→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2022

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Nota Padat, Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1-9)

.

.

Nota Padat, Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 9).  

MPEI. Modul. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prinsip Perakaunan Tingkatan 4.

Bab 1  Pengenalan kepada Perakaunan  Bab 2  Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan  Bab 3  Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat  Bab 4  Buku Catatan Pertama

Bab 5  Lejar  Bab 6  Imbangan Duga  Bab 7  Penyata Kewangan Milikan Tunggal tanpa Pelarasan  Bab 8  Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal  Bab 9  Pembetulan Kesilapan

.

.

………………………………………………………………………………………

Nota Ringkas dan Padat Prinsip Perakaunan Tingkatan 4

………………………………………………………………………………………

Bab 1  Pengenalan Kepada Perakaunan

.

.

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 1 (A) (ZK) 

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 1 (B) (ZK) 

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 1 (Swa)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 1 (ell)  

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Nota Prinsip Perakaunan Bab 1 (1)

Pengenalan Kepada Perakaunan

…………………………………………………………………………………………….

Bab 2  Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan

.

Nota Prinsip Perakaunan Bab 2 dan 7 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (eN) (DH)

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (A) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (B) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (PL)

. 

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (Swa)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (Swa 1)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (ell)

…………………………………………………………………………………………….

Bab 3  Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat

.

Nota Prinsip Perakaunan Bab 3 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (eN) (DH)

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 3 (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 3 (Swa)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 3 (Swa 1)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

…………………………………………………………………………………………….

Bab 4  Buku Catatan Pertama

.

Nota Prinsip Perakaunan Bab 4, 5 dan 6 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (A) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (B) (ZK)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (Swa)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (1)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (ell)

…………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Lejar

.

Nota Prinsip Perakaunan Bab 4, 5 dan 6 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 5 (ZK)  

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 5 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

…………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Imbangan Duga

.

Nota Prinsip Perakaunan Bab 4, 5 dan 6 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 6 (ZK)  

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 6 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

…………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Penyata Kewangan Milikan Tunggal tanpa Pelarasan

.

Nota Prinsip Perakaunan Bab 2 dan 7 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 7 (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 7 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

…………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 8 (A) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 8 (B) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 8 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

…………………………………………………………………………………………….

Bab 9  Pembetulan Kesilapan

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 9 (ZK)  

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 9 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9

.

………………………………………………………………………………………

Nota-Nota Yang Lain :

.

Nota Hafalan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5 (SPM)

Nota Formula Prinsip Perakaunan

Kamus Prinsip Perakaunan

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 4, 5, SPM …

.

.

………………………………………………………………………………………

/////////////////////////////////////////////////////////

…………………………………………………………………………………………….

Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

.

…………………………………………………………………………………………….

Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama

.

…………………………………………………………………………………………….

Penyata Kewangan – Milikan Tunggal

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

 

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

.

Prinsip Perakaunan SPM (Tingkatan 4 & 5) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Prinsip Perakaunan SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul Soalan, Nota … (PT)

………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

.https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

* * *

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(2)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

………………………………………………………………………………….

.

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…)

.

.

.

………………………………………………………………………………….

.

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … )

.

.

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5

.

.

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … )

.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!