.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab

.

.

Koleksi Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 KSSM SPM. Additional Mathematics Form 5 Notes. Ringkas Padat. Semua Bab. Bab 1 2 3 … pdf KBAT. Bab 1  Sukatan Membulat  Bab 2  Pembezaan  Bab 3  Pengamiran  Bab 4  Pilih Atur Dan Gabungan

Bab 5  Taburan Kebarangkalian  Bab 6  Fungsi Trigonometri  Bab 7  Pengaturcaraan Linear  Bab 8  Kinematik Gerakan Linear.

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Ringkas dan Padat) (Semua Bab)

.

.

Bab 1 Sukatan Membulat

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 1 (ZK)

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 1 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 1 Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Sab) [1]

.

.

.

Bab 1  Sukatan Membulat (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 1  Sukatan Membulat (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 1 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 1

.

Sukatan Membulat (Soalan + Jawapan)

Circular Measures (Soalan + Jawapan)

………………………………………………………………………………………

Bab 2 Pembezaan

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 2 (A) (ZK)

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 2 (B) (ZK)

.

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 2 Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Sab) [1]

.

Bab 2  Pembezaan (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 2  Pembezaan (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 2 (An)

Differentiation (Zef)  (Notes, Questions + Answers)

Additional Mathematics Notes – Differentiation

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 2 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 2, 3, 4

.

Differentiation (Soalan + Jawapan)

………………………………………………………………………………………

Bab 3 Pengamiran

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 3 (ZK)

Nota, Soalan dan Jawapan Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 3 (F) (Mel) [1]

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 3 Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Sab) [1]

.

Bab 3  Pengamiran (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 3  Pengamiran (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Integration (Moz)  (Notes, Questions + Answers)

Additional Mathematics Notes – Integration

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 3 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 2, 3, 4

………………………………………………………………………………………

Bab 4 Pilih Atur Dan Gabungan

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 4 (ZK)

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 4 Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Sab) [1]

.

Bab 4  Pilih Atur Dan Gabungan (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 4  Pilih Atur Dan Gabungan (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Permutation and Combination (Zef)  (Notes, Questions + Answers)

Additional Mathematics Notes – Permutation & Combination

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 4 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 2, 3, 4

………………………………………………………………………………………

Bab 5 Taburan Kebarangkalian

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 5 (A) (ZK)

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 5 (B) (ZK)

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 5 Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Sab) [1]

.

Bab 5  Taburan Kebarangkalian (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 5  Taburan Kebarangkalian (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 5 (An)

Probability Distribution (Zef)  (Notes, Questions + Answers)

Probability Distribution (Zef)  (Questions + Answers)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 5 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 5, 6

………………………………………………………………………………………

Bab 6 Fungsi Trigonometri

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 6 (A) (ZK)

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 6 (B) (ZK)

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 6 Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Sab) [1]

.

Bab 6  Fungsi Trigonometri (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 6  Fungsi Trigonometri (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Form 5 Additional Mathematics Notes – Chapter 6 (Eim)

Fungsi Trigonometri: Nota, Soalan + Jawapan

Trigonometric Functions (Zef)  (Notes, Questions + Answers)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 6 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 5, 6

………………………………………………………………………………………

Bab 7 Pengaturcaraan Linear

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 7 (ZK)

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 7 Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Sab) [1]

.

Bab 7  Pengaturcaraan Linear (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 7  Pengaturcaraan Linear (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Pengaturcaraan Linear: Nota, Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 7 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 7

………………………………………………………………………………………

Bab 8

.

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 8 (ZK)

Soalan, Jawapan, Langkah Penyelesaian Bab 8 Matematik Tambahan Tingkatan 5 (Sab) [1]

.

Bab 8  Kinematik Gerakan Linear (Soalan) (BD) (Prk) [3]

Bab 8  Kinematik Gerakan Linear (Skema Jawapan) (BD) (Prk) [3]

.

Motion Along A Straight Line (Zef)  (Notes, Questions + Answers)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 8 (Cem) (Ked) [1]

Skema Jawapan Tingkatan 5 Bab 8

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 5)

.

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan KBAT Matematik Tambahan (Additional Mathematics) + Skema Jawapan (Answers / Marking Scheme)

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Pembuktian Matematik Tambahan SPM (Tingkatan 4, 5) KSSM (V3)

.

…………………………………………………………………………………………………..

Item / Soalan Contoh Matematik Tambahan (Additional Mathematics) SPM Format Baharu Mulai SPM 2021 :

.

……………………………………………………………………………………………..

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 + Jawapan :

.

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 1

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 2

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 3

.

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 4

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 5

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 6

.

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 7

Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 8

.

Jawapan Latihan (Praktis) Matematik Tambahan Tingkatan 5

………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

 * * *

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment