.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Soalan Percubaan SPM 2023 2022 Kedah, Selangor + Jawapan

.

.

Kedah, Selangor: Koleksi (Bank) Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapanpdf. Trial Paper. KSSM.

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM Kedah dan Selangor

.

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023 Kedah:

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023 Selangor :

.

.

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022 Kedah:

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022 + Skema  Jawapan (Semua Subjek)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022 Selangor :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022 + Skema  Jawapan (Semua Subjek)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 Kedah:

…………………………..

2021 Sejarah Kedah

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Kedah Set 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Kedah

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Kedah Modul 2

Kertas 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Kedah Modul 1

Kertas 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Fizik Kedah

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Kedah Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Kedah Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Kedah M1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Kedah M2

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Kedah

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Moral Kedah Modul 1

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 Pendidikan Moral Kedah Modul 2

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 Perniagaan Kedah Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Sains Komputer Kedah

Kertas 1 + Jawapan K1

………………………….

2021 Bahasa Inggeris Kedah

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….

2021 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kedah

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 LAM Kedah

Kertas 1

………………………….

Kedah (Kota Setar) – Kertas 1 (Pertanian)

Kedah (Kota Setar) – Jawapan K1 (Pertanian)

………………………….

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Kedah

………………………….

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 Selangor :

…………………………..

2021 Sejarah Selangor Set 1 (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Selangor Set 2 (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Selangor Matematik Set 2 (modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Fizik Selangor Set 1 (Modul Pintas) 

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Fizik Selangor Set 2 (Modul Pintas)

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Selangor Set 1 (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Selangor Set 2 (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Selangor Set A (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Selangor Set B (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Selangor

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2 (1), Kertas 2 (2)

Jawapan K2

…………………………..

2021 Biologi Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Selangor Set 1 (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Selangor Set 2 (Modul Pintas)

Kertas 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Selangor Set 2 (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Biologi Selangor Set 1 (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Perniagaan Selangor Set 1 (Modul Pintas)

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Perniagaan Selangor Set 2 (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Ekonomi Selangor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Selangor (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Moral Selangor (Modul Pintas)

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 Bahasa Melayu Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….

2021 LAM Selangor

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 Pendidikan Syariah Islamiah Selangor

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

Selangor – Kertas 1 (Pertanian)

Selangor – Jawapan K1 (Pertanian)

………………………….

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Selangor

………………………….

Al-Syariah Selangor

………………………….

///////////////////////////////////////////////////

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 Kedah:

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Kedah SMKSK

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Kedah (1)

Kertas 2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Kedah SMKM

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Kedah MM

Kertas 2

………………………….. 

2020 Matematik Kedah

Kertas 2

…………………………..

2020 Matematik Kedah SABK

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Perniagaan Kedah

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Kedah Baling

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Kedah

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Kedah MM

Kertas 2

…………………………..

2020 Ekonomi Kedah

Kertas 1

…………………………..

2020 Bahasa Cina Kedah SMKDBS

Kertas 2,  Jawapan Kertas 2

…………………………..

2020 Sains Kertas 2 Kedah Baling (Soalan 10) + Jawapan 

…………………………..

2020 Sains Komputer Kedah

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah Kedah

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kedah

Kertas 1 , Jawapan K1

…………………………..

2020 Al- Syariah Kedah

Kertas 1

…………………………..

2020 Kesusasteraan Cina Kedah

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Kedah

Kertas 1

…………………………..

2020 Usul Al-Din Kedah

Kertas 1

…………………………..

 * * *

Soalan Percubaan Akan Dikemaskinikan (Update)

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 Selangor :

…………………………..

2020 Biologi Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Biologi Selangor (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

Matematik Tambahan Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Selangor (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Kimia Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Kimia Selangor (2)

Kertas K1Jawapan K1

Kertas K2Jawapan K2

Kertas K3Jawapan K3

…………………………..

2020 Sains Selangor

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Ekonomi Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Selangor (1)

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Selangor (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Fizik Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Bahasa Arab Selangor (1)

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Selangor

Kertas 1, Kertas 2

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K2

………………………….. 

2020 Sejarah Selangor

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Selangor

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah Selangor

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Selangor

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2020 Usul Al-Din Selangor

Kertas 1

…………………………..

2020 Al- Syariah Selangor

Kertas 1

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Selangor (1)

Kertas 1

…………………………..

 * * *

Soalan Percubaan Akan Dikemaskinikan (Update)

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM 2020 (Kertas 1)

Set 1  +  Jawapan

Set 2  +  Jawapan

Set 3  +  Jawapan

Set 4  +  Jawapan

.

Set 5  +  Jawapan

Set 6  +  Jawapan

Set 7  +  Jawapan

Set 8  +  Jawapan

.

Set 9  +  Jawapan

Set 10  +  Jawapan

Set 11  +  Jawapan

Set 12  +  Jawapan

.

Set 13  +  Jawapan

Set 14  +  Jawapan

Set 15  +  Jawapan

Set 16  +  Jawapan

.

Set 17  +  Jawapan

Set 18  +  Jawapan

Set 19  +  Jawapan

Set 20  +  Jawapan

…………………………………………………………………………………

Soalan Percubaan Matematik SPM 2020 + Jawapan (Mengikut Topik)

.

Ketaksamaan, Set (Inequalities, Set) 

…………………………..

Persamman Serentak (Simultaneous Equations) 

…………………………..

Persamaan Kuadratik (Quadratic Equations) 

…………………………..

Garis dan Satah (Lines And Plane) 

…………………………..

Penaakulan Matematik (Mathematics Reasoning) 

…………………………..

Garis Lurus (Straight Line) 

…………………………..

Kecerunan dan Luas Di Bawah Graf (Gradient and Area Under The Graph) 

…………………………..

Isipadu (Volume) 

…………………………..

Kebarangkalian (Probability) 

…………………………..

Bulatan (Circles) 

…………………………..

Matriks (Matrices)

…………………………..

Bumi Sebagai Sfera

…………………………..

Graf Fungsi

…………………………..

Penjelamaan

…………………………..

Pelan

…………………………..

Statistik

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM 2020 + Jawapan (Tingkatan 5)

.

Bab 1 : Gelombang (Waves)

…………………………..

Bab 2 : Elektrik (Electricity)

…………………………..

Bab 3 : Elektromagnet (Electromagnetism)

…………………………..

Bab 4 : Elektronik (Electronic)

…………………………..

Bab 5 : Keradioaktifan (Radioactivity)

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM 2020 + Jawapan (Tingkatan 4)

.

Bab 1: Pengenalan Kepada Fizik (Introduction To Physics)

………………………….. 

Bab 2 : Daya dan Gerakan (Force and Motion)

………………………….. 

Bab 3 : Daya dan Tekanan (Forces and Pressure)

………………………….. 

Bab 4 : Haba (Heat)

………………………….. 

Bab 5 : Cahaya (Light)

…………………………..

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment