.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tingkatan 5 SPM + Jawapan

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Modul Matematik Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan. Form 5 Mathematics. Kertas 1, 2.

Bahan Rujukan, Persediaan, Ulang Kaji, Soalan Pentaksiran Sumatif dan Formatif untuk : Peperiksaan, Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan SPM.

KSSM. DLP. Modul. KBAT. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matematik Tingkatan 5 KSSM.

Bab 1  Ubahan  Bab 2  Matriks  Bab 3  Matematik Pengguna: Insurans  Bab 4  Matematik Pengguna: Percukaian  Bab 5  Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi

.

Bab 6  Nisbah dan Graf Fungsi  Trigonometri  Bab 7  Sukatan Serakan Data Terkumpul  Bab 8  Pemodelan Matematik

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1- Bab 8)

.

.

.

Koleksi Soalan Matematik (Mathematics) Tingkatan 5, SPM + Jawapan (Kertas 1, 2) :

.

Bab 1  Ubahan

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 5 Bab 1 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T5 (T2V)

.

Matematik Bab 1 (Nota Ringkas, Contoh, Soalan + Jawapan) (0121)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 1 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1 dan 2 T5 (KGM)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 5 Bab 1 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 1 T5 (MIP)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 1 (F) (Mel) [1]

Jawapan Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 1, 2, 3

.

Bab 2  Matriks

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 5 Bab 2 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T5 (T2V)

.

Matematik Bab 2 (Nota Ringkas, Contoh, Soalan + Jawapan) (0121)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 2 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 1 dan 2 T5 (KGM)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 5 Bab 2 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 2 T5 (MIP)

.

Latihan Soalan Matriks (Peace 3)

Jawapan Latihan Soalan Matriks (Peace 3)

Latihan + Jawapan – Matematik Tingkatan 5 Bab 2 (Matriks)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 2 (F) (Mel) [1]

Jawapan Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………..

Bab 3  Matematik Pengguna: Insurans

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 5 Bab 3 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T5 (T2V)

.

Matematik Bab 3 (Nota Ringkas, Contoh, Soalan + Jawapan) (0121) 

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 3 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 3 T5 (KGM)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 5 Bab 3 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4 T5 (MIP)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 3 (F) (Mel) [1]

Jawapan Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………..

Bab 4  Matematik Pengguna: Percukaian

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 5 Bab 4 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T5 (T2V)

.

Matematik Bab 4 (Nota Ringkas, Contoh, Soalan + Jawapan) (0121)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 4 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 4 T5 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 4 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 5 Bab 4 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 3 dan Bab 4 T5 (MIP)

……………………………………………………………………………………..

Bab 5  Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 5 Bab 5 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T5 (T2V)

.

Matematik Bab 5 (Nota Ringkas, Contoh, Soalan + Jawapan) (0121)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 5 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T5 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 5 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 5 Bab 5 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 5 T5 (MIP)

……………………………………………………………………………………..

Bab 6  Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 5 Bab 6 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T5 (T2V)

.

Matematik Bab 6 (Nota Ringkas, Contoh, Soalan + Jawapan) (0121)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 6 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 6 T5 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 6 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Latihan Soalan Trigonometri (Peace 4)

Jawapan Latihan Soalan Trigonometri (Peace 4)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 5 Bab 6 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7 T5 (MIP)

……………………………………………………………………………………..

Bab 7  Sukatan Serakan Data Terkumpul

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 5 Bab 7 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T5 (T2V)

.

Matematik Bab 7 (Nota Ringkas, Contoh, Soalan + Jawapan) (0121)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 7 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 7 T5 (KGM)

.

Modul Soalan DLP Matematik Tingkatan 5 Bab 7 + Jawapan (F) (Mel) [1]

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 5 Bab 7 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 6 dan Bab 7 T5 (MIP)

……………………………………………………………………………………..

Bab 8  Pemodelan Matematik

.

Modul Soalan T2V Matematik Tingkatan 5 Bab 8 (Prk) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T5 (T2V)

.

Matematik Bab 8 (Nota Ringkas, Contoh, Soalan + Jawapan) (0121)

Nota dan Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 8 (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T5 (KGM)

.

Modul Soalan MIP Matematik Tingkatan 5 Bab 8 (Trg) [1]

Skema Jawapan Bab 8 T5 (MIP)

.

…………………………………………………………………………………………….

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 + Jawapan (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 1 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 2 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 3 (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 4 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 5 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 6 (PTRS) (Sel) [1]

.

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 7 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 Bab 8 (PTRS) (Sel) [1]

.

Jawapan Modul Soalan Matematik Tingkatan 5 (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………..

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 5 + Jawapan (10 Set) (PLB) (PP) [3]

.

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 5 + Jawapan (10 Set) (PLB) (PP) [3]

.

……………………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Matematik SPM + Jawapan (PSK) (Srw) [1]

.

Modul Soalan Set 1 – Matematik Kertas 1 + Skema Jawapan (PSK) (Srw) [1]

Modul Soalan Set 1 – Matematik Kertas 2 + Skema Jawapan (PSK) (Srw) [1]

.

Modul Soalan Set 2 – Matematik Kertas 1 + Skema Jawapan (PSK) (Srw) [1]

Modul Soalan Set 2 – Matematik Kertas 2 + Skema Jawapan (PSK) (Srw) [1]

.

……………………………………………………………………………………..

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 5

.

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 5 (Kedah) [3]

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1 K2

.

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 5 (Perak) [3]

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1Jawapan K2

.

……………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Matematik SPM + Jawapan (Vak) (Sab) [1]

.

Modul Soalan Set 1 – Matematik Kertas 1 (Vak) (Sab) [1]

Modul Soalan Set 2 – Matematik Kertas 1 (Vak) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1 dan Set 2 – Kertas 1

.

Modul Soalan Set 3 – Matematik Kertas 1 (Vak) (Sab) [1]

Modul Soalan Set 4 – Matematik Kertas 1 (Vak) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 3 dan Set 4 – Kertas 1

.

Modul Soalan Set 5 – Matematik Kertas 1 (Vak) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 5 – Kertas 1

.

Modul Soalan Set 1 – Matematik Kertas 2 (Vak) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 1 – Kertas 2

.

Modul Soalan Set 2 – Matematik Kertas 2 (Vak) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 2 – Kertas 2

.

Modul Soalan Set 3 – Matematik Kertas 2 (Vak) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 3 – Kertas 2

.

Modul Soalan Set 4 – Matematik Kertas 2 (Vak) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 4 – Kertas 2

.

Modul Soalan Set 5 – Matematik Kertas 2 (Vak) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set 5 – Kertas 2

.

…………………………………………………………………………………………

Modul Soalan Set 1 – Matematik Tingkatan 4 (PTRS) (Sel) [1]

Modul Soalan Set 2 – Matematik Tingkatan 4 (PTRS) (Sel) [1]

Jawapan Modul Soalan Set 1 dan Set 2 – (PTRS) (Sel) [1]

.

……………………………………………………………………………………..

Modul Soalan Set A Matematik Kertas 1 SPM (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set A (KGM)

.

Modul Soalan Set B Matematik Kertas 1 SPM (KGM) (Sab) [1]

Skema Jawapan Set B (KGM)

.

………………………………………………………………………………………..

Latihan Matematik Tingkatan 5 + Jawapan (TTV) (Per)

.

1  Ubahan

2  Matriks

3  Matematik Pengguna : Insurans

.

4  Matematik Pengguna : Percukaian

5  Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi

6  Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri

7  Sukatan Serakan Data Terkumpul

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Percubaan Matematik SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 4, 5)

.

.

………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan :

.

Latihan Soalan Matriks (Peace 3)

Jawapan Latihan Soalan Matriks (Peace 3)

Latihan Soalan Trigonometri (Peace 4)

Jawapan Latihan Soalan Trigonometri (Peace 4)

.

Latihan + Jawapan – Matematik Tingkatan 5 Bab 2 (Matriks)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain …   

.

.

………………………………………………………………………………………………….

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan :

.

SOALAN UJIAN KERTAS 1 MATEMATIK SPM (Disusun Mengikut Topik)

. 

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………..

Soalan Ujian Kertas 2 Matematik SPM (Disusun Mengikut Topik)

.

UJIAN 1 (SET)

https://forms.gle/E1U6bzPu37W3rKqu6

UJIAN 2 (LOREKKAN KETAKSAMAAN LINEAR)

https://forms.gle/TN2cZfPC6USSawCT7

UJIAN 3 (PERSAMAAN LINEAR SERENTAK)

https://forms.gle/aeCYFP6QV9jPaC1MA

UJIAN 4 (PERSAMAAN KUADRATIK)

https://forms.gle/4DeGUgAB9VB6LBwq5

UJIAN 5 (GARIS & SATAH DALAM 3D)

https://forms.gle/kANH7jyYFppvia9K9

UJIAN 6 (GARIS LURUS)

https://forms.gle/TRuvthehBJ3zKq2h9

UJIAN 7 (KECERUNAN DAN LUAS DI BAWAH GRAF)

https://forms.gle/P8dfEJJGUrGPKp7A6

UJIAN 8 (PENAAKULAN MATEMATIK)

https://forms.gle/KvYQQ5YMyUvXkyUn8

UJIAN 9 (MATRIKS)

https://forms.gle/VtopJCdBKvjL2Tcm7

UJIAN 10 (ISIPADU PEPEJAL)

https://forms.gle/jUF41VwDKdoiB8in9

UJIAN 11 (PERIMETER & LUAS)

https://forms.gle/QjRTFjuhhUrM4ATm7

UJIAN 12 (KEBARANGKALIAN)

https://forms.gle/JiMQ2q4vQkhxueJh6

///////////////////////////////////////////////////

.

……………………………………………………………………………………………..

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Latihan Soalan Percubaan Matematik SPM + Jawapan :

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

Bahan-Bahan RUJUKAN LAIN : Matematik (Mathematics) SPM (Tingkatan 5)

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………….

.

* * * Koleksi Nota → → →

…………………………………………………………………………………. 

.

Latihan Soalan Online Matematik Tingkatan 5 + Jawapan :

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment