.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Sains Tingkatan 1 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab

.

.

Koleksi Nota Sains Tingkatan 1 KSSM. Science Form 1 Notes. Ringkas Padat. Semua Bab. UASA. Bab 1 2 3 … pdf KBAT. Bab 1 Introduction to Scientific Investigation/ Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik Bab 2 Cell as the Basic Unit of Life/ Sel sebagai Unit Asas Hidupan

Bab 3 Coordination and Response/ Koordinasi dan Gerak balas Bab 4 Reproduction/ Pembiakan Bab 5 Matter/ Jirim Bab 6 Periodic Table/ Jadual Berkala Bab 7  Air/ Udara Bab 8 Light and Optics/ Cahaya dan Optik Bab 9 Earth/ Bumi

.

Nota Sains Tingkatan 1 (Ringkas dan Padat) (Semua Bab)

.

.

Bab 1  Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik

.

Nota Bab 1 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 1 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 1 (Swa)

.

.

.

Form 1 Science Notes – Chapter 1 (Swa)

Bab 1 Tingkatan 1 KSSM –  Pengenalan Kepada Penyiasatan Saintifik

.

Nota Sains Bab 1 (1)

Nota Sains Bab 1 (2)

Nota Sains Bab 1 (3)

…………………………………………………………………………………….

Bab 2  Sel sebagai Unit Asas Hidupan

.

Nota Bab 2 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 2 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 2 (Swa)

.

Bab 2 Tingkatan 1 KSSM –  Sel Sebagai Unit Asas Hidupan

Nota, Soalan, Jawapan –  Bab 2 : Sel Sebagai Unit Asas Hidupan (LH) (Prk) [0]

.

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 2 (ns)

Nota Sains Bab 2 (1)

Nota Sains Bab 2 (2)

…………………………………………………………………………………….

Bab 3  Koordinasi dan Gerak balas

.

Nota Bab 3 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 3 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 3 (Swa)

.

Nota, Soalan, Jawapan –  Bab 3 : Koordinasi Dan Gerak Balas (LH) (Prk) [0]

Form 1 Science Notes – Chapter 3 (Swa)

Bab 3 Tingkatan 1 KSSM –  Koordinasi Dan Gerak Balas

.

Nota Sains Bab 3 (1)

Nota Sains Bab 3 (2)

Nota Sains Bab 3 (3)

.

Nota Sains Bab 3 (4)

Nota Sains Bab 3 (5)

…………………………………………………………………………………….

Bab 4  Pembiakan

.

Nota Bab 4 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 4 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 4 (Swa)

.

Nota, Soalan, Jawapan –  Bab 4 (LH) (Prk) [0]

Form 1 Science Notes – Chapter 4 (Swa)

Bab 4 Tingkatan 1 KSSM –  Pembiakan

.

Nota Sains Bab 4 (1)

Nota Sains Bab 4 (2)

Nota Sains Bab 4 (3)

.

Nota Sains Bab 4 (4)

Latihan Sains Form 1 Bab 4

Skema Jawapan Sains Form 1 Bab 4

…………………………………………………………………………………….

Bab 5  Jirim

.

Nota Bab 5 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 5 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 5 (Swa)

.

Nota, Soalan, Jawapan –  Bab 5 (LH) (Prk) [0]

Form 1 Science Notes – Chapter 5 (Swa)

.

Form 1 Science Notes – Chapter 5 (nir)

Bab 5 Tingkatan 1 KSSM –  Jirim

Nota Sains Bab 5 (1)

…………………………………………………………………………………….

Bab 6  Jadual Berkala

.

Nota Bab 6 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 6 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 6 (Swa)

.

Nota, Soalan, Jawapan –  Bab 6 (LH) (Prk) [0]

Form 1 Science Notes – Chapter 6 (Swa)

Bab 6 Tingkatan 1 KSSM –   Jadual Berkala

…………………………………………………………………………………….

Bab 7  Udara

.

Nota Bab 7 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 7 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 7 (Swa)

.

Nota, Soalan, Jawapan –  Bab 7 (LH) (Prk) [0]

Form 1 Science Notes – Chapter 7 (Swa)

Bab 7 Tingkatan 1 KSSM –  Udara

…………………………………………………………………………………….

Bab 8  Cahaya dan Optik

.

Nota Bab 8 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 8 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 8 (Swa)

.

Nota, Soalan, Jawapan –  Bab 8 (LH) (Prk) [0]

Form 1 Science Notes – Chapter 8 (Swa)

Bab 8 Tingkatan 1 KSSM –  Cahaya Dan Optik

…………………………………………………………………………………….

Bab 9  Bumi

.

Nota Bab 9 Tingkatan 1 (B)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 9 (ZK)

Nota Sains Tingkatan 1 Bab 9 (Swa)

.

Nota, Soalan, Jawapan –  Bab 9 (LH) (Prk) [0]

Form 1 Science Notes – Chapter 9 (Swa)

Bab 9 Tingkatan 1 KSSM –  Bumi

.

…………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Form 1 Science (dalam Bahasa Inggeris):

.

…………………………………………………………………………………………

Soalan Fokus Sains Tingkatan 2 (dalam Bahasa Melayu) :

.

Soalan Fokus Sains Tingkatan 1 (dalam Bahasa Melayu)  +  Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 1 + Jawapan (Bab 1 – Bab 4) :

.

Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 1 (Bab 1- Bab 4)

Jawapan Latihan (Praktis) Sains Tingkatan 1 (Bab 1- Bab 4)

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Ulang Kaji Pantas (Revisi Ekspres) Sains Tingkatan 1 + Jawapan

.

………………………………………………………………………………………

.

.

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Sains Tingkatan 1 + Jawapan (M) :

.

Science Chapter 1 Form 1 + Answers

Science Form 1 Charpter 1 (Introduction To Science)

.

Sains Tingkatan 1 Bab 2 — Sel Haiwan Dan Sel Tumbuhan

Sains Tingkatan 1 Bab 2 — Jenis Dan Fungsi Sel Haiwan Dan Sel Tumbuhan & Organisasi Sel

.

Sains Tingkatan 1 Bab 2 — Respirasi Sel Dan Fotosintesis

Sains Tingkatan 1 Bab 2 — Fotosintesis (Eksperimen)

Tingkatan 1 Sains – Respirasi Sel Dan Fotosintesis

.

Science Chapter 3 Form 1 + Answers

Sains Tingkatan 1 Bab 3 (1)

Sains Tingkatan 1 Bab 3 (2)

Sains Tingkatan 1 Bab 3 — Koordinasi Dan Gerak Balas

.

Sains Tingkatan 1 Bab 4 (Part 1)

Sains Tingkatan 1 Bab 4 (Part 2)

Sains Tingkatan 1 Bab 4 (Part 3)

.

Sains Tingkatan 1 Bab 4 (Part 4)

Sains Tingkatan 1 Bab 4 (Part 5)

Science Chapter 4 Form 1 + Answers

Sains Tingkatan 1 Bab 5

.

……………………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Sains Tingkatan 1 + Jawapan (M) :

.

Sains Tingkatan 1 – BAB 1

1  https://forms.gle/AcrMT5MXEyJcFoBR9

2  https://forms.gle/EFdyTikM2hxhS54V6

3  https://forms.gle/iHE6VKtXuwW9p4pPA

.

Sains Tingkatan 1 – BAB 2

1  https://forms.gle/fYcepsVt47UQN1ZY6

2  https://forms.gle/b3c9oiEssomRTGAR6

3  https://forms.gle/qaADXoDpPpiFNN2E9

.

Sains Tingkatan 1 – BAB 3

1  https://forms.gle/GrnHMRiUzu9FJi7NA

2  https://forms.gle/mmDLpcP3BjUJTx1U9

.

Sains Tingkatan 1 – BAB 4

1  https://forms.gle/8horQ8seqH63Ys7cA

2  https://forms.gle/LDYsFVgvumFR3hMXA

3  https://forms.gle/LGKKLXbBqxdigdTX7

4  https://forms.gle/iNsZSRCWKxuMWzg77

https://forms.gle/LjPHcB8ZHazTd46t7

6  https://forms.gle/NxjQksScBaAgMGpFA

.

Sains Tingkatan 1 – BAB 5

1  https://forms.gle/qYkvg4WJY67Xmvjz9

.

Sains Tingkatan 1 – BAB 6

1  https://forms.gle/Tedzia3Tdex1ehfU8

.

Sains Tingkatan 1 – BAB 7

1  https://forms.gle/8f9RsJbmyeFvvsnd8

……………………………………………………………………………………………….

Latihan Sains Tingkatan 1 + Jawapan (ZK) (bk) :

.

Bab 1 Pengenalan Kepada Penyiasatan Saintifik

Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan

Bab 3 Koordinasi Dan Gerakbalas

.

Bab 4 Pembiakan

4.7 Pembiakan Tumbuhan

Bab 5 Jirim

.

Bab 6 Jadual Berkala

Bab 7 Udara

Bab 8 Cahaya Dan Optik

Bab 9 Bumi

.

……………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………………….

.

Latihan Soalan Sains Tingkatan 1 + Jawapan (M) :

.

……………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

///////////////////////////////////////////////////////////

4.1 Memahami pembiakan seks dan aseks.

4.2 Menganalisa sistem pembiakan lelaki.

4.3 Menganalisa sistem pembiakan wanita.

4.4 Menganalisa kitar haid

4.5 Menganalisa persenyawaan dan kehamilan

4.6 Memahami kepentingan penjagaan pra natal

4.7 Menilai kepentingan penyelidikan dalam pembiakan manusia

4.8 Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga

4.9 Menganalisa pendebungaan

4.10 Memahami perkembangan buah dan biji benih pada tumbuhan

4.11 Mensintesis konsep percambahan biji benih

4.12 Mengaplikasi pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

34 thoughts on “Nota Sains Tingkatan 1 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab”

  1. saya nak nota sains yang paling ringkas supaya senang nak hafal.Tak lah susah-susah nak hafal panjang2 dalam buku teks.

    Reply
  2. pada tahun ni saya akan menduduki pertaksiran tingkatan 3 (pt3) .doakan saya supaya saya boleh jawab soalan-soalan dengan mudah .dan doakn sya supaya dpt kuputsan yng cemerlangg ameen ^__^

    Reply

Write a Comment