→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM, Tingkatan 4, 5

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 + Jawapan.

Pelajar dan guru dapat memanfaatkan penggunaan ICT bagi memberikan impak kualiti yang baik dalam pembelajaran pada masa kini. Melalui penggunaan ICT, para guru boleh memaksimumkan penambahan perkongsian pembelajaran secara online sama ada pembelajaran secara jarak jauh atau pembelajaran kendiri tanpa mengambil kira lokasi dan tahap kemahiran murid.

Untuk mengoptimumkan pembelajaran online sepenuhnya dalam sistem pendidikan negara, kerajaan perlu memastikan bahawa capaian internet dapat diakses secara meluas bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar dan kawasan pedalaman.

………………………………………………………………………………………………….

.

Nota Ringkas dan Padat Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bab 1  Pengenalan Kepada Perakaunan

.

.

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

…………………………………………………………………………………………….

Bab 2  Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

…………………………………………………………………………………………….

Bab 3  Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

…………………………………………………………………………………………….

Bab 4  Buku Catatan Pertama

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

…………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Lejar

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

…………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Imbangan Duga

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

…………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Penyata Kewangan Milikan Tunggal tanpa Pelarasan

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

…………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

…………………………………………………………………………………………….

Bab 9  Pembetulan Kesilapan

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Latih Tubi Berfokus Prinsip Perakauanan SPM + Jawapan (100) (Joh) [1]

.

Persamaan Perakaunan

Skema Jawapan – Persamaan Perakaunan

Buku Tunai Runcit

Skema Jawapan – Buku Tunai Runcit

.

Pelarasan Pada Tarikh Imbangan Duga

Skema Jawapan – Pelarasan Pada Tarikh Imbangan Duga

Penyata Kewangan Milikan Tunggal

Skema Jawapan – Penyata Kewangan Milikan Tunggal

.

Pembetulan Kesilapan

Skema Jawapan – Pembetulan Kesilapan

.

Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan

Skema Jawapan – Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan

Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan)

Skema Jawapan – Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan)

.

Penyata Penyesuaian Bank

Skema Jawapan – Penyata Penyesuaian Bank

Belanjawan Tunai

Skema Jawapan – Belanjawan Tunai

.

Perkongsian

Skema Jawapan – Perkongsian

Pembubaran Perkongsian

Skema Jawapan – Pembubaran Perkongsian

.

Syarikat Berhad

Skema Jawapan – Syarikat Berhad

Kelab dan Persatuan

Skema Jawapan – Kelab dan Persatuan

.

Akaun Pengeluaran

Skema Jawapan – Akaun Pengeluaran

Titik Pulang Modal

Skema Jawapan – Titik Pulang Modal

.

……………………………………………………………………………………

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (MIP) (Trg) [1]

.

Modul Soalan Objektif

Jawapan Modul Soalan Objektif

Modul Soalan Struktur

Jawapan Modul Soalan Struktur

.

Persamaan Perakaunan

Buku Catatan Pertama (1)

Buku Catatan Pertama (2)

Lejar

.

Pelarasan

Penyata Kewangan Milikan Tunggal

Pembetulan Kesilapan

.

Analisis Penyata Kewangan

Rekod Tak Lengkap

Belanjawan Tunai

Perkongsian

.

Pembubaran Perkongsian

Syarikat Berhad

Kelab dan Persatuan

Akaun Pengeluaran dan Analisis Titik Pulang Modal

.

Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Objektif (Kertas 1) Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (360) (Sab) [1]

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 1 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 1

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 2 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 2

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 3 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 3

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 4 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 4

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 5 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 5

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 6 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 6

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 7 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 7

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 8 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 8

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 9 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 9

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 10 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 10

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 11 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 11

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 12a (360) (Sab) [1]

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 12b (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 12

.

………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (360) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 1 dan Modul 2 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 1

Skema Jawapan Modul 2

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 3 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 3

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 4 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 4

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 5 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 5

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 6 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 6

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 7 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 7

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 8 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 8

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 9 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 9

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 10 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 10

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 11 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 11

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 12 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 12

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 1)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 2)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 3)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 4)

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 5)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 6)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 7)

.

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Prinsip Perakaunan + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………….

Koleksi  Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan …  

.

.

………………………………………………………………………………………………….

.

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

 

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!