.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Kebaikan-Kebaikan Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah

.

.

Kebaikan-Kebaikan Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah

Rangka Karangan

.

Pendahuluan

.

 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) merupakan rangkaian perhubungan yang berbentuk maklumat, komunikasi, audiovisual dan data
 • menjadi sebahagian daripada kehidupan kita dalam era modenisasi ini
 • memainkan peranan yang penting dalam pelbagai bidang termasuklah pendidikan
 • terdapat kebaikan-kebaikan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah
 • tak sungguh tak melata, tak sungguh orang tak kata

.

Isi 1:  dapat mengakses maklumat dengan mudah

 • Internet berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan yang boleh diakses pada bila-bila masa
 • guru-guru mata pelajaran boleh memuat turun bahan berkaitan sebagai bahan bacaan tambahan kepada murid-murid
 • murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan boleh mencari nota dan modul soalan dengan mudah
 • mewujudkan persekitaran pembelajaran baharu yang lebih fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan
 • maklumat di hujung jari

.

Isi 2:  dapat menarik minat murid semasa belajar

.

.

 • mengubah situasi pembelajaran secara konvensional kepada pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan interaktif
 • guru dapat mempelbagaikan bahan bantu mengajar dengan menggunakan media grafik, audio dan video yang dipancarkan melalui bantuan projektor
 • guru Biologi boleh menarik minat dan meningkatkan kefahaman murid dengan menayangkan bahan audio-visual berkaitan mikroorganisma
 • meningkatkan fokus dan memberangsangkan minda murid
 • di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

.

Isi 3: dapat meningkatkan kemahiran dalam teknologi maklumat

 • guru dan murid mendapat pendedahan tentang pelbagai perisian untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran
 • guru-guru yang menggunakan aplikasi digital dalam bilik darjah dapat memberi nilai tambah terhadap profesionnya
 • murid mempunyai pengetahuan berkaitan CD-ROM, Internet, portal maklumat dan pelbagai perisian
 • menerapkan pembelajaran inkuiri dan kendiri melalui aplikasi digital
 • alah bisa tegal biasa

.

Kesimpulan

 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada masa ini digunakan secara global
 • pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan TMK
 • mentransformasikan masyarakat Malaysia yang bermaklumat
 • sistem pendidikan yang mengarusperdanakan TMK dapat melahirkan modal insan yang mampu mendepani cabaran Revolusi Industri 4.0
 • hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Buku Teks :

…………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………………

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Write a Comment