.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 1 2 3 + Jawapan (KSSM)

.

.

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan (KSSM).  UASA. KSSM. KBAT pdf. Soalan Objektif. Soalan Struktur. Soalan Esei. Tingkatan 3.

.

Modul Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 1 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 2 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 3 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 4 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

.

Soalan Objektif Bab 5 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 6 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 7 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 8 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Esei Sejarah Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 1 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 2 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 3 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 4 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 5 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 6 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 7 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 8 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Sejarah Struktur Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 1 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 2 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 3 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 4 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 5 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 6 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 7 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 8 Tingkatan 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 1 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 2, 3, 4, 5, 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 7 Tingkatan 2 + Jawapan (b) LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 8 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 9 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 10 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Esei Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 1 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 3 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 4 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 5 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 7 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 8 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 9 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 10 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Struktur Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 1 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 3 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 4 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 5 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 6 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 7 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 8 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 9 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 10 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Modul Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 2 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

………………………………………………………………………………………… 

Modul Soalan Esei Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Esei Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Esei Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

………………………………………………………………………………………… 

Modul Soalan Struktur Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 1 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 2 Tingkatan 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 3 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 4 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 5 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 6 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Struktur Bab 7 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Struktur Bab 8 Tingkatan 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

…………………………………………………………………………………………..

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Sejarah Tingkatan 2 (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 1 (a) (Prk) [0] 

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 1 (a)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 1 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 1 (b)

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 2 (a) (Prk) [0] 

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 2 (a)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 2 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 2 (b)

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 3 (a) (Prk) [0] 

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 3 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 3

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 4 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 4

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 5 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 5

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 6 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 6

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 7 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 7

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 8 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 8

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 9 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 9

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 10 (Prk) [0] (10.1 – 10.2)

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 10 (10.1 – 10.2)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 10 (Prk) [0] (10.3 – 10.4)

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 10 (10.3 – 10.4) 

.

………………………………………………………………………………………….

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Sejarah Tingkatan 1 (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 1  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 2  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 3  

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 2 (Prk) [0] 

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 1  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 2  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 3  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 4  

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 1  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 2  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 3  

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 5 (Prk) [0]           

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 1  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 2  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 3  

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 1  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 2  

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 8 (Prk) [0]           

Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Sejarah Tingkatan 2 (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 1 (a) (Prk) [0] 

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 1 (a)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 1 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 1 (b)

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 2 (a) (Prk) [0] 

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 2 (a)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 2 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 2 (b)

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 3 (a) (Prk) [0] 

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 3 (b) (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 3

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 4 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 4

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 5 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 5

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 6 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 6

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 7 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 7

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 8 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 8

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 9 (Prk) [0]

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 9

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 10 (Prk) [0] (10.1 – 10.2)

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 10 (10.1 – 10.2)

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 2 Bab 10 (Prk) [0] (10.3 – 10.4)

Skema Jawapan Tingkatan 2 Bab 10 (10.3 – 10.4) 

.

…………………………………………………………………………………………..

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Sejarah Tingkatan 1 (Prk) [0]

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 1  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 2  

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 1 (Prk) [0] Siri 3  

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 2 (Prk) [0] 

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 3 (Prk) [0] Siri 4      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 4 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 5 (Prk) [0]                

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 6 (Prk) [0] Siri 3      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 1      

Skema Jawapan

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 7 (Prk) [0] Siri 2      

Skema Jawapan

.

Modul PdPR (Nota, Soalan, Jawapan) Tingkatan 1 Bab 8 (Prk) [0]               

Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………

.

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………..

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

2 thoughts on “Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 1 2 3 + Jawapan (KSSM)”

Write a Comment