.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Tahun 6 KSSR

.

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Tahun 6 KSSR.

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Tamil, Bahasa Cina. SK, SJKC, SJKT.

Teknik pembelajaran yang baik membantu pelajar untuk belajar secara berkesan.

Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu formula yang pasti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah atau teknik pembelajaran yang paling baik.

.

Kejayaan pencapaian pelajar dalam pelajaran banyak bergantung pada kerajinan diri pelajar sendiri.

.

……………………………………………………………………………………….

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Bahasa Melayu Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

.

.

BM 011 Edisi Guru & Murid

BM 012 Edisi Guru & Murid

.

………………………………………………………………………………………..

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Bahasa Inggeris Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Bahasa Inggeris Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

………………………………………………………………………………………. 

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Matematik Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Tajuk 1 Nombor dan Operasi

Tajuk 2 Pecahan

Tajuk 3 Perpuluhan

Tajuk 4 Peratus

Tajuk 5 1 Wang Nota dan Contoh

Tajuk 5 2 Wang PdPc

Tajuk 5 3 Wang Soalan Objektif

Tajuk 5 4 Wang Soalan Subjektif

.

……………………………………………………………………………………….  

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Sains Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Bumi Dan Angkasa

Buruj

Buruj

Nota Buruj

Skema

.

Gerhana

Gerhana

Skema Gerhana

.

Sains Bahan

Bahan Buangan

Pengawetan Makanan

.

Sains Fizikal

Daya

Kelajuan

Skema Kelajuan

.

Sains Hayat

Interaksi Antara Hidupan

Mikroorganisma

Pemeliharaan dan Pemuliharaan

Skema Interaksi Antara Hidupan

Skema Mikroorganisma

Skema Pemeliharaan dan Pemuliharaan

.

Teknologi Dan Kehidupan Lestari

Mesin (Murid)

Mesin

.

……………………………………………………………………………………….  

Modul Soalan Bahasa Melayu SJKC, SJKT Tahun 6 KSSR + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Latihan Tema 4 – 11 

Skema Latihan Tema 4 – 11

.

……………………………………………………………………………………….  

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 6 KSSR + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 6 KSSR (Edisi Murid) (1)

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 6 KSSR (Edisi Murid) (2)

Modul Soalan Bahasa Cina Tahun 6 KSSR (Edisi Guru)

.

……………………………………………………………………………………….  

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Matematik SJKC Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Matematik Tajuk 1

1 Kiraan

Modul Kiraan – Edisi Guru

Modul Kiraan – Edisi Murid

.

2 Pecahan

Tajuk 2 Pecahan (Edisi Guru)

Tajuk 2 Pecahan (Edisi Murid)

.

3 Perpuluhan

Tajuk 3 Perpuluhan (Edisi Guru)

Tajuk 3 Perpuluhan (Edisi Murid)

.

7.1 Panjang

Tajuk 7 1 Panjang (1) Edisi Guru

Tajuk 7 1 Panjang (1) Edisi Murid

.

Wang P1, P2

Model Soalan Kertas 1 (Edisi Guru)

Model Soalan Kertas 1 (Edisi Murid)

Model Soalan Kertas 2 (Edisi Guru)

Model Soalan Kertas 2 (Edisi Murid)

.

……………………………………………………………………………………….  

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Sains SJKC Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Sains Hayat

Unit 3 Mikroorganisma

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 3 Mikroorganisma  (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 3 Mikroorganisma  (SJKC)

.

Unit 4 Interaksi Antara Hidupan

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 4 Interaksi Antara Hidupan  (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 4 Interaksi Antara Hidupan  (SJKC)

.

Unit 5 Pemeliharaan Dan Pemuliharaan

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 5 Pemeliharaan Dan Pemuliharaan  (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 5 Pemeliharaan Dan Pemuliharaan  (SJKC)

.

Sains Fizikal

Unit 6 Daya

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 6 Daya  (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 6 Daya  (SJKC)

.

Unit 7 Kelajuan

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 7 Kelajuan  (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 7 Kelajuan  (SJKC)

.

Sains Bahan

Unit 8 Pengawetan Makanan

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 8 Pengawetan Makanan  (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 8 Pengawetan Makanan  (SJKC)

.

Unit 9 Bahan Buangan

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 9 Bahan Buangan  (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 9 Bahan Buangan  (SJKC)

.

Bumi Dan Sains Angkasa

Unit 10 Gerhana

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 10 Gerhana (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 10 Gerhana (SJKC)

.

Unit 11 Buruj

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 11 Buruj (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 11 Buruj (SJKC)

.

Teknologi Dan Kehidupan Lestari

Unit 12 Mesin

(Edisi Guru) Modul Pdp (Sains)  Unit 12 Mesin  (SJKC)

(Edisi Murid) Modul Pdp (Sains)  Unit 12 Mesin  (SJKC)

.

………………………………………………………………………………………….

Modul Bahasa Tamil Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Modul Bahasa Tamil Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

………………………………………………………………………………………. 

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Sains SJKT Tahun 6 KSSR (LH) (Prk) [0]

.

Teknologi Dan Kehidupan Lestari

Modul Murid 

Modul Guru

.

Sains Hayat

Pemeliharaan & Pemuliharaan

Mikroorganisma

Interaksi Antara Hidupan

Skema Pemeliharaan & Pemuliharaan

Skema Mikroorganisma

Skema Interaksi Antara Hidupan

.

Sains Fizikal

Kelajuan

Daya

.

Sains Bahan

Pengawetan Makanan

Bahan Buangan

.

Bumi dan Sains Angkasa

Gerhana 

Skema Gerhana

Buruj

Skema Buruj

.

………………………………………………………………………………………. 

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 6 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu (BM) Tahun 6 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tahun 6 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota TMK dan RBT Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Arab Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani Tahun 6 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Kesihatan Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Cina Tahun 6 + Jawapan

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment