.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Matematik Tingkatan 4 + Jawapan. Form 4 Mathematics. Kertas 1, 2.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun.

KSSM. DLP. Modul. KBAT. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matemtik Tingkatan 4 KSSM.

Bab 1  Fungsi Dan Persamaan Kuadratik Dalam Satu Pemboleh Ubah  Bab 2  Asas Nombor  Bab 3  Penaakulan Logik  Bab 4  Operasi Set  Bab 5  Rangkaian Dalam Teori Graf

.

Bab 6  Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah  Bab 7  Graf Gerakan  Bab 8  Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul  Bab 9  Kebarangkalian Peristiwa Bergabung  Bab 10  Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 4 :

.

Nota Padat dan Ringkas Matematik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1- Bab 10)

.

.

.

Koleksi Soalan Matematik (Mathematics) Tingkatan 4, SPM + Jawapan (Kertas 1, 2) :

.

Bab 1  Fungsi Dan Persamaan Kuadratik Dalam Satu Pemboleh Ubah

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T4 (T2V)

. 

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T4 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 1 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 1 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 dan Bab 2 T4 (MIP)

.

Persamaan Kuadratik (Soalan + Jawapan)

.

Bab 2  Asas Nombor

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4 (T2V)

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 2 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T4 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 2 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 2) (1)

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 2) (2)

.

Latihan Asas Nombor (Dwibahasa) + Jawapan (T4 Bab 2) (1)

Latihan Asas Nombor (Dwibahasa) + Jawapan (T4 Bab 2) (2)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 dan Bab 2 T4 (MIP)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 3  Penaakulan Logik

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4 (T2V)

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 3 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 3)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 4  Operasi Set

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4 (T2V)

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 4 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4 (KGM)

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 (Bab 4) + Jawapan (Pah)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 4 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T4 (MIP)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 5  Rangkaian Dalam Teori Graf

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4 (T2V)

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 5)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 6  Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T4 (T2V)

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 6 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan 7 T4 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 6 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 6)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 7  Graf Gerakan

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T4 (T2V)

.

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 4 Bab 7 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan 7 T4 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 7 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 7)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 8  Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4 (T2V)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 8 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T4 (MIP)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 9  Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 9 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 9 T4 (T2V)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 9 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 9 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 9 T4 (MIP)

.

Modul Soalan T4 + Jawapan (Bab 9)

…………………………………………………………………………………………..

Bab 10  Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 4 Bab 10 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 10 T4 (T2V)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 4 Bab 10 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 4 Bab 10 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 10 T4 (MIP)

.

………………………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (M) :

.

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 1

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 2

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 3

.

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 4

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 5

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 6

.

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 7

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 8

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 9

.

Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4  – Bab 10

Jawapan Latihan Soalan Objektif Matematik Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 10)

.

Latihan Asas Nombor (Dwibahasa) + Jawapan (T4 Bab 2) (1)

Latihan Asas Nombor (Dwibahasa) + Jawapan (T4 Bab 2) (2)

.

……………………………………………………………………………………….

Latihan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (TTV) (Per)

.

1  Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

2  Asas Nombor

3  Penaakulan Logik

.

4  Operasi Set

5  Rangkaian dalam Teori Graf

6  Ketaksamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah

.

7  Graf Gerakan

8  Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

9  Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (10 Set) (PLB) (PP) [3]

.

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (10 Set) (PLB) (PP) [3]

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan

.

Latihan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris) [M]

.

Latihan (Praktis) Matematik Tingkatan 4 Bab 3 (Ox)

Latihan (Praktis) Matematik Tingkatan 4 Bab 4 (Ox)

Latihan (Praktis) Matematik Tingkatan 4 Bab 5 (Ox)

.

Jawapan Latihan (Praktis) Matematik Tingkatan 4 (Ox)

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Percubaan Matematik SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 4, 5)

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain …   

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Soalan Ujian Matematik Tingkatan 4 dan 5 (SPM) + Jawapan

. 

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………..

Koleksi Latihan Soalan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan :

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.

Latihan Soalan Matematik / Mathematics Tingkatan 4 + Jawapan :

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Online Matematik Tingkatan 4 + Jawapan :

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment