You dont have javascript enabled! Please enable it! Soalan Percubaan SPM 2023 2022 MRSM, Negeri Sembilan + Jawapan - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Soalan Percubaan SPM 2023 2022 MRSM, Negeri Sembilan + Jawapan

.

.

MRSM, Negeri Sembilan: Koleksi (Bank) Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan. Trial.

(Maktab Rendah Sains MARA). Kertas Soalan. Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar.

Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan.

Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.

.

………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM MRSM dan Negeri Sembilan

.

……………………………………………………………………………………………….

.

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023 MRSM :

………………………….. 

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023 Negeri Sembilan :

………………………….. 

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022 MRSM :

………………………….. 

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022 Negeri Sembilan :

………………………….. 

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 MRSM :

………………………….. 

2021 Sejarah MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Biologi MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Fizik MRSM

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2021 Matematik MRSM

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2 + Jawapan

………………………….. 

2021 Kimia MRSM

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2021 Prinsip Perakaunan MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Bahasa Melayu MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Bahasa Inggeris MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2

………………………….. 

2021 Pendidikan Syariah Islamiah MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021 Negeri Sembilan :

………………………….. 

2021 Matematik Tambahan Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2 (1), Kertas 2 (2)

Jawapan K2

………………………….. 

2021 Kimia Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

Kertas 3, Jawapan K3

………………………….. 

2021 Sains Komputer Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….. 

2021 Geografi Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Peta Topo Kertas 2

Jawapan K2

………………………….. 

2021 Biologi Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Bahasa Inggeris Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Fizik Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Sains Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Perniagaan Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Bahasa Cina Negeri Sembilan

Modul Soalan + Skema Jawapan

………………………….. 

2021 LAM Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….. 

Al-Syariah Negeri Sembilan

………………………….. 

Negeri Sembilan – Kertas 1 (Pertanian)

Negeri Sembilan – Jawapan K1 (Pertanian)

………………………….. 

///////////////////////////////////////////////////////////

…………………………………………………………………………………………

Koleksi 2020 MRSM :

………………………….. 

2020 Matematik MRSM

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2 + Jawapan

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris MRSM

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Biologi MRSM

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

………………………….. 

2020 Fizik MRSM

Kertas 1,  Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Matematik Tambahan MRSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2020 Kimia MRSM

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan MRSM

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2020 Sejarah MRSM

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu MRSM

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 Negeri Sembilan :

………………………….. 

2020 Matematik Tambahan Negeri Sembilan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Negeri Sembilan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Negeri Sembilan

Kertas 2

…………………………..

2020 Sejarah Negeri Sembilan MPSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3,  Kertas 3 (U)

Jawapan K3

………………………….. 

2020 Sejarah Kertas 1 Negeri Sembilan + Jawapan

…………………………..

2020 Matematik Negeri Sembilan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

Soalan Percubaan Matematik SPM 2020 + Jawapan

2020 Matematik Kertas 1 Negeri Sembilan

2020 Matematik Kertas 1 Negeri Sembilan

…………………………..

2020 Perniagaan Negeri Sembilan MPSM

Trial  Kertas 1Trial  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Negeri Sembilan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Biologi Negeri Sembilan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Fizik Negeri Sembilan

Kertas 1 Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Bahasa Arab Negeri Sembilan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Sains Kertas 2 Negeri Sembilan (Soalan 10) + Jawapan

…………………………..

2020 Fizik Kertas 1 Negeri Sembilan + Jawapan

…………………………..

2020 Sains Komputer Negeri Sembilan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah Negeri Sembilan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2020 Usul Al-Din Negeri Sembilan

Kertas 1

…………………………..

 * * *

Soalan Percubaan Akan Dikemaskinikan (Update)

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM 2020 (Kertas 1)

Set 1  +  Jawapan

Set 2  +  Jawapan

Set 3  +  Jawapan

Set 4  +  Jawapan

.

Set 5  +  Jawapan

Set 6  +  Jawapan

Set 7  +  Jawapan

Set 8  +  Jawapan

.

Set 9  +  Jawapan

Set 10  +  Jawapan

Set 11  +  Jawapan

Set 12  +  Jawapan

.

Set 13  +  Jawapan

Set 14  +  Jawapan

Set 15  +  Jawapan

Set 16  +  Jawapan

.

Set 17  +  Jawapan

Set 18  +  Jawapan

Set 19  +  Jawapan

Set 20  +  Jawapan

…………………………………………………………………………………

Soalan Percubaan Matematik SPM 2020 + Jawapan (Mengikut Topik)

.

Ketaksamaan, Set (Inequalities, Set) 

…………………………..

Persamman Serentak (Simultaneous Equations) 

…………………………..

Persamaan Kuadratik (Quadratic Equations) 

…………………………..

Garis dan Satah (Lines And Plane) 

…………………………..

Penaakulan Matematik (Mathematics Reasoning) 

…………………………..

Garis Lurus (Straight Line) 

…………………………..

Kecerunan dan Luas Di Bawah Graf (Gradient and Area Under The Graph) 

…………………………..

Isipadu (Volume) 

…………………………..

Kebarangkalian (Probability) 

…………………………..

Bulatan (Circles) 

…………………………..

Matriks (Matrices)

…………………………..

Bumi Sebagai Sfera

…………………………..

Graf Fungsi

…………………………..

Penjelamaan

…………………………..

Pelan

…………………………..

Statistik

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM 2020 + Jawapan (Tingkatan 5)

.

Bab 1 : Gelombang (Waves)

…………………………..

Bab 2 : Elektrik (Electricity)

…………………………..

Bab 3 : Elektromagnet (Electromagnetism)

…………………………..

Bab 4 : Elektronik (Electronic)

…………………………..

Bab 5 : Keradioaktifan (Radioactivity)

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM 2020 + Jawapan (Tingkatan 4)

.

Bab 1: Pengenalan Kepada Fizik (Introduction To Physics)

………………………….. 

Bab 2 : Daya dan Gerakan (Force and Motion)

………………………….. 

Bab 3 : Daya dan Tekanan (Forces and Pressure)

………………………….. 

Bab 4 : Haba (Heat)

………………………….. 

Bab 5 : Cahaya (Light)

…………………………..

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment