.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 + Jawapan.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun.

………………………………………………………………………………………………….

Nota Ringkas dan Padat Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 :

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Bab 1  Pengenalan Kepada Perakaunan

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (eB)

.

.

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (Taw) (Sab) [0]

…………………………………………………………………………………………….

Bab 2  Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (Taw) (Sab) [0]

…………………………………………………………………………………………….

Bab 3  Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

…………………………………………………………………………………………….

Bab 4  Buku Catatan Pertama

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

…………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Lejar

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

…………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Imbangan Duga

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

…………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Penyata Kewangan Milikan Tunggal tanpa Pelarasan

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

…………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

…………………………………………………………………………………………….

Bab 9  Pembetulan Kesilapan

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9

.

………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Latih Tubi Berfokus Prinsip Perakauanan SPM + Jawapan (100) (Joh) [1]

.

Persamaan Perakaunan

Skema Jawapan – Persamaan Perakaunan

Buku Tunai Runcit

Skema Jawapan – Buku Tunai Runcit

.

Pelarasan Pada Tarikh Imbangan Duga

Skema Jawapan – Pelarasan Pada Tarikh Imbangan Duga

Penyata Kewangan Milikan Tunggal

Skema Jawapan – Penyata Kewangan Milikan Tunggal

.

Pembetulan Kesilapan

Skema Jawapan – Pembetulan Kesilapan

.

Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan

Skema Jawapan – Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan

Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan)

Skema Jawapan – Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan)

.

Penyata Penyesuaian Bank

Skema Jawapan – Penyata Penyesuaian Bank

Belanjawan Tunai

Skema Jawapan – Belanjawan Tunai

.

Perkongsian

Skema Jawapan – Perkongsian

Pembubaran Perkongsian

Skema Jawapan – Pembubaran Perkongsian

.

Syarikat Berhad

Skema Jawapan – Syarikat Berhad

Kelab dan Persatuan

Skema Jawapan – Kelab dan Persatuan

.

Akaun Pengeluaran

Skema Jawapan – Akaun Pengeluaran

Titik Pulang Modal

Skema Jawapan – Titik Pulang Modal

.

……………………………………………………………………………………

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (MIP) (Trg) [1]

.

Modul Soalan Objektif

Jawapan Modul Soalan Objektif

Modul Soalan Struktur

Jawapan Modul Soalan Struktur

.

Persamaan Perakaunan

Buku Catatan Pertama (1)

Buku Catatan Pertama (2)

Lejar

.

Pelarasan

Penyata Kewangan Milikan Tunggal

Pembetulan Kesilapan

.

Analisis Penyata Kewangan

Rekod Tak Lengkap

Belanjawan Tunai

Perkongsian

.

Pembubaran Perkongsian

Syarikat Berhad

Kelab dan Persatuan

Akaun Pengeluaran dan Analisis Titik Pulang Modal

.

Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Objektif (Kertas 1) Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (360) (Sab) [1]

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 1 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 1

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 2 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 2

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 3 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 3

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 4 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 4

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 5 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 5

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 6 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 6

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 7 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 7

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 8 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 8

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 9 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 9

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 10 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 10

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 11 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 11

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 12a (360) (Sab) [1]

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan SPM Modul 12b (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 12

.

………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (360) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 1 dan Modul 2 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 1

Skema Jawapan Modul 2

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 3 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 3

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 4 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 4

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 5 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 5

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 6 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 6

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 7 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 7

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 8 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 8

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 9 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 9

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 10 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 10

.

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 11 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 11

Modul Soalan Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM Modul 12 (360) (Sab) [1]

Skema Jawapan Modul 12

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4 + Jawapan  (Mengikut Topik) (q)

.

……………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 1)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 2)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 3)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 4)

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 5)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 6)

Modul Soalan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Set 7)

.

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Prinsip Perakaunan + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………….

Koleksi  Soalan Peperiksaan, Percubaan, Ujian, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Jawapan …  

.

.

………………………………………………………………………………………………….

.

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment