.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Rumusan Tugasan Sejarah Tingkatan 3: Kajian Tentang Masyarakat Setempat

.

.

Contoh Rumusan untuk Tugasan / Kerja Kursus Sejarah PT3 2018. Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mata pelajaran Sejarah wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018. Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah. Aktiviti mencari dan mengumpulkan maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Kajian boleh dilakukan secara  berkumpulan  tetapi  hasil  kerja mestilah dibuat secara individu.Hasil kerja calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.

.

Contoh Rumusan Tugasan Sejarah PT3 2018 (Untuk Rujukan …)

* * * Mesti sesuaikan dengan kandungan Tugasan Sejarah PT3 2018 anda

.

– Semangat patriotisme bukanlah perkara yang mampu timbul sendiri dalam diri setiap individu.

– Semangat patriotisme perlu dipupuk dan disemaikan dalam diri pelajar sejak di bangku sekolah lagi agar jiwa mereka sebati dengan semangat itu.

– Langkah ini adalah amat penting kerana golongan pelajar  ialah harapan bangsa dan negara pada masa hadapan.

– Penglibatan pelajar dalam kajian tentang masyarakat di kawasan tempat tinggal sendiri dapat memupuk perasaan dan semangat cinta akan negara / semangat patriotisme dalam diri pelajar.

.

.

– Pengetahuan tentang sejarah dan latar belakang tempat kajian, perjuangan dan pengorbanan generasi-generasi sebelumnya, pencapaian-pencapaian bermakna dalam proses pembentukan dan perkembangan masyarakat setempat dapat memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme dalam jiwa pelajar.

– Pelajar akan berbangga dengan jati diri dan identiti masyarakat setempat dan negara.

– Pelajar akan memahami peranan dan tanggungjawab sosial mereka dalam masyarakat setempat.

– Penglibatan pelajar dalam kajian tentang masyarakat di kawasan tempat tinggal sendiri dapat menyedarkan pelajar tentang kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat.

– Hubungan harmoni yang terjalin dalam kalangan masyarakat setempat menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

– Keharmonian hidup dan kerjasama yang terhasil daripada perpaduan antara penduduk di kawasan tempat tinggal membolehkan semua kegiatan kemasyarakatan dan projek pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada semua penduduk.

– Perpaduan kaum merupakan elemen yang penting dan harus diberi perhatian kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara.

– Hubungan kaum yang harmoni ialah kunci kepada kemajuan dan kestabilan negara. Bagi mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang bersatu padu, dedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

– Malaysia pada masa sekarang berada dalam proses pembangunan pesat yang akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan global yang besar. Dengan itu, negara kita amat memerlukan kesatuan tenaga daripada semua golongan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa.

……………………………………………………………………………………………..

.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Forms 1, 2, 3 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

………………………………………………………………………………….

Write a Comment