.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Jawapan (KSSM)

.

.

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Skema Jawapan (KSSM).

Kertas 1, 2. Soalan Struktur, Esei, Objektif. KSSM. Modul. KBAT pdf.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan SPM.

.

.

Modul Soalan Objektif Sejarah (Kertas 1) Tingkatan 5 + Jawapan (T2V) (Prk) [1] :

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

.

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (T2V) (Prk) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 + Jawapan (Zam) (Sab) [1] :

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (Zam) (Sab) [1] (a)

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (Zam) (Sab) [1] (b)

.

Skema Jawapan Latihan Soalan Objektif Tingkatan 5 (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 5 Bab 10 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Objektif Sejarah (Kertas 1) Tingkatan 4 + Jawapan (LH) (Prk) [0] :

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (LH) (Prk) [0]

.

……………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (Zam) (Sab) [1] :

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Zam) (Sab) [1]

.

Skema Jawapan Latihan Soalan Objektif Tingkatan 4 (Zam) (Sab) [1]

.

………………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (Insp) (Prk) [1] :

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (Insp) (Prk) [1]

.

Skema Jawapan Latihan Soalan Objektif Sejarah Tingkatan 4 (Insp) (Prk) [1]

.

………………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1] :

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

………………………………………………………………………………………….

Nota Ringkas dan Padat Sejarah KSSM Tingkatan 4 dan 5 :

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………………………..

.

Latihan Topikal Soalan Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan (M)

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment