You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

24 Pelepasan Cukai Pendapatan 2020 Yang Perlu Tahu Untuk e-Filing Tahun 2021

.

.

24 Pelepasan Cukai Pendapatan 2020 Yang Perlu Tahu Untuk e-Filing Tahun 2021.

Bagi yang membayar cukai pendapatan setiap tahun, maka bulan Mac ialah bulan untuk mereka menuntut pelepasan, potongan dan beberapa rebat yang disenaraikan.

Untuk makluman anda Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan daripada penggajian, komisen, kerja lebih masa, elaun, yuran pengarah, dividen, sewa, royalti, pendapatan perniagaan yang diterima oleh individu, syarikat, koperasi, persatuan dan sebagainya pada setiap tahun.

Setiap tahun, jumlah pelepasan ini berubah-ubah walaupun tidak begitu ketara.

.

…………………………………………………………………………………………..

(1) Individu dan saudara tanggungan

TERHAD RM9,000

 • Pelepasan diri berjumlah RM9,000 untuk diri sendiri dan saudara tanggungan diberi secara automatik.

.

.

.

(2) Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

TERHAD RM5,000

 • Ibu bapa merujuk kepada ibu bapa kandung atau ibu bapa angkat jika individu itu adalah seorang anak angkat.
 • Individu yang LAYAK menuntut potongan ini adalah anak kandung atau anak angkat yang sah di bawah undang-undang. Tuntutan potongan ini TIDAK dibenarkan ke atas ibu bapa tiri.
 • Potongan yang dibenarkan adalah RM1,500 bagi hanya seorang ibu dan RM1,500 bagi hanya seorang bapa.
 • Jika lebih daripada seorang individu menuntut potongan ini, amaun potongan tersebut perlu dibahagi sama rata mengikut bilangan individu yang menuntut berhubung ibu atau bapa yang sama.
 • Ibu bapa adalah bermastautin mengikut peruntukan seksyen 7 ACP 1967 dan berumur 60 tahun dan ke atas pada bila-bila masa dalam tahun asas
 • Pendapatan tahunan (daripada semua punca sama ada dikenakan cukai atau tidak) setiap ibu atau bapa TIDAK melebihi RM24,000 seorang bagi tahun taksiran berkenaan.

.

(3) Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

TERHAD RM6,000

 • Potongan ini TIDAK dibenarkan jika peralatan sokongan asas dibeli untuk individu kurang upaya yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai orang kurang upaya.

.

(4) Individu kurang upaya

POTONGAN RM6,000

 • Individu layak menuntut potongan ini sekiranya beliau telah disahkan secara bertulis oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai seorang yang kurang upaya.

.

(5) Yuran pengajian (Sendiri)

(i) Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;

(ii) Peringkat sarjana dan doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian

TERHAD RM7,000

 • Sila rujuk senarai institusi tempatan atau badan profesional di Malaysia yang diiktiraf di laman rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia di www.moe.gov.my.

.

(6) Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)

 • Resit perbelanjaan rawatan dan perakuan yang dikeluarkan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM) hendaklah disimpan untuk rujukan / semakan oleh LHDNM, apabila diperlukan kelak.

.

(7) Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri)

.

(8) Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak)

TERHAD RM500

 • Pemeriksaan perubatan penuh bermaksud pemeriksaan secara menyeluruh seperti mana yang ditakrifkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM).
 • Potongan yang dibenarkan bagi pelepasan ini adalah terhad kepada RM500 untuk diri sendiri, pasangan atau anak.

(6), (7), (8)

TERHAD RM6,000

 • Jumlah potongan untuk F6, F7 dan F8 adalah terhad kepada RM6,000.

.

(9) Gaya hidup – Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

(i) Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);

(ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);

(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan

(iv) Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

TERHAD RM2,500

.

(10) Gaya hidup – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan

(Pelepasan tambahan bagi perbelanjaan yang dilakukan dalam tempoh 1 Jun 2020 hingga 31 Disember 2020)

TERHAD RM2,500

.

(11) Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran

TERHAD RM1,000

 • Potongan ini dibenarkan khusus untuk pembayar cukai wanita, dengan syarat individu:

(i) adalah ibu yang menyusukan anak;

(ii) telah melakukan perbelanjaan atas pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaannya bagi menyusukan anaknya yang berumur 2 tahun dan ke bawah; dan

(iii) membuat tuntutan yang disokong dengan resit atas pembelian

 • Amaun potongan adalah terhad kepada RM1,000 walaupun individu berkenaan mempunyai lebih daripada seorang anak.
 • Potongan hanya dibenarkan SEKALI setiap dua (2) tahun taksiran.

.

(12) Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

TERHAD RM3,000

 • Potongan ini terhad kepada RM3,000 walaupun bilangan anak yang memenuhi syarat-syarat tersebut melebihi satu.
 • Sekiranya amaun tuntutan kurang daripada RM3,000, amaun potongan yang dibenarkan adalah terhad kepada amaun yang dibayar sahaja.
 • Sekiranya taksiran suami dan isteri dibuat secara berasingan, potongan cukai di bawah perenggan ini hanya boleh dituntut sama ada oleh suami ATAU isteri yang melakukan perbelanjaan tersebut.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

(13) Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2020 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2020)

TERHAD RM8,000

 • Simpanan ke dalam tabung SSPN oleh seseorang individu untuk membiayai pelajaran anak-anak dibenarkan sebagai potongan yang terhad kepada RM8,000.
 • Potongan yang dituntut adalah terhad kepada amaun tabungan bersih yang dilakukan di dalam sesuatu tahun sahaja.

Contoh:

Dalam tahun 2020,

Baki Bawa Hadapan: RM4,500;

Simpanan : RM2,000;

Pengeluaran : RM1,500.

Potongan yang layak dituntut adalah RM500 (RM2,000 – RM1,500).

Baki Bawa Hadapan sebanyak RM4,500 tidak diambil kira.

.

(14) Suami/Isteri /Bayaran alimoni kepada bekas isteri (pasangan tidak mempunyai pendapatan atau memilih untuk isytihar cukai taksiran Bersama)

TERHAD RM4,000

.

(15) Suami/Isteri kurang upaya

POTONGAN TAMBAHAN RM3,500

 • Potongan tambahan sebanyak RM3,500 diberi bagi suami / isteri yang kurang upaya.

.

(16) Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

POTONGAN RM2,000 / seorang

 • Potongan bagi anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun pada bila-bila masa dalam tahun semasa adalah sebanyak RM2,000 seorang.

.

(17) Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

PELEPASAN RM2,000 / seorang

 • Pelepasan sebanyak RM2,000 seorang dibenarkan jika anak belum berkahwin, berumur 18 tahun dan ke atas pada bila-bila masa dalam tahun semasa, serta menerima pendidikan sepenuh masa.

.

(18) Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(i) mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (tidak termasuk kursus
matrikulasi / pra ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institut
pelajaran lain yang serupa dengannya di Malaysia; atau

(ii) berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk
memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau

(iii) mengikuti kursus sepenuh masa di luar Malaysia di peringkat ijazah (termasuk ijazah di peringkat sarjana atau kedoktoran) atau yang setaraf dengannya.

PELEPASAN sebanyak RM8,000 dibenarkan.

.

(19) Anak Kurang upaya

PELEPASAN anak kurang upaya yang belum berkahwin dibenarkan sebanyak RM6,000

Dan

PELEPASAN TAMBAHAN sebanyak RM8,000 / seorang

bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

.

(20) Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji

(a) Kategori penjawat awam berpencen

– Premium insurans nyawa

(a) TERHAD  RM7,000

ATAU

(b) Kategori selain penjawat awam berpencen

(i) Premium insurans nyawa

TERHAD  RM3,000

(ii) Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan

TERHAD  RM4,000

(b) (i) dan (ii)  TERHAD  RM7,000

.

.

(21) Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

TERHAD RM3,000

 • Potongan tidak melebihi RM3,000 dibenarkan bagi jumlah caruman yang dibuat kepada Skim Persaraan Swasta (SPS) yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan bayaran premium untuk anuiti tertangguh.

.

(22) Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji

TERHAD RM3,000

 • Potongan tidak melebihi RM3,000 bagi premium insurans yang dibayar atas polisi pendidikan atau manfaat perubatan untuk individu, pasangan atau anak.
 • Potongan bagi jumlah bayaran premium insurans pendidikan dan premium insurans perubatan adalah terhad kepada RM3,000 untuk individu dan RM3,000 untuk pasangan yang mempunyai punca pendapatan. Jika suami atau isteri memilih taksiran bersama, potongan yang dibenarkan bagi jumlah bayaran premium insurans pendidikan dan premium insurans perubatan adalah terhad kepada RM3,000.

.

(23) Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

TERHAD RM250

 • Potongan tidak melebihi RM250 dibenarkan bagi sumbangan dalam tahun asas kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) yang dibuat atau ditanggung oleh individu mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

.

(24) Perbelanjaan perjalanan domestik

(Perbelanjaan penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke pusat tarikan pelancong yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac 2020)

TERHAD RM1,000

…………………………………………………………………………………………….

 * * *

Post-Post dan Maklumat Berikut Akan Dikemaskinikan —

.

Untuk makluman, orang ramai boleh mula mengisi Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) melalui e-Filing Tahun 2020 bermula pada 1 Mac 2020 (Ahad).

