan Kertas 1 Set 3 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

Modul Soalan Perniagaan Kertas 2 Set 3 + Jawapan (TTV2) (Prk) [2]

.

……………………………………………………………………………………..

Modul Ulang Kaji Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM (Joh 20)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Perniagaan Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan :

.

Bab 1 Pengurusan Sumber Manusia [10 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7778ef379ecf001c862c7f

.

Bab 2 Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi [22 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5e777b44f5700c001b5e6fb6

.

Bab 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan [50 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5e8c062922bda1001c58ad42

.

Bab 4 Penyata Kewangan Pernigaan [10 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5d2d2e9bac1822001a716801

.

Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan [10 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5e8337f5a0b04a001da3e8e4

.

Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan [25 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5ebbeed7c3a6db001c94bdb6

.

Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan [25 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5e8b178ca0fc81001bb46e04

………………………………………………………………………………………

.

1.1 Tujuan Perniagaan

https://forms.gle/Xacbi6KvN6YZut8s6

.

1.2 Bentuk Pemilikan Perniagaan

Milikan Tunggal

https://forms.gle/jEEKtjK2Ce6oC7k27

.

Perkongsian

https://forms.gle/MbTPM3S7GLY3u4f68

.

Syarikat Berhad

https://forms.gle/5yYm512eR7tE5vqP7

.

Koperasi

https://forms.gle/q49sEjFiTcs3cfth7

.

1.4 Klasifikasi Perniagaan

Saiz

https://forms.gle/Bk5rpT7XKTceaLWj9

.

Sektor

https://forms.gle/wHZ6qRu2EeG3voc48

.

Bab 2

2.1 Sumber Fizikal

https://forms.gle/UHU6DMrz4YF5GW3Z6

.

2.2 Prosedur Mengurus Sumber Fizikal

https://forms.gle/2bpVqZfiAAkkR2ZT6

.

2.3 Sumber Teknologi

https://forms.gle/3bRqmHbipRqyS8xf9

.

2.4 Prosedur Mengurus Sumber Teknologi

https://forms.gle/v1wsq2zw7qWyuif49

.

Tingkatan 5 Perniagaan – Penyata Kewangan

………………………………………………………………………………………

.

Soalan Percubaan SPM 2019 Melaka [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5da7bf12052abb001a924253

.

Soalan Percubaan SPM 2019 Perlis [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5da3c89fce3830001ac95d37

.

Soalan Percubaan SPM 2019 Kedah [40  Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5da7d5180a3d86001a841bb5

.

Soalan Percubaan SPM 2019 Kuala Lumpur [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5da6ab209a742e001a52a078

.

Soalan Percubaan SPM 2019 Kluang, Johor [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5da6a997859f01001ef70185

.

Soalan Percubaan SPM 2019 JUJ Pahang Set 1 [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5da7df17c9fac2001b57b482

.

Soalan Percubaan SPM 2019 Muar, Johor [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5dad111e3b16c6001aaa1fa7

.

Soalan Sebenar SPM 2018 [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5c8745b62f5ce1001dfc1dd2

.

Soalan Sebenar SPM 2019 Set 1 [34 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5dd63f70dfc0d4001b8024fa

.

Soalan Sebenar SPM 2019 Set 2 [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5dd92e1e9df5f0001bb42ccd

.

Soalan Sebenar SPM 2019 Set 3 [40 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5dd940dee5636b001e7157dd

…………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment