.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Geografi Tingkatan 4 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab

.

.

Koleksi Nota Geografi Tingkatan 4 KSSM SPM. Ringkas Padat. Semua Bab. Bab 1 2 3 … pdf KBAT. Bab 1 Arah & Kedudukan dalam Peta Topografi Bab 2 Skala, Jarak & Luas dlm Peta Topografi Bab 3 Ketinggian dan Keratan Rentas dalam Peta Topografi Bab 4 Pandang Darat Fizikal & Pandang Darat Budaya dalam Peta Topografi Bab 5 Pergerakan Plat Tektonik.

Bab 6 Pembetukan & Kepentingan Bantuan Bab 7 Proses & Kesah Luluh Hawa Bab 8 Proses & Kesan Gerakan Jisim Bab 9 Pembetukan & Kelestarian Sungai Bab 10 Tindakan Ombak di Pinggir Pantai Bab 11 Taburan Penduduk Dunia Bab 12  Pertambahan Penduduk di Dunia Bab 13 Migrasi Penduduk Bab 14 Petempatan Bab 15 Urbanisasi.

.

Nota Geografi Tingkatan 4 (Ringkas dan Padat) (Semua Bab)

.

.

Bab 1

.

Bab 1 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 1 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)

.

.

………………………………………………………………………………………

Bab 2

.

Bab 2 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 2 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 3

.

Bab 3 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 3 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 4

.

Bab 4 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 4 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 4 (Swa)

………………………………………………………………………………………

Bab 5

.

Bab 5 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 5 (Yus)

Bab 5 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 5 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 5 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 5 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 5 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 6

.

Bab 6 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 6 (Yus)

Bab 6 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 6 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 6 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 6 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 6 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 7

.

Bab 7 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 7 (Yus)

Bab 7 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 7 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 7 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 7 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 7 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 8

.

Bab 8 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 8 (Yus)

Bab 8 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 8 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 8 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 8 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 8 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 9

.

Bab 9 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 9 (Yus)

Bab 9 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 9 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 9 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 9 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 9 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 9 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 10

.

Bab 10 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 10 (Yus)

Bab 10 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 10 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 10 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 10 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 10 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 10 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 10 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 11

.

Bab 11 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 11 (Yus)

Bab 11 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 11 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 11 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 11 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 11 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 11 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 11 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 12

.

Bab 12 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 12 (Yus)

Bab 12 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 12 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 12 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 12 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 12 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 12 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 12 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 13

.

Bab 13 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 13 (Yus)

Bab 13 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Bab 14 Nota Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 13 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 13 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 13 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 13 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 13 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 13 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 14

.

Geogarfi Tingkatan 4 Bab 14 (Yus)

Bab 14 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 14 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 14 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 14 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 14 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 14(a) (T2V) (Prk) [1]

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 14(b) (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 14 T4

………………………………………………………………………………………

Bab 15

.

Bab 15 Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 15 (Yus)

Bab 15 Geografi Tingkatan 4 (Nota, Soalan + Skema Jawapan) (Mel) [2]

.

Nota Geogarfi Tingkatan 4 Bab 15 (ZK)

Nota Geografi Tingkatan 4 Bab 15 (Swa)

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 15 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 15 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Bab 15 (T2V) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 15 T4

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Kemahiran Geografi Set 1 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Kemahiran Geografi Set 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Kemahiran Geografi Set 2 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Kemahiran Geografi Set 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Kemahiran Graf Set 1 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Kemahiran Graf Set 1 (TTV2) (Prk) [2]

.

Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Kemahiran Graf Set 2 (TTV2) (Prk) [2]

Jawapan Modul Soalan Geografi Tingkatan 4 Kemahiran Graf Set 2 (TTV2) (Prk) [2]

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 4, SPM …

.

.

………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………………………………..

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

 * * *

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment