.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 KSSM (Ringkas, Padat) Koleksi Semua Bab

.

.

Koleksi Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 KSSM SPM. Ringkas Padat. Semua Bab. Bab 1 2 3 … pdf MPEI KBAT. Bab 1  Pengenalan kepada Perakaunan  Bab 2  Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan  Bab 3  Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat  Bab 4  Buku Catatan Pertama

Bab 5  Lejar  Bab 6  Imbangan Duga  Bab 7  Penyata Kewangan Milikan Tunggal tanpa Pelarasan  Bab 8  Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal  Bab 9  Pembetulan Kesilapan

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (Ringkas dan Padat) (Semua Bab)

.

.

Bab 1  Pengenalan Kepada Perakaunan

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 1 (A) (ZK) 

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 1 (B) (ZK) 

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (eN) (DH)

.

.

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 1 (Swa)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 1 (ell)  

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Nota Prinsip Perakaunan Bab 1 (1)

Pengenalan Kepada Perakaunan

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 1 (Taw) (Sab) [0]

…………………………………………………………………………………………….

Bab 2  Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (A) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (B) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Bab 2 dan 7 (Jim)

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (PL)

. 

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (Swa)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (Swa 1)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 2 (ell)

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 2 (Taw) (Sab) [0]

…………………………………………………………………………………………….

Bab 3  Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 3 (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Bab 3 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (eN) (DH)

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 3 (Swa)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 3 (Swa 1)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

…………………………………………………………………………………………….

Bab 4  Buku Catatan Pertama

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (A) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (B) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Bab 4, 5 dan 6 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (eN) (DH)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 4 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 3 dan Bab 4 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (Swa)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (1)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 4 (ell)

…………………………………………………………………………………………….

Bab 5  Lejar

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 5 (ZK)  

Nota Prinsip Perakaunan Bab 4, 5 dan 6 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 5 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (eB)

Skema Jawapan Bab 1, 2, 3, 4, 5

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 5 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5

…………………………………………………………………………………………….

Bab 6  Imbangan Duga

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 6 (ZK)  

Nota Prinsip Perakaunan Bab 4, 5 dan 6 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 6 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

…………………………………………………………………………………………….

Bab 7  Penyata Kewangan Milikan Tunggal tanpa Pelarasan

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 7 (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Bab 2 dan 7 (Jim)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 7 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 7 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 6 dan Bab 7 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7

…………………………………………………………………………………………….

Bab 8  Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 8 (A) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 8 (B) (ZK)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 8 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (Taw) (Sab) [0]

Jawapan Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (Taw) (Sab) [0]

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 8 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8

…………………………………………………………………………………………….

Bab 9  Pembetulan Kesilapan

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 9 (ZK)  

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (eN) (DH)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Modul 9 (Swa)

.

Soalan Objektif Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (eB)

Skema Jawapan Bab 6, 7, 8, 9

.

Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Bab 9 (LH) (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9

.

………………………………………………………………………………………

Nota-Nota Yang Lain :

.

Nota Hafalan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5 (SPM)

Nota Formula Prinsip Perakaunan

Kamus Prinsip Perakaunan

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 4, 5, SPM …

.

.

………………………………………………………………………………………

/////////////////////////////////////////////////////////

…………………………………………………………………………………………….

Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

.

…………………………………………………………………………………………….

Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama

.

…………………………………………………………………………………………….

Penyata Kewangan – Milikan Tunggal

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota, Modul, Latihan, Soalan Yang Lain :

.

 

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

Prinsip Perakaunan SPM (Tingkatan 4 & 5) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Prinsip Perakaunan SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul Soalan, Nota … (PT)

………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment