.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1 KSSM

.

.

Nota Ringkas Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1 KSSM. Terkini. Kertas 1, 2. KBAT.

.

Koleksi Latihan Soalan + Jawapan :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tingkatan 1 + Jawapan

.

.

Karangan dan Isi-isi Karangan :

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3: Koleksi (1)

.

.

Karangan Ulasan, Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

Nota Ringkas Isi-Isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

.

Nota Tatabahasa

.

Nota Ringkas, Padat Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA :

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Contoh Soalan Peperiksaan Percubaan :

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Novel

.

Novel Pelari Muda (K): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Gaya Bahasa …

Novel Formula Termodinamik (K): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Destinasi Impian (K1): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

Novel Sejambak Bakti (K1): Sinopsis, Watak, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

.

Komsas :

.

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Peribahasa :

.

Maksud Peribahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu (BM) KSSM Tingkatan 4 dan 5 (PU)

Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Bahasa Melayu Mengikut Tema (PU)

.

Nota Ringkas Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1 KSSM SPM

.

Write a Comment