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

. https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

. https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

25 thoughts on “24 Pelepasan Cukai Pendapatan 2020 Yang Perlu Tahu Untuk e-Filing Tahun 2021”

 1. resit yg perlu disimpan sehingga 7 tahun sesuatu yg menyusahkn pembayar cukai kerana telah hilang bukti pembayaran…akhirnya prmbayar ambil jalan mudah dgn tidak menuntut ape2 pon…permudahkanlah urusan jika berniat menolong …

  Reply
  • Iyaa.. perlu sediakan ruang utk kite download resit Klau btul2 Lhdn nak.. 7thn mmg tak Logik.. sy Perkaya staff sendiri pum tak akn simpan

   Reply
 2. Digitalkan la resit tu… tangkap gambar simpan dalam email, one drive , pc , phone etc… adus… semua nak kena ajar…

  Reply
 3. Kalau dah bongok. Ko simpan yg digital pun bkn dapat jadi bukti. Msh jugak diminta resit asalnya. Resit apa kalau ink dah hilang. Bkn setakat simpan digital…siap photostat lg itupun x diterimalah. LHDN usulkn kpd kerajaan agar semua kedai2 yg kluarkan resit guna ink yg tahan lama kalau nak suruh org simpan resit lelama.

  Reply
 4. Suami sy oku.. Sy bekerja dan mpunyai ank 2 org.. Ptongan bulanan terlalu byk.. Pd 2016 suami sakit dan ade resit serta dokumen rawatan KMC.. Tp KWSP ttp x terima dokumen tersebut. Thn lps dpt surat suruh byr thn 2016 sbyk 500++… Mase isi on9 xde plak suh byr bagai.. Bile disemak,,dh dihtr dokumen ttp x terima malah dpt surat suh bayar lg.. Sy dh penat.. G pjbt kwsp.. Buat surat. Apepun mcm x berhasil.. Mgu lps kwsp call mta jelaskan yg thn 2016.. Ape lg sy perlu buat.. Dgn kudrat seorg isteri yg bekerja disampung menanggung ank,suami dan ibu bapa sendiri.. Sekian…

  Reply
 5. Lebih baik LHDN bangunkan satu ruang atau laman web KHAS utk pembyr cukai isi bila2 masa selepas saja buat derma, beli alatan sukan, hp, dll supaya kli tdk lupa atau hilang RESIT…

  Reply
 6. Bolih ke di-kecuali mengisi dan menghantar Borang BE tiap2 tahun kpd LHDN kalau seseorang itu tidak lagi kena bayaran cukai beberapa tahun disebabkan sudah lama bersara dan tidak lagi bekerja/tiada sumber pendapatan dan juga kpd orang yang sudah lama tidak bekerja.LHDN bolih semak rekod2 tahun kebelakangan sebagai bukti.Sekarang ini ahli keluarga saya(anak tiada pekerjaan beberapa tahun)
  terpaksa menghantar Borang BE tiap2 tahun sebagai routine.Sekian terima kasih.

  Reply
 7. tadi saya buat efiling… Tapi tahun ni JANM salah masukkan nilai jumlah pendapatan saya menyebakan saya perlu membayar lebih iaitu dari 3K kepada 12 K…. Hubungi hotline LHDN, saya perlu berurusan di Cawangan dengan membawa surat dan dokumen berkaitan. petugas Kaunter memberitahu saya perlu hantar semua dokumen yang saya tuntut. Petugas kaunter juga memberitahu pada thun ini ramai yang JANM salah memasukkan data untuk jumlah pendapatan. beliau menasihatkan jika tidak dapat betulkan perlu ke LHDN untuk mereka atur sebelum hantar… Kalau macam tu EZHASIL perlu tukar nama kepada SUSAHASIL sbb pelu ambil cuti dan guna minyak untuk ke pejabat LHDN.
  Anggota JANM pun perlu bekerja dengan betul, janganlah masukkan data yang salah…klu malas nk kerja betul2 baik jgn isi ruang jumlah pendapatan… menghabis duit rakyat je bayar gaji orang kerja main2

  Reply
 8. Dicadangkn lhdn sediakan button utk upload gmbr resit yg diperlukan atau boleh link kepada jabatan yg berkaitan spt maij utk zakat. X perlulah kami menunggu lama utk serahkan dokumen yg diminta

  Reply
  • Setuju, sedia ruang utk pembayar cukai muat naik file pdf sebagai bukti pelepasan cukai. Era IR 4.0 perlu seiring keperluan dan tuntutan masa kini.

   Reply
 9. Amat setuju disediakan satu button utk link kan resit2..7 thn jangkamasa yg sgt lama macam mana pun ink akan holang x kan nak laminate kot.

  Reply
 10. Permudahkanlah segala urusan yg berkaitan. Ambil perhatian pada semua pengaduan pembayar LHDN. Tahun 2020 moga ada penambahbaikan yang menyenangkan pada pembayar.

  Reply

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!