.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 5 SPM + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Sejarah Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan. Kertas 1, 2. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KSSM. Modul. KBAT pdf.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan SPM.

Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejarah Tingkatan 5 KSSM. Bab 1 Kedaulatan Negara. Bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Bab 3 Perlembagaan Dan Demokrasi Berparlimen. Bab 4 Sistem Persekutuan. Bab 5 Pembentukan Malaysia.

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia. Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara. Bab 8 Membina Kemakmuran Negara. Bab 9 Dasar Luar Malaysia. Bab 10 Kecemerlangan Malaysia Di Persada Dunia.

.

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

.

.

.

Bab 1 Kedaulatan Negara

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 1

.

(Soalan + Jawapan) Bab 1 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Sejarah Tingkatan 5 KSSM – Bab 1 (SM)

.

Skema Jawapan Modul Sejarah Tingkatan 5 KSSM – Bab 1 (SM)

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 2

.

(Soalan + Jawapan) Bab 2 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Bab 3 Perlembagaan Dan Demokrasi Berparlimen

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 3

.

(Soalan + Jawapan) Bab 3 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………… 

Bab 4 Sistem Persekutuan

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 4

.

(Soalan + Jawapan) Bab 4 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………… 

Bab 5 Pembentukan Malaysia

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 5

.

(Soalan + Jawapan) Bab 5 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………… 

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 6

.

(Soalan + Jawapan) Bab 6 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………… 

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 7

.

(Soalan + Jawapan) Bab 7 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………… 

Bab 8 Membina Kemakmuran Negara

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 8

.

(Soalan + Jawapan) Bab 8 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………… 

Bab 9 Dasar Luar Malaysia

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 9

.

(Soalan + Jawapan) Bab 9 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………… 

Bab 10 Kecemerlangan Malaysia Di Persada Dunia

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (HM) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 10

.

(Soalan + Jawapan) Bab 10 Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Mel) [3]

.

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (Ratu) (NS) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

…………………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 dan Kertas Model Soalan SPM + Jawapan

.

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

.

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 3

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 4

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 5

.

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 6

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 7

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 8

.

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 9

Latihan Soalan (Praktis) Sejarah Tingkatan 5 Bab 10

Kertas Model Soalan Sejarah SPM Tingkatan 5

.

Jawapan Latihan Soalan (Praktis) & Kertas Model Soalan SPM Sejarah Tingkatan 5

.

…………………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 + Jawapan (Zam) (Sab) [1] :

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (Zam) (Sab) [1] (a)

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (Zam) (Sab) [1] (b)

.

Skema Jawapan Latihan Soalan Objektif Tingkatan 5 (Zam) (Sab) [1]

.

……………………………………………………………………………………………

Latihan Sejarah Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Bab 1 Kedaulatan Negara

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

Bab 3 Raja Berperlembagaan & Demokrasi Berparlimen

.

Bab 4 Sistem Persekutuan

Bab 5 Pembentukan Malaysia

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia

.

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara

Bab 8 Membina Kemakmuran Negara

Bab 9 Dasar Luar Malaysia

Bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia

.

…………………………………………………………………………………………………..

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 5, SPM + Jawapan : 

…………………………………………………………………………………………

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) + Jawapan (M)

.

Modul Hebat KBAT Sejarah SPM

.

…………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan :

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan (SMKAYK) [3]

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

. 

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab) Tingkatan 5 [2]

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab) Tingkatan 4 [2]

. 

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan [2] [1]

. 

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan [1]

.

…………………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Objektif Sejarah Sejarah Tingkatan 5, SPM (MU)

Jawapan – Modul Soalan Objektif Sejarah Sejarah Tingkatan 5, SPM (MU)

.

Modul Soalan Lonjakan Sejarah (Kel) [1]

Jawapan Modul Soalan Lonjakan Sejarah (Kel) [1]

.

Ulang Kaji Soalan Topikal Sejarah SPM (Tingkatan 4 dan 5) + Jawapan (Q)

.

………………………………………………………………………………………….

Latihan Sejarah Tingkatan 5 + Jawapan (YR)

.

Bab 1 Kedaulatan Negara (1)

Bab 1 Kedaulatan Negara (2)

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

.

Bab 3 Raja Berperlembagaan & Demokrasi Berparlimen

Bab 4 Sistem Persekutuan

Bab 5 Pembentukan Malaysia

.

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara

Bab 8 Membina Kemakmuran Negara

.

Bab 9 Dasar Luar Malaysia

Bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia (1)

Bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia (2)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain …   

.

.

………………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment