.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab

.

.

Koleksi Nota Perniagaan Tingkatan 4 KSSM SPM. Ringkas Padat. Semua Bab. Bab 1 2 3 4 pdf MPEI KBAT. Bab 1   Tujuan Perniagaan Dan Pemilikan Perniagaan  Bab 2   Trend Semasa Dalam Perniagaan  Bab 3   Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan  Bab 4   Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 (Ringkas dan Padat) (Semua Bab)

.

Bab 1   Tujuan Perniagaan Dan Pemilikan Perniagaan

.

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 (A) (ZK)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 (B) (ZK)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 (C) (ZK)

.

.

.

Modul (Nota, Soalan + Skema Jawapan) Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 (Taw) (Sab) [1]

Modul (Soalan + Jawapan) Bab 1 Perniagaan Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 (Swa)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 (1)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 (2)

Bab 1 : Tujuan Perniagaan Dan Pemilikan Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 2   Trend Semasa Dalam Perniagaan

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 2 (A) (ZK)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 2 (B) (ZK)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 2 (C) (ZK)

.

Modul (Soalan + Jawapan) Bab 2 Perniagaan Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4 Bab 2 dan Bab 3 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 dan Bab 3

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 2 (Swa)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 2

.

2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara dan Serantau

2.2 Trend Persekitaran Perniagaan

2.3 Analisis Faktor-faktor yang Membawa Perubahan kepada Persekitaran Perniagaan

2.4 Kesan Perubahan Persekitaran terhadap Organisasi Perniagaan
Perniagaan Bab 2 Tingkatan 4 (2.1 – 2.4)

.

Bab 2 : Trend Semasa Dalam Perniagaan (2.1, 2.2) (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

Bab 2 : Trend Semasa Dalam Perniagaan (2.3, 2.4) (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 3   Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 3 (A) (ZK)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 3 (B) (ZK)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 3 (Swa)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 3 (1)

.

Modul Soalan Bab 3 Perniagaan Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Jawapan Modul Bab 3 Perniagaan Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4 Bab 2 dan Bab 3 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 dan Bab 3

Bab 3 : Penetapan Visi Misi Dan Objektif Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

………………………………………………………………………………………

Bab 4   Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 4 (A) (ZK)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 4 (B) (ZK)

.

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 4 (Swa)

Nota Perniagaan Tingkatan 4 Bab 4

.

Modul Soalan Bab 4 Perniagaan Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

Jawapan Modul Bab 4 Perniagaan Tingkatan 4 (Taw) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4 Bab 4 (MIP) (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4

Bab 4 : Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan (Nota, Soalan + Jawapan) (LH) (Prk) [0]..

.

………………………………………………………………………………………

Modul Ulang Kaji Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM (Joh 20)

.

Modul Perniagaan Tingkatan 4 (JUJ 18)

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Perniagaan Tingkatan 4 + Jawapan :

.

Bab 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan [10 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5cb5b6f69cc0db001be2e7cf

.

Bab 2 Trend Semasa Dalam Perniagaan [10 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5db42927a6e9ff001a599859

.

Bab 3 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan [10 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5db432150955ee001b9e190e

.

Bab 4 Bahagian-bahagian Utaman Fungsian Dalam Organisasi Perniagaan [31 Soalan] + Jawapan

https://quizizz.com/admin/quiz/5cbc6d13304d17001bf91076

.

Tingkatan 4 Perniagaan – Trend Persekitaran

…………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 4

(Bab 1, 2, 3, 4) :

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

3 thoughts on “Nota Perniagaan Tingkatan 4 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab”

Write a Comment