You dont have javascript enabled! Please enable it! Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 4 (Bab 1-10) - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 4 (Bab 1-10)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 4 (Form 4 Mathematics) (SPM) (Bab 1 – Bab 10). Kertas 1, 2.

KSSM. DLP. Modul. Dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (English). KBAT. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matemtik Tingkatan 4 KSSM.

Bab 1  Fungsi Dan Persamaan Kuadratik Dalam Satu Pemboleh Ubah  Bab 2  Asas Nombor  Bab 3  Penaakulan Logik  Bab 4  Operasi Set  Bab 5  Rangkaian Dalam Teori Graf

Bab 6  Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah  Bab 7  Graf Gerakan  Bab 8  Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul  Bab 9  Kebarangkalian Peristiwa Bergabung  Bab 10  Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Nota Ringkas dan Padat Matematik KSSM Tingkatan 4 :

………………………………………………………………………………………

Bab 1  Fungsi Dan Persamaan Kuadratik Dalam Satu Pemboleh Ubah

. 

.

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T4 (KGM)

.

Nota Bab 1 – Fungsi Dan Persamaan Kuadratik Dalam Satu Pemboleh (ZK) 

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (dalam BM) (rra)

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (dalam English) (rra)

.

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (Ic)

Nota Matematik Bab 1 (1)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T4 (T2V)

.

Persamaan Kuadratik (Soalan + Jawapan)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 dan Bab 2 T4 (MIP)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 2  Asas Nombor

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 2 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4 (KGM)

.

Nota Bab 2 – Asas Nombor (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 2 (Ic)

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (Ic)

.

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 2 (tt)

Nota Matematik Bab 2 (1)

Nota Matematik Bab 2 (2)

.

Nota Matematik Bab 2 (3)

Nota Matematik Bab 2 (4)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4 (T2V)

.

Latihan Asas Nombor (Dwibahasa) + Jawapan (T4 Bab 2) (1)

Latihan Asas Nombor (Dwibahasa) + Jawapan (T4 Bab 2) (2)

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 2) (1)

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 2) (2)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 dan Bab 2 T4 (MIP)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 3  Penaakulan Logik

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4 (KGM)

.

Nota Bab 3 – Penaakulan Logik (ZK)

Nota Matematik Bab 3 (2)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4 (T2V)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 3)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 4  Operasi Set

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 4 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4 (KGM)

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 (Bab 4) + Jawapan (Pah)

.

Nota Bab 4 – Operasi Set (ZK)

Nota Matematik Bab 4 (Ic)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4 (T2V)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4 (MIP)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 5  Rangkaian Dalam Teori Graf

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4 (KGM)

.

Nota Bab 5 – Rangkaian Dalam Teori Graf (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (Ic)

Matematik Bab 5 – Rangkaian Dalam Teori Graf

.

Nota Matematik Bab 5 (1)

Nota Matematik Bab 5 (2)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4 (T2V)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 5)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 6  Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 6 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan 7 T4 (KGM)

.

Nota Bab 6 – Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah (ZK) 

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 6 (Ic)

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 6 (rra)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T4 (T2V)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 6)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 7  Graf Gerakan

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 7 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan 7 T4 (KGM)

.

Nota Bab 7  – Graf Gerakan (ZK)

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 7 (Ic)

.

Nota Matematik Bab 7 (1)

Nota Matematik Bab 7 (2)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T4 (T2V)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 7)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 8  Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

.

Nota Bab 8 – Sukatan Serakan Data tak Terkumpul (ZK)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 8 (KGM) (Sab) [1]

Nota Matematik Bab 8 (1)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4 (T2V)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4 (MIP)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 9  Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

.

Nota Bab 9 – Kebarangkalian Peristiwa Bergabung (ZK)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 9 (KGM) (Sab) [1]

Nota Matematik Bab 9 (1)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 9 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9 T4 (T2V)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 9 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 9 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 9)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 10  Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan

.

Nota Bab 10 – Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan (ZK)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 10 (KGM) (Sab) [1]

.

Nota Matematik Tingkatan 4 Bab 10 (Ic)

Nota Matematik Bab 10 (1)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 10 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 10 T4 (T2V)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 10 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 10 T4 (MIP)

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Percubaan Matematik SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 4, 5)

.

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 1

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 2

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 3

.

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 4

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 5

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 6

.

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 7

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 8

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 9

.

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 10

Jawapan Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 10)

.

……………………………………………………………………………………….

Latihan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (TTV Per)

.

1  Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

2  Asas Nombor

3  Penaakulan Logik

.

4  Operasi Set

5  Rangkaian dalam Teori Graf

6  Ketaksamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah

.

7  Graf Gerakan

8  Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

9  Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan

.

Latihan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris) [M]

.

Latihan (Praktis) Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (Ox)

Latihan (Praktis) Matematik Tingkatan 4 Bab 4 (Ox)

Latihan (Praktis) Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (Ox)

Jawapan Latihan (Praktis) Matematik Tingkatan 4 (Ox)

………………………………………………………………………………………

Matematik KSSM Tingkatan 4 [V]

Bab 1 Fungsi Dan Persamaan Kuadratik Dalam Satu Pemboleh Ubah

Bab 2 Asas Nombor

Bab 3 Penaakulan Logik

Bab 4 Operasi Set

Bab 5 Rangkaian Dalam Teori Graf

Bab 8 Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Bab 9 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

Bab 10  Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan

……………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

Formula Matematik Penting SPM

.

Form 4 Mathematics Quick Notes

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………….

.

(1)  Nombor (Numbers)

(2)  Poligon dan Sudut (Polygons / Angles)

(3)  Indeks (Indices)

(4)  Teori Pitagoras (Pythagoras Theorem)

(5)  Halaju, Purata Halaju, Perubahan Halaju (Speed, Average Speed, Change of Rates)

(6)  Persamaan Linear (Linear Equations I, II)

(7)  Ketaksamaan Linear (Linear Inequalities)

(8)  Pecahan Algebra (Algebraic Fractions)

(9)  Formula Algebra (Algebraic Formulae)

(10)  Lilitan / Perimeter dan Luas Bulatan (Circumference / Perimeter and Area of A Circle)

(11)  Luas / Jumlah Luas / Isipadu (Area / Total Surface Area / Volume)

(12)  Bentuk Asas (Standard Form)

(13)  Ungkapan dan Persamaan Kuadratik (Quadratic Expressions and Equations)

(14)  Sets

(15)  Penaklukan Mantik (Mathematical Reasoning)

(16)  Garis Lurus (The Straight Line)

(17)  Statistik (Statistics I, II, III)

(18)  Kebarangkalian (Probability I, II)

(19)  Bulatan  (Circles II, III)

(20)  Trigonometri (Trigonometry I, II)

(21)  Sudut Kenaikan dan Sudut Penurunan (Angles of Elevation and Depression)

(22)  Garis dan Satah dalam 3-Dimensi (Lines and Planes in 3-Dimensions)

…………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment