You dont have javascript enabled! Please enable it! Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (Form 1 Science DLP) (Bab 1 – Bab 9). KSSM. DLP. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sains Tingkatan 1 KSSM.

Bab 1  Introduction to Scientific Investigation / Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik  Bab 2  Cell as the Basic Unit of Life / Sel sebagai Unit Asas Hidupan  Bab 3  Coordination and Response / Koordinasi dan Gerak balas

Bab 4  Reproduction / Pembiakan  Bab 5  Matter / Jirim  Bab 6  Periodic Table / Jadual Berkala  Bab 7  Air / Udara  Bab 8  Light and Optics / Cahaya dan Optik  Bab 9  Earth / Bumi

………………………………………………………………………………………

.

untuk Koleksi Nota Sains (dalam English) Tingkatan 1 Yang Lebih Lengkap :

.

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 1 (Bab 1-9)

.

…………………………………………………………………………………………………

.

.

Nota Ringkas dan Padat Form 1 Science (dalam Bahasa Inggeris):

…………………………………………………………………………………….

Bab 1  Introduction to Scientific Investigation

.

Nota Bab 1 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Science Chapter 1 Notes (1)

Chapter 1  Introduction To Scientific Investigation

 …………………………………………………………………………………….

Bab 2  Cell as the Basic Unit of Life 

.

Nota Bab 2 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Science Chapter 2 Notes (1)

Chapter 2  Cell As A Unit Of Life

Cell as the Basic Unit of Life

…………………………………………………………………………………….

Bab 3  Coordination and Response 

.

Nota Bab 3 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Coordination And Response

Chapter 3  Coordination And Response

Coordination and Response

…………………………………………………………………………………….

Bab 4  Reproduction 

.

Nota Bab 4 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Science Chapter 4 Notes (1)

Chapter 4  Reproduction

Reproduction (Chapter 4)

…………………………………………………………………………………….

Bab 5  Matter 

.

Nota Bab 5 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Science Chapter 5 Notes (1)

Chapter 5  Matter

Matter (Chapter 5)

…………………………………………………………………………………….

Bab 6  Periodic Table 

.

Nota Bab 6 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Science Chapter 6 Notes (1)

Chapter 6  Periodic Table

Periodic Table (Chapter 6)

…………………………………………………………………………………….

Bab 7  Air 

.

Nota Bab 7 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Chapter 7  Air

Air (Chapter 7)

…………………………………………………………………………………….

Bab 8  Light and Optics 

.

Nota Bab 8 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Chapter 8  Light

Light and Optics (1)

Light and Optics (2)

…………………………………………………………………………………….

Bab 9  Earth 

.

Nota Bab 9 Tingkatan 1 (B) (dalam BM dan English)

Chapter 9  Earth

Earth (Chapter 9)

…………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Form 1 Science (dalam Bahasa Inggeris):

.

…………………………………………………………………………………………

Sains KSSM Tingkatan 1 [V]

.

Bab 1 Pengenalan kepada penyiasatan saintifik

Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan

Bab 3 Koordinasi dan Gerakbalas

Bab 4 Pembiakan

Bab 5 Jirim

Bab 6 Jadual Berkala

Bab 7 Udara

Bab 8 Cahaya dan Optik

Bab 9 Bumi

……………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment