.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 3 KSSM

.

.

Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 3 KSSM. Terkini. Kertas 1, 2. KBAT.

Nota Sejarah Tingkatan 3 KSSM. Bab 1 Kedatangan Kuasa Barat Bab 2 Pentadbiran Negeri-negeri Selat Bab 3 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu Bab 4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

Bab 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah Bab 6 Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial Bab 7 Penentangan Masyarakat Tempatan Bab 8 Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat

.

.

Koleksi Nota Semua Bab (Topik) :

.

Koleksi Nota Sejarah Tingkatan 3 KSSM (Bab 1 – Bab 8)

.

Nota Setiap Bab (Topik) :

.

.

.

Bab 1  Kedatangan Kuasa Barat

Bab 2  Pentadbiran Negeri-negeri Selat

.

Bab 3  Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Bab 4  Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

.

Bab 5  Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah

Bab 6  Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial

.

Bab 7  Penentangan Masyarakat Tempatan

Bab 8  Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat

.

Koleksi Latihan Soalan + Jawapan :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 3 + Jawapan

.

Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 3 KSSM

.

Write a Comment