.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu (BM) Tahun 6 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas dan Padat, Modul Bahasa Melayu (BM) Tahun 6 + Jawapan.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA), Peperiksaan Akhir Tahun.

Koleksi Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan. Bahasa Melayu (BM) Tahun 6.

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu. Kata Ganti Nama Diri. Kata Ganti Nama Diri Singkat. Kata Bilangan. Kata Penguat. Kata Bantu. Kata Adjektif. Kata Sendi Nama. Kata Ganda. Kata Nama Khas.

.

Kata Kerja. Kata Tunggal. Kata Majmuk. Kata Nafi. Kata Pemeri. Kata Perintah. Kata Partikel. Kata Pinjaman. Kata Hubung. Kata Arah. Kata Banyak Makna. Penjodoh Bilangan. Sinonim. Antonim. Kesalahan Ejaan. Kata Majmuk Yang Telah Mantap. Pasangan Kata Mengelirukan.

Ayat Tunggal. Susunan Ayat Sonsang. Ayat Aktif. Ayat Pasif. Kesalahan Struktur Ayat. Bunyi Haiwan. Penanda Wacana. Cogan Kata. Pantun. Kata Hikmat. Imbuhan. Pola Ayat. Bidalan. Simpulan Bahasa. Perumpamaan. Pepatah.

………………………………………………………………………………………………….

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Tahun 6 KSSR

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………….

Koleksi Karangan Bahasa Melayu (BM) :

.

…………………………………………………………………………………………

Tatabahasa Bahasa Melayu :

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Bahasa Melayu (BM) Tahun 6 + Jawapan :

.

. 

. 

.

……………………………………………………………………………………………..

Teknik Asas Penulisan Bahasa Melayu Sekolah Rendah

.

……………………………………………………………………………………………..

. 

Latihan Soalan Bahasa Melayu Tahun  6 SK + Jawapan

…………………………………………………………………………………………………

.

Latihan Soalan Bahasa Melayu Tahun  6 SJKC + Jawapan

……………………………………………………………………………………………………..

.

………………………………………………………………………………………………..

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………………..

.

………………………………………………………………………………………………..

Penjodoh Bilangan (Nota Bergambar)

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Objektif Bahasa Melayu + Jawapan

*** Jawapan Ada Di Bahagian (15)

.

(1)  Latihan Soalan Objektif Kata Sendi Nama

(2)  Latihan Soalan Objektif Kata Ganti

(3)  Latihan Soalan Objektif Kata Ganda

(4)  Latihan Soalan Objektif Imbuhan

.

(5)  Latihan Soalan Objektif Kata Hubung

(6)  Latihan Soalan Objektif Kata Kerja

(7)  Latihan Soalan Objektif Kata Adjektif

(8)  Latihan Soalan Objektif Kata Arah

.

(9)  Latihan Soalan Objektif Kata Bantu

(10)  Latihan Soalan Objektif Kata Bilangan

(11)  Latihan Soalan Objektif Kata Banyak Makna

(12)  Latihan Soalan Objektif Penjodoh Bilangan

.

(13)  Latihan Soalan Objektif Sinonim

(14)  Latihan Soalan Objektif Antonim

(15)  Jawapan Latihan Soalan Objektif

.

………………………………………………………………………………………………..

Panduan Tatabahasa Bahasa Melayu

.

(1)  Kata Ganti Nama Diri

(2)  Kata Ganti Nama Diri Singkat

(3)  Kata Bilangan

(4)  Kata Penguat

.

(5)  Kata Bantu

(6)  Kata Adjektif

(7)  Kata Kerja

(8)  Kata Majmuk

.

(9)  Kata Nafi

(10)  Kata Pemeri

(11)  Kata Perintah

(12)  Kata Partikel

.

(13)  Ayat Tunggal

(14)  Susunan Ayat Sonsang

(15)  Ayat Pasif

(16)  Fungsi -nya Dalam Ayat

.

(17)  Kesalahan Struktur Ayat

(18)  Kesalahan Ejaan (Kata)

(19)  Kesalahan Ejaan (Kata Majmuk)

(20)  Kesalahan Ejaan (Kata Pinjaman

.

(21)  Pasangan Kata Mengelirukan

(22)  Kata Majmuk Yang Telah Mantap

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

………………………………………………………………………………………..

.

Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu

Jawapan Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu

………………………………………………………………………………………..

.

Latihan Tatabahasa 1 – Jenis Ayat

Latihan Tatabahasa 1 – Kesalahan Ejaan

Latihan Tatabahasa 1 – Peribahasa

.

Latihan Tatabahasa 1 – Pola Ayat

Latihan Tatabahasa 1 – Ayat Songsang Ke Ayat Biasa

Latihan Ayat Aktif dan Ayat Pasif

.

Latihan Kata Majmuk dan Rangkai Kata Setara

Latihan Kata Sendi Nama

Latihan Kesalahan Ejaan 1

Latihan Kesalahan Ejaan 2

.

Latihan Kesalahan Penggunaan Pengistilahan

Latihan Penanda Wacana

Latihan Pengukuhan Tatabahasa SPM

Latihan Tatabahasa – Bunyi Haiwan

.

Latihan Peribahasa 1

Latihan Peribahasa 2

Latihan Peribahasa 3

Latihan Peribahasa

………………………………………………………………………………………………

.

Nota Tatabahasa – Kesalahan Umum

Bahasa Melayu Kata Adjektif (ns)

Bahasa Melayu Kata Kerja (ns)

Bahasa Melayu Kata Majmuk (ns)

.

Bidalan (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Nafi (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Pemeri (Swa)

Bahasa Melayu – Kata Perintah (Swa)

.

Kesalahan Ejaan Part 1 (Swa)

Kesalahan Ejaan Part 2 (Swa)

Kesilapan Ejaan (Kata Pinjaman) (Swa)

Kata Bilangan (Swa)

.

Kata Ganti Nama Diri Singkat (Swa)

Kata Ganti Nama Diri (Swa)

Kata Partikel (Swa)

Kata Penguat (Swa)

.

Kata Perintah (Swa)

Ayat Tunggal (Swa)

Penanda Wacana (Swa)

Susunan Ayat Sonsang (Swa)

.

300 Soalan Penjodoh Bilangan + Jawapan

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( A ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( B ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( C ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( D ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( E ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( F) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( G ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( H ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( I ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( J ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( K ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( L ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( M ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( N ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( O ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( P ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( R ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( S ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( T ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( U ) (Swa)

.

Peribahasa Bahasa Melayu ( W ) (Swa)

Peribahasa Bahasa Melayu ( Y ) (Swa)

……………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Objektif Sistem Bahasa + Jawapan

.

Latihan Soalan Objektif Sistem Bahasa + Jawapan – Sinonim

Latihan Soalan Objektif Sistem Bahasa + Jawapan – Kata Ganda

Latihan Soalan Objektif Sistem Bahasa + Jawapan – Pepath dan Bidalan

………………………………………………………………………………………………..

Tatabahasa Bahasa Melayu

.

Formula Tatabahasa Bahasa Melayu

Nota Tatabahasa Bahasa Melayu

Jawaban 100 Kesalahan Ejaan

Jawaban 100 Kesalahan Imbuhan

Jawaban 100 Kesalahan Tatabahasa

………………………………………………………………………………………………..

Kata Ganda

.

Kata Ganda (1)

Kata Ganda (2)

Kata Ganda (3)

………………………………………………………………………………………………..

Perumpamaan

.

Latihan Soalan Objektif Perumpamaan + Jawapan (1)

Latihan Soalan Objektif Perumpamaan + Jawapan (2)

Latihan Soalan Objektif Perumpamaan + Jawapan (3)

Latihan Soalan Objektif Perumpamaan + Jawapan (4)

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………. 

.

Latihan Bahasa Melayu Tahun 4, 5, 6 + Jawapan

.

.

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………………

.

Latihan Tatabahasa Bahasa Melayu Tahun 4, 5, 6 + Jawapan  

.

.

…………………………………………………………………………………………….

.

………………………………………………………………………………………………….

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